Menu

Jak znalesc numer ksiegi wieczystej

Autor Wypowiedź
do asia
2011-12-28
"też szukam nowego numeru księgi wieczystej stary to 49401 (sąd rejonowy w oleśnie" Wybierz z rozwijanej listy Oleśno, w drugie okno wpisz stary numer KW i pokombinuj z ostatnią cyfrą w trzecim okienku, aż nie pokaże błędu.
LIpa
2012-06-29
Poszukuję nr KW, znając jedynie adres i nr działki. Działka nr 53/25 obręb 0047 w Gdańsku Wrzeszczu. Proszę o KW.
ZAZI
2012-08-30
http://www.zazi.waw.pl/Ustalenie_Numeru_Ksiegi_Wieczystej.html
info
2012-11-01
numery kw z całej polski płacisz tylko za znalezienie kw www.eksiegi.info
info
2012-11-04
Okładka księgi wieczystej, to nic innego jak jej pierwsza strona.Okładki księgi wieczystej zawierają następujące informacje:

Numer księgi wieczystej.
Nazwę sądu i wydziału prowadzącego księgę wieczystą.
Typ księgi wieczystej (jest tylko kilka typów ksiąg wieczystych, od typu księgi wieczystej zależy jej elektroniczna struktura i określa nam ona nieruchomość).
Stan w czasie założenia. Jest on zawsze niezmienny i określa w jaki sposób powstała księga wieczysta. W elektronicznych księgach wieczystych jest tylko kilka stanów. Księgi, które pochodzą z migracji (czyli przeniesione do systemu) mogą mieć niestandartowe nazwy stanów w czasie założenia. Możemy dzięki temu polu określić w dużym przybliżeniu w jakich okolicznościach doszło do założenia księgi wieczystej, np. w wyniku wyodrębnienia lokalu lub w wyniku odłączenia nieruchomości z innej księgi wieczystej.
Chwila zapisania księgi - ta rubryka określa datę i godzinę kiedy księga wieczysta została zapisana w systemie elektronicznym. Nie oznacza to, że odrazu księga jest dostępna. Po zapisaniu księgi wieczystej musi zostać ona ujawniona. Jeżeli nie zostanie ujawniona, nie będzie ona dostępna.
Chwila ujawnienia księgi - tu jest data i godzina od kiedy księga wieczysta jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.
Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej - jeżeli księga była prowadzona w wersji papierowej, to data w tej rubryce mówi, kiedy księga wieczysta "papierowa" była założona.
Dane o zamknięciu księgi wieczystej - w przypadku zamknięcia księgi wieczystej w tej rubryce sąd zamieszcza informację o przyczynie zamknięcia księgi wieczystej i podstawie prawnej zamknięcia księgi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przyczynach zamknięcia księgi, zaglądaj na stronę regularnie. Napewno niebawem znajdziesz artykuł o przyczynach zamykania ksiąg wieczystych.
Podstawa zmiany - jeżeli zmienia się TYP KSIĘGI, to w tym polu zamieszczana jest informacja na jakiej podstawie dokonano zmiany typu księgi.
info
2012-11-04
Okładka księgi wieczystej, to nic innego jak jej pierwsza strona.Okładki księgi wieczystej zawierają następujące informacje:

Numer księgi wieczystej.
Nazwę sądu i wydziału prowadzącego księgę wieczystą.
Typ księgi wieczystej (jest tylko kilka typów ksiąg wieczystych, od typu księgi wieczystej zależy jej elektroniczna struktura i określa nam ona nieruchomość).
Stan w czasie założenia. Jest on zawsze niezmienny i określa w jaki sposób powstała księga wieczysta. W elektronicznych księgach wieczystych jest tylko kilka stanów. Księgi, które pochodzą z migracji (czyli przeniesione do systemu) mogą mieć niestandartowe nazwy stanów w czasie założenia. Możemy dzięki temu polu określić w dużym przybliżeniu w jakich okolicznościach doszło do założenia księgi wieczystej, np. w wyniku wyodrębnienia lokalu lub w wyniku odłączenia nieruchomości z innej księgi wieczystej.
Chwila zapisania księgi - ta rubryka określa datę i godzinę kiedy księga wieczysta została zapisana w systemie elektronicznym. Nie oznacza to, że odrazu księga jest dostępna. Po zapisaniu księgi wieczystej musi zostać ona ujawniona. Jeżeli nie zostanie ujawniona, nie będzie ona dostępna.
Chwila ujawnienia księgi - tu jest data i godzina od kiedy księga wieczysta jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.
Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej - jeżeli księga była prowadzona w wersji papierowej, to data w tej rubryce mówi, kiedy księga wieczysta "papierowa" była założona.
Dane o zamknięciu księgi wieczystej - w przypadku zamknięcia księgi wieczystej w tej rubryce sąd zamieszcza informację o przyczynie zamknięcia księgi wieczystej i podstawie prawnej zamknięcia księgi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przyczynach zamknięcia księgi, zaglądaj na stronę regularnie. Napewno niebawem znajdziesz artykuł o przyczynach zamykania ksiąg wieczystych.
Podstawa zmiany - jeżeli zmienia się TYP KSIĘGI, to w tym polu zamieszczana jest informacja na jakiej podstawie dokonano zmiany typu księgi.
info
2012-11-04
Okładka księgi wieczystej, to nic innego jak jej pierwsza strona.Okładki księgi wieczystej zawierają następujące informacje:

Numer księgi wieczystej.
Nazwę sądu i wydziału prowadzącego księgę wieczystą.
Typ księgi wieczystej (jest tylko kilka typów ksiąg wieczystych, od typu księgi wieczystej zależy jej elektroniczna struktura i określa nam ona nieruchomość).
Stan w czasie założenia. Jest on zawsze niezmienny i określa w jaki sposób powstała księga wieczysta. W elektronicznych księgach wieczystych jest tylko kilka stanów. Księgi, które pochodzą z migracji (czyli przeniesione do systemu) mogą mieć niestandartowe nazwy stanów w czasie założenia. Możemy dzięki temu polu określić w dużym przybliżeniu w jakich okolicznościach doszło do założenia księgi wieczystej, np. w wyniku wyodrębnienia lokalu lub w wyniku odłączenia nieruchomości z innej księgi wieczystej.
Chwila zapisania księgi - ta rubryka określa datę i godzinę kiedy księga wieczysta została zapisana w systemie elektronicznym. Nie oznacza to, że odrazu księga jest dostępna. Po zapisaniu księgi wieczystej musi zostać ona ujawniona. Jeżeli nie zostanie ujawniona, nie będzie ona dostępna.
Chwila ujawnienia księgi - tu jest data i godzina od kiedy księga wieczysta jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.
Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej - jeżeli księga była prowadzona w wersji papierowej, to data w tej rubryce mówi, kiedy księga wieczysta "papierowa" była założona.
Dane o zamknięciu księgi wieczystej - w przypadku zamknięcia księgi wieczystej w tej rubryce sąd zamieszcza informację o przyczynie zamknięcia księgi wieczystej i podstawie prawnej zamknięcia księgi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przyczynach zamknięcia księgi, zaglądaj na stronę regularnie. Napewno niebawem znajdziesz artykuł o przyczynach zamykania ksiąg wieczystych.
Podstawa zmiany - jeżeli zmienia się TYP KSIĘGI, to w tym polu zamieszczana jest informacja na jakiej podstawie dokonano zmiany typu księgi.
info
2012-11-04
Okładka księgi wieczystej, to nic innego jak jej pierwsza strona.Okładki księgi wieczystej zawierają następujące informacje:

Numer księgi wieczystej.
Nazwę sądu i wydziału prowadzącego księgę wieczystą.
Typ księgi wieczystej (jest tylko kilka typów ksiąg wieczystych, od typu księgi wieczystej zależy jej elektroniczna struktura i określa nam ona nieruchomość).
Stan w czasie założenia. Jest on zawsze niezmienny i określa w jaki sposób powstała księga wieczysta. W elektronicznych księgach wieczystych jest tylko kilka stanów. Księgi, które pochodzą z migracji (czyli przeniesione do systemu) mogą mieć niestandartowe nazwy stanów w czasie założenia. Możemy dzięki temu polu określić w dużym przybliżeniu w jakich okolicznościach doszło do założenia księgi wieczystej, np. w wyniku wyodrębnienia lokalu lub w wyniku odłączenia nieruchomości z innej księgi wieczystej.
Chwila zapisania księgi - ta rubryka określa datę i godzinę kiedy księga wieczysta została zapisana w systemie elektronicznym. Nie oznacza to, że odrazu księga jest dostępna. Po zapisaniu księgi wieczystej musi zostać ona ujawniona. Jeżeli nie zostanie ujawniona, nie będzie ona dostępna.
Chwila ujawnienia księgi - tu jest data i godzina od kiedy księga wieczysta jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.
Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej - jeżeli księga była prowadzona w wersji papierowej, to data w tej rubryce mówi, kiedy księga wieczysta "papierowa" była założona.
Dane o zamknięciu księgi wieczystej - w przypadku zamknięcia księgi wieczystej w tej rubryce sąd zamieszcza informację o przyczynie zamknięcia księgi wieczystej i podstawie prawnej zamknięcia księgi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przyczynach zamknięcia księgi, zaglądaj na stronę regularnie. Napewno niebawem znajdziesz artykuł o przyczynach zamykania ksiąg wieczystych.
Podstawa zmiany - jeżeli zmienia się TYP KSIĘGI, to w tym polu zamieszczana jest informacja na jakiej podstawie dokonano zmiany typu księgi.
info
2012-11-04
Okładka księgi wieczystej, to nic innego jak jej pierwsza strona.Okładki księgi wieczystej zawierają następujące informacje:

Numer księgi wieczystej.
Nazwę sądu i wydziału prowadzącego księgę wieczystą.
Typ księgi wieczystej (jest tylko kilka typów ksiąg wieczystych, od typu księgi wieczystej zależy jej elektroniczna struktura i określa nam ona nieruchomość).
Stan w czasie założenia. Jest on zawsze niezmienny i określa w jaki sposób powstała księga wieczysta. W elektronicznych księgach wieczystych jest tylko kilka stanów. Księgi, które pochodzą z migracji (czyli przeniesione do systemu) mogą mieć niestandartowe nazwy stanów w czasie założenia. Możemy dzięki temu polu określić w dużym przybliżeniu w jakich okolicznościach doszło do założenia księgi wieczystej, np. w wyniku wyodrębnienia lokalu lub w wyniku odłączenia nieruchomości z innej księgi wieczystej.
Chwila zapisania księgi - ta rubryka określa datę i godzinę kiedy księga wieczysta została zapisana w systemie elektronicznym. Nie oznacza to, że odrazu księga jest dostępna. Po zapisaniu księgi wieczystej musi zostać ona ujawniona. Jeżeli nie zostanie ujawniona, nie będzie ona dostępna.
Chwila ujawnienia księgi - tu jest data i godzina od kiedy księga wieczysta jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.
Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej - jeżeli księga była prowadzona w wersji papierowej, to data w tej rubryce mówi, kiedy księga wieczysta "papierowa" była założona.
Dane o zamknięciu księgi wieczystej - w przypadku zamknięcia księgi wieczystej w tej rubryce sąd zamieszcza informację o przyczynie zamknięcia księgi wieczystej i podstawie prawnej zamknięcia księgi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przyczynach zamknięcia księgi, zaglądaj na stronę regularnie. Napewno niebawem znajdziesz artykuł o przyczynach zamykania ksiąg wieczystych.
Podstawa zmiany - jeżeli zmienia się TYP KSIĘGI, to w tym polu zamieszczana jest informacja na jakiej podstawie dokonano zmiany typu księgi.
info
2012-11-04
cos nie tak
info
2012-11-04
Okładka księgi wieczystej, to nic innego jak jej pierwsza strona.Okładki księgi wieczystej zawierają następujące informacje:

Numer księgi wieczystej.
Nazwę sądu i wydziału prowadzącego księgę wieczystą.
Typ księgi wieczystej (jest tylko kilka typów ksiąg wieczystych, od typu księgi wieczystej zależy jej elektroniczna struktura i określa nam ona nieruchomość).
Stan w czasie założenia. Jest on zawsze niezmienny i określa w jaki sposób powstała księga wieczysta. W elektronicznych księgach wieczystych jest tylko kilka stanów. Księgi, które pochodzą z migracji (czyli przeniesione do systemu) mogą mieć niestandartowe nazwy stanów w czasie założenia. Możemy dzięki temu polu określić w dużym przybliżeniu w jakich okolicznościach doszło do założenia księgi wieczystej, np. w wyniku wyodrębnienia lokalu lub w wyniku odłączenia nieruchomości z innej księgi wieczystej.
Chwila zapisania księgi - ta rubryka określa datę i godzinę kiedy księga wieczysta została zapisana w systemie elektronicznym. Nie oznacza to, że odrazu księga jest dostępna. Po zapisaniu księgi wieczystej musi zostać ona ujawniona. Jeżeli nie zostanie ujawniona, nie będzie ona dostępna.
Chwila ujawnienia księgi - tu jest data i godzina od kiedy księga wieczysta jest dostępna w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.
Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej - jeżeli księga była prowadzona w wersji papierowej, to data w tej rubryce mówi, kiedy księga wieczysta "papierowa" była założona.
Dane o zamknięciu księgi wieczystej - w przypadku zamknięcia księgi wieczystej w tej rubryce sąd zamieszcza informację o przyczynie zamknięcia księgi wieczystej i podstawie prawnej zamknięcia księgi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przyczynach zamknięcia księgi, zaglądaj na stronę regularnie. Napewno niebawem znajdziesz artykuł o przyczynach zamykania ksiąg wieczystych.
Podstawa zmiany - jeżeli zmienia się TYP KSIĘGI, to w tym polu zamieszczana jest informacja na jakiej podstawie dokonano zmiany typu księgi.
info
2012-11-04
Sprostowanie oczywistej omyłki w księgach wieczystych

Czym jest oczywista omyłka ? Jak sama nazwa wskazuje oczywista omyłka jest to błąd, który się wkradł bez niczyjej winy. Wiemy doskonale, że nikt nie jest nieomylny. Zarówno osoby składające wniosek, jak i osoby które dokonyją wpisów. Zatem czymś normalnym jest, że ktoś może popełnić błąd.W momencie kiedy błąd ten jest zauważony przez osobę doknoującą wpisów, a wpis został już dokonany, to Sąd może z urzędu dokonać sprostowania takiej pomyłki. Jest to oczywiście operacja nie pociągająca za sobą skutków finansowych, ale konieczne jest wydanie postanowienia (na które przysługuje środek odwoławczy) i dokonanie wpisu w księdze. Tu ważne jest to, że Sąd musi nam przesłać to postanowienie, a nie jest w obowiązku przesyłam nam zawiadomienia o dokonaniu wpisu.Co może być oczywistą omyłką ? Oto kilka przykładów:

wpisanie słowa "SAD" zamiast "SĄD",
wpisanie błędnego województwa w księdze wieczystej, itp.W momencie, kiedy Sąd niezauważy błędu, a my go zauważymy, należy wtedy zgłosić się do Sądu i wypełnić wniosek z żądaniem usunięcia omyłki. Jest to oczywiście bezpłatne. Wniosek właściwy do wypełnienia nazywa się KW-WPIS
info
2012-11-04
?