Menu

Adres:
Sąd rejonowy w Zgierzu
ul. Długa 43a
95-100 Zgierz

Księgi wieczyste Zgierz prowadzi:

Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego w Zgierzu

ul. Długa 43a
95-100 Zgierz

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, sąd rejonowy w Zgierzu otrzymał kod wydziału: LD1G

Jednostki nadrzędne:

  • Sąd Okręgowy w Łodzi
  • Sąd Apelacyjny w Łodzi
  • Ministerstwo Sprawiedliwości

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Zgierzu

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiLD1G / 00102166 / 4
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W ZGIERZU
B: siedziba sąduZGIERZ
C: kod wydziałuLD1G
D: numer wydziałuV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
2.Chwila zapisania księgi---2014-10-21-13.00.12.969616
3.Chwila ujawnienia księgi---2014-10-21-13.00.12.969616
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej------
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi12014-10-22-10.43.08.974397
2.Podstawa zamknięcia księgi1PRZENIESIENIE NIERUCHOMOŚCI DO INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
-
NrNumer i nazwa polaIndeksTreść pola
Wpisu---
5.Dane o wniosku---DZ. KW. / LD1G / 00011477 / 14 / 003
1. Podstawa zmiany---§ 127 UST. 1 PKT 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 21 LISTOPADA 2013 ROKU W SPRAWIE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA KSIĄG WIECZYSTYCH W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM (DZ.U.2013.1411 Z DNIA 29 LISTOPADA 2013 ROKU).
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu
NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
5.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---2014-10-17 11:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika LD1G / 00011477 / 14 / 003ZAMKW
4. Czy z urzędu TAK
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---2014-10-22-10.43.08.974397
WpisującyImię MAGDALENA
Nazwisko ZALEWSKA
Stanowisko REF

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet, odpis z KW Zgierz, wypis z KW Zgierz, odpis księgi wieczystej Zgierz, wypis księgi wieczystej Zgierz, księga wieczysta nieruchomości, mieszkania, domu, działki, porady prawne, ustawa o księgach wieczystych, szukam księgi wieczystej online, KW w PDF Zgierz, wydruk kw Zgierz