Staticmap?center=82 300 elbląg ul. płk. dąbka 8 12&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|82 300 elbląg ul. płk
Elblag Sąd rejonowy w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg

Księgi Wieczyste Gulbity inne Gulbity gmina Pasłęk

Budynek

Gulbity 1
Gulbity

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280407_5.0012.143
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.5
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0025.92/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.93
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.93/1
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.94/1
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.96
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.96/1
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 1
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/2  

Działka 281508_5.0007.65/2
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 2B
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/1  

Działka 281508_5.0007.174/1
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.59
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 2A
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/9  

Działka 281508_5.0007.173
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 2A
Gulbity

EL1E/xxxxxxxx/7  

Działka 280407_5.0013.12/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0013.7/3
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 2
Gulbity

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280407_5.0012.79/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 3
Gulbity

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280407_5.0012.80/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 3
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/8  

Działka 281508_5.0007.67/4
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.67/6
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 4
Gulbity

EL1E/xxxxxxxx/6  

Działka 280407_5.????.83/1
DZIAŁKA SIEDLISKOWA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 4
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/8  

Działka 281508_5.0007.171
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.33
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 4A
Gulbity

EL1E/xxxxxxxx/7  

Działka 280407_5.0013.8/10
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0013.8/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 5
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/5  

Działka 281508_5.0007.170/1
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.170/2
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 5
Gulbity

EL1E/xxxxxxxx/6  

Działka 280407_5.0012.102/1
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIEM

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.108/3
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIEM

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.115/10
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.69/1
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIEM

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.70/2
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.74/2
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.84/1
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIEM

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.85
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.86/3
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIEM

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.90
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.91
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIEM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 6
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/2  

Działka 281508_5.0007.62/1
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.62/2
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 6
Gulbity

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280407_5.0012.106
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.106/1
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.111
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.112
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.117
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.14
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.94
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.99
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 7
Gulbity

EL1E/xxxxxxxx/5  

Działka 280407_5.0012.107/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.72/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.86/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0012.86/6
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 7
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/1  

Działka 281508_5.0007.56/1
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 8
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/7  

Działka 281508_5.0007.55
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 9
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/3  

Działka 281508_5.0007.167/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 10
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/5  

Działka 281508_5.0007.165
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 11
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/6  

Działka 281508_5.0007.164
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.47
UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 11A
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/7  

Działka 281508_5.0007.162/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 12
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/6  

Działka 281508_5.0007.159
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.172
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.83
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 12A
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/3  

Działka 281508_5.0007.161/3
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

EL2O/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2

EL2O/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 3

EL2O/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 4

EL2O/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 5

EL2O/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 6

EL2O/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 7

EL2O/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 8

EL2O/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 9

EL2O/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 10

EL2O/xxxxxxxx/3  
Budynek

Gulbity 13
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/4  

Działka 281508_5.0007.90/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 14
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/3  

Działka 281508_5.0007.89/2
NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 15
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/2  

Działka 281508_5.0007.31/2
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 17
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/5  

Działka 281508_5.0007.28
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 18
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/7  

Działka 281508_5.0007.29
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.75
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 19
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/4  

Działka 281508_5.0007.26/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 21
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/0  

Działka 281508_5.0007.16
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 22
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/7  

Działka 281508_5.0007.12
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.6/1
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 23
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/0  

Działka 281508_5.0007.99/2
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 24
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/0  

Działka 281508_5.0007.100
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 26
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/1  

Działka 281508_5.0007.101/2
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.103
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 27
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/8  

Działka 281508_5.0007.106
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.11
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.14
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281508_5.0007.40
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 28
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/7  

Działka 281508_5.0007.105/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 30
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/6  

Działka 281508_5.0007.154/10
ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM I BUDYNKIEM GOSPODARCZYM Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gulbity 31
Gulbity

EL2O/xxxxxxxx/4  

Działka 281508_5.0007.154/14
ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.