Staticmap?center=82 300 elbląg ul. płk. dąbka 8 12&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|82 300 elbląg ul. płk
Elblag Sąd rejonowy w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg

Księgi Wieczyste Huta Żuławska inne Huta Żuławska gmina Milejewo

Ulica
HUTA ŻUŁAWSKA ---
Miasto
HUTA ŻUŁAWSKA
Gmina
MILEJEWO
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica HUTA ŻUŁAWSKA --- | Miasto: HUTA ŻUŁAWSKA | Gmina: MILEJEWO

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica HUTA ŻUŁAWSKA --- | Miasto: HUTA ŻUŁAWSKA | Gmina: MILEJEWO

Działka 280405_2.0001.49/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA ŻUŁAWSKA --- | Miasto: HUTA ŻUŁAWSKA | Gmina: MILEJEWO

Ulica
HUTA ŻUŁAWSKA 7
Miasto
HUTA ŻUŁAWSKA
Gmina
MILEJEWO
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica HUTA ŻUŁAWSKA 7 | Miasto: HUTA ŻUŁAWSKA | Gmina: MILEJEWO

Działka 280405_2.0001.49/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA ŻUŁAWSKA 7 | Miasto: HUTA ŻUŁAWSKA | Gmina: MILEJEWO

Ulica
HUTA ŻUŁAWSKA 46
Miasto
HUTA ŻUŁAWSKA
Gmina
MILEJEWO
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica HUTA ŻUŁAWSKA 46 | Miasto: HUTA ŻUŁAWSKA | Gmina: MILEJEWO

Działka 280405_2.0001.76/10
DZIAŁKA GRUNTU | Ulica HUTA ŻUŁAWSKA 46 | Miasto: HUTA ŻUŁAWSKA | Gmina: MILEJEWO

Ulica
HUTA ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.1131/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
ŻUŁAWKI 60
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 60 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.86/4
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 60 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.86/5
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 60 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.86/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 60 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 43A
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 43A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.158/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 43A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 35I
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 35I | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.65/15
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 35I | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 38A
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 38A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.266
GRUNTY Z ZABUDOWANIEM | Ulica ŻUŁAWKI 38A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.75/7
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 38A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.176
GRUNTY Z ZABUDOWANIEM | Ulica ŻUŁAWKI 38A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.289
GRUNTY Z ZABUDOWANIEM | Ulica ŻUŁAWKI 38A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.75/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 38A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 38
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 38 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 78
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 78 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.220/2
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 78 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.220/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 78 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 32
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 32 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.116
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 32 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI ---
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221004_2.0019.227/2
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 36
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 36 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.72/2
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 36 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.72/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 36 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 87
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 87 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.206
DZIAŁKA GRUNTU | Ulica ŻUŁAWKI 87 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.207
GRUNTY ORNE, GRUNTY POD ROWAMI | Ulica ŻUŁAWKI 87 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.216/2
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 87 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.204
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 87 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.205
DZIAŁKA GRUNTU | Ulica ŻUŁAWKI 87 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.216/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica ŻUŁAWKI 87 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 87A
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 87A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 37
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 37 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 37 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.150
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 37 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 47A
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 47A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.81/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 47A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.81/6
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 47A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 11
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 11 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.47/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 11 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.47/9
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 11 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.47/7
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 11 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.47/10
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 11 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 28
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 28 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 56
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 56 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.85/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 56 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.85/8
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 56 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 24
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 24 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.64/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 24 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 77C
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 77C | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.219/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 77C | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.219/8
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 77C | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 1A
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 1A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 73
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 73 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica ŻUŁAWKI 73 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.217/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica ŻUŁAWKI 73 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.217/5
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 73 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.217/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 73 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.218/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 73 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.218/2
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 73 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 55A
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 55A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.84/6
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 55A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.84/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 55A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 50
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 50 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221004_2.0019.82/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 50 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221004_2.0019.82/2
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 50 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
ŻUŁAWKI 55
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 55 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.84/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 55 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.84/4
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 55 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 86
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 86 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.70/2
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 86 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.71/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 86 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.71/2
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 86 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.70/1
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica ŻUŁAWKI 86 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 47
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 47 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 4
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 4 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.20/14
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 4 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 10G
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 10G | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.33/9
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 10G | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.33/8
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 10G | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 10D
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 10D | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.33/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 10D | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 53
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 53 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.186
R - GRUNTY ORNE | Ulica ŻUŁAWKI 53 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 81
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 81 | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 10E
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 10E | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.33/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 10E | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 43C
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica ŻUŁAWKI 43C | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.158/10
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 43C | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 11A
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 11A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.47/5
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 11A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.47/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 11A | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 87B
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 87B | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 35J
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŻUŁAWKI 35J | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.65/14
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 35J | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 8
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 8 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221002_5.0015.44/10
R - GRUNTY ORNE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 8 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221002_5.0015.44/8
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 8 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221002_5.0015.44/9
R - GRUNTY ORNE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 8 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 12
Miasto
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 12 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.423
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 12 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Lokal numer UŻYTK.NR 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 12 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Lokal numer UŻYTK.NR 3
LOKAL NIEMIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 12 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Lokal numer GARAŻ A
LOKAL MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 12 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Ulica
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 2
Miasto
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 2 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 2 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.405
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 2 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 2 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Lokal numer 3 KL.2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 2 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 17
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 17 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 9B
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 9B | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221002_5.0015.43/8
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 9B | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE ---
Miasto
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE --- | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE --- | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.648
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE --- | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.370
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE --- | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.583
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE --- | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.336
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE --- | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.506
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE --- | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.586
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE --- | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 13A
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 13A | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221002_5.0015.51/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 13A | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 45
Miasto
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 45 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.266
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 45 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.267
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 45 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 5
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
108 - BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 5 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 5 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221002_5.0015.21/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 5 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 15
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 15 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221002_5.0015.57/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 15 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 83
Miasto
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 83 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.222
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 83 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Ulica
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 1Z
Miasto
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 1Z | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.340
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 1Z | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Ulica
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 1L
Miasto
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 1L | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.354
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 1L | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Ulica
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 57
Miasto
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 57 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.296
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 57 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 11
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 11 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 79
Miasto
KOMOROWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
ELBLĄG
Powiat
ELBLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 79 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Działka 280401_2.0014.*
--- | Ulica KOMOROWO ŻUŁAWSKIE 79 | Miasto: KOMOROWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: ELBLĄG

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 4
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 4 | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
HUTA DOLNA ---
Miasto
HUTA DOLNA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0003.154/1
LS - LASY | Ulica HUTA DOLNA --- | Miasto: HUTA DOLNA | Gmina: PRZYWIDZ

Działka 220405_2.0003.153/1
LS - LASY | Ulica HUTA DOLNA --- | Miasto: HUTA DOLNA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
HUTA 173 ---
Miasto
HUTA
Gmina
CEKCYN
Powiat
TUCHOLSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041601_2.0002.1689
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 173 --- | Miasto: HUTA | Gmina: CEKCYN

Ulica
HUTA 77 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.214
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 77 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 113 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.830/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 113 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 148 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.63/11
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 148 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 75 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.215/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 75 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 68 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.251/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 68 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 123 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.825/4
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 123 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
SZKLANA HUTA 1G
Miasto
SZKLANA HUTA
Gmina
LIPUSZ
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
--- | Ulica SZKLANA HUTA 1G | Miasto: SZKLANA HUTA | Gmina: LIPUSZ

Działka 220606_2.0005.4/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SZKLANA HUTA 1G | Miasto: SZKLANA HUTA | Gmina: LIPUSZ

Ulica
HUTA 167 ---
Miasto
HUTA
Gmina
CEKCYN
Powiat
TUCHOLSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041601_2.0002.1530
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 167 --- | Miasto: HUTA | Gmina: CEKCYN

Ulica
HUTA 94 ---
Miasto
HUTA
Gmina
CEKCYN
Powiat
TUCHOLSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041601_2.0002.1532
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 94 --- | Miasto: HUTA | Gmina: CEKCYN

Ulica
SYCOWA HUTA 51
Miasto
SYCOWA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
--- | Ulica SYCOWA HUTA 51 | Miasto: SYCOWA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Działka 220604_2.0028.234
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SYCOWA HUTA 51 | Miasto: SYCOWA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
KOŚCIERSKA HUTA 39A
Miasto
KOŚCIERSKA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
--- | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 39A | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Działka 220604_2.0011.142/4
TEREN ZABUDOWANY I ROLA | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 39A | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
HUTA 24 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.1130/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 24 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Działka 301703_5.0005.110
R - GRUNTY ORNE | Ulica HUTA 24 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Działka 301703_5.0005.125
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica HUTA 24 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 10 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.****.244/5
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 10 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 6 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.1131/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 6 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 36 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.292
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 36 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
SZKLANA HUTA 29
Miasto
SZKLANA HUTA
Gmina
ZŁOCZEW
Powiat
SIERADZKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SZKLANA HUTA 29 | Miasto: SZKLANA HUTA | Gmina: ZŁOCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SZKLANA HUTA 29 | Miasto: SZKLANA HUTA | Gmina: ZŁOCZEW

Działka 101411_5.0031.204
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SZKLANA HUTA 29 | Miasto: SZKLANA HUTA | Gmina: ZŁOCZEW

Ulica
HUTA SZKLANA 34
Miasto
HUTA SZKLANA
Gmina
KRZYŻ WLKP.
Powiat
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica HUTA SZKLANA 34 | Miasto: HUTA SZKLANA | Gmina: KRZYŻ WLKP.

Działka 300204_5.0004.247/1
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU | Ulica HUTA SZKLANA 34 | Miasto: HUTA SZKLANA | Gmina: KRZYŻ WLKP.

Ulica
HUTA SZKLANA ---
Miasto
HUTA SZKLANA
Gmina
KRZYŻ WLKP.
Powiat
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica HUTA SZKLANA --- | Miasto: HUTA SZKLANA | Gmina: KRZYŻ WLKP.

Ulica
HUTA 30 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.161/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 30 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 31 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.127/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 31 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 22 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.61/17
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 22 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 25 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.257/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 25 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 16B ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 041203_2.0007.88/5
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica HUTA 16B --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 23 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.60/10
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 23 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 32 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.3/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 32 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 16A ---
Miasto
HUTA NADRÓŻ
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.110/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 16A --- | Miasto: HUTA NADRÓŻ | Gmina: ROGOWO

Ulica
GRABOWSKA HUTA ---
Miasto
GRABOWSKA HUTA
Gmina
NOWA KARCZMA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GRABOWSKA HUTA --- | Miasto: GRABOWSKA HUTA | Gmina: NOWA KARCZMA

Budynek
BUDYNEK PRODUKCYJNY | Ulica GRABOWSKA HUTA --- | Miasto: GRABOWSKA HUTA | Gmina: NOWA KARCZMA

Działka 220607_2.0002.51
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GRABOWSKA HUTA --- | Miasto: GRABOWSKA HUTA | Gmina: NOWA KARCZMA

Ulica
HUTA 53 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.308/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 53 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA GÓRNA ---
Miasto
HUTA DOLNA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 220405_2.****.109/4
--- | Ulica HUTA GÓRNA --- | Miasto: HUTA DOLNA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
HUTA 64 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.****.257/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 64 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 24E ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.364/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 24E --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 25 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.****.381
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 25 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 78 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.229
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 78 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 158 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.58/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 158 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 82A ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.509/1
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 82A --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 18 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.101
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 18 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 26 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.258/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 26 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 8 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.128/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 8 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 11 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.117/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 11 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 1
Miasto
STARA HUTA 51
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica STARA HUTA 1 | Miasto: STARA HUTA 51 | Gmina: KROŚNICE

Działka 021302_2.0016.91/2
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 1 | Miasto: STARA HUTA 51 | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA 3 ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.180
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 3 --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 27 ---
Miasto
HUTA NADRÓŻ
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.258/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 27 --- | Miasto: HUTA NADRÓŻ | Gmina: ROGOWO

Ulica
ŻUŁAWKI 17C ---
Miasto
ŻUŁAWSKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221004_2.0019.23/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 17C --- | Miasto: ŻUŁAWSKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKA 6 ---
Miasto
ŻUŁAWKA
Gmina
PRUSZCZ GDAŃSKI
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220404_2.0008.78
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKA 6 --- | Miasto: ŻUŁAWKA | Gmina: PRUSZCZ GDAŃSKI

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 23 ---
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221002_5.0015.131/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 23 --- | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221002_5.0015.131/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 23 --- | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221002_5.0015.77/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 23 --- | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Działka 221002_5.0015.77/6
R - GRUNTY ORNE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 23 --- | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
RYCHNONO ŻUŁAWSKIE 50 ---
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221002_5.0015.50/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica RYCHNONO ŻUŁAWSKIE 50 --- | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 17 ---
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221002_5.0015.59/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 17 --- | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 4 ---
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221002_5.0015.22/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 4 --- | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 14 ---
Miasto
RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE
Gmina
NOWY DWÓR GDAŃSKI
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221002_5.0015.52
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE 14 --- | Miasto: RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE | Gmina: NOWY DWÓR GDAŃSKI

Ulica
ŻUŁAWKI 28 ---
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221004_2.0019.59/4
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 28 --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.59/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 28 --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.59/3
R - GRUNTY ORNE | Ulica ŻUŁAWKI 28 --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Działka 221004_2.0019.59/6
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 28 --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 81 ---
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221004_2.0019.227/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 81 --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 47 ---
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221004_2.0019.81/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 47 --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 50 ---
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221004_2.0019.83/2
TI - INNE TERENY KOMUNIKACYJNE | Ulica ŻUŁAWKI 50 --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 37 ---
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221004_2.0019.151/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŻUŁAWKI 37 --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
STARA HUTA 21C ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KARTUZY - G
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0022.186/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 21C --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KARTUZY - G

Ulica
SIERAKOWSKA HUTA 23 ---
Miasto
SIERAKOWSKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0014.118/2
DR - DROGI | Ulica SIERAKOWSKA HUTA 23 --- | Miasto: SIERAKOWSKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Działka 220504_2.0014.110
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SIERAKOWSKA HUTA 23 --- | Miasto: SIERAKOWSKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Działka 220504_2.0014.110/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SIERAKOWSKA HUTA 23 --- | Miasto: SIERAKOWSKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
BĄCKA HUTA 42A ---
Miasto
BĄCKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0001.26/10
R - GRUNTY ORNE | Ulica BĄCKA HUTA 42A --- | Miasto: BĄCKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
STARKOWA HUTA 51A ---
Miasto
STARKOWA HUTA
Gmina
SOMONINO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220505_2.0015.126
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARKOWA HUTA 51A --- | Miasto: STARKOWA HUTA | Gmina: SOMONINO

Ulica
BĄCKA HUTA 22A ---
Miasto
BĄCKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0001.25/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica BĄCKA HUTA 22A --- | Miasto: BĄCKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
SUCHA HUTA 21 B ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.50/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SUCHA HUTA 21 B --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
BĄCKA HUTA 34C ---
Miasto
BĄCKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0001.140/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica BĄCKA HUTA 34C --- | Miasto: BĄCKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
POMIECZYŃSKA HUTA 38B ---
Miasto
POMIECZYŃSKA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0015.123/16
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica POMIECZYŃSKA HUTA 38B --- | Miasto: POMIECZYŃSKA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
SUCHA HUTA NR 19 ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.51/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SUCHA HUTA NR 19 --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
HUTA SZKLANA 7 ---
Miasto
HUTA SZKLANA
Gmina
KROCZYCE
Powiat
ZAWIERCIAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Działka 241604_2.0006.142
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA SZKLANA 7 --- | Miasto: HUTA SZKLANA | Gmina: KROCZYCE

Ulica
SYCOWA HUTA 4B ---
Miasto
SYCOWA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0028.24/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SYCOWA HUTA 4B --- | Miasto: SYCOWA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
POMIECZYŃSKA HUTA 29A ---
Miasto
POMIECZYŃSKA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0015.150/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica POMIECZYŃSKA HUTA 29A --- | Miasto: POMIECZYŃSKA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
BĄCKA HUTA 12 ---
Miasto
BĄCKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0001.95/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica BĄCKA HUTA 12 --- | Miasto: BĄCKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
BĄCKA HUTA 36 ---
Miasto
BĄCKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0001.153/1
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica BĄCKA HUTA 36 --- | Miasto: BĄCKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
SYCOWA HUTA 13B ---
Miasto
SYCOWA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0028.274/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SYCOWA HUTA 13B --- | Miasto: SYCOWA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
KOŚCIERSKA HUTA 40 ---
Miasto
KOŚCIERSKA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0011.170
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 40 --- | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
BORZESTOWSKA HUTA 44 ---
Miasto
BORZESTOWSKA HUTA
Gmina
CHMIELNO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220501_2.0002.736/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica BORZESTOWSKA HUTA 44 --- | Miasto: BORZESTOWSKA HUTA | Gmina: CHMIELNO

Ulica
KOŚCIERSKA HUTA 87 ---
Miasto
KOŚCIERSKA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0011.179
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 87 --- | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
BĄCKA HUTA 34B ---
Miasto
BĄCKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0001.168
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica BĄCKA HUTA 34B --- | Miasto: BĄCKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
SIERAKOWSKA HUTA 13 ---
Miasto
SIERAKOWSKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUZY
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0014.409/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SIERAKOWSKA HUTA 13 --- | Miasto: SIERAKOWSKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
SIERAKOWSKA HUTA 26 ---
Miasto
SIERAKOWSKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0014.127/14
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica SIERAKOWSKA HUTA 26 --- | Miasto: SIERAKOWSKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Działka 220504_2.0014.127/15
DR - DROGI | Ulica SIERAKOWSKA HUTA 26 --- | Miasto: SIERAKOWSKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
STARKOWA HUTA 8B ---
Miasto
STARKOWA HUTA
Gmina
SOMONINO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220505_2.0015.76/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARKOWA HUTA 8B --- | Miasto: STARKOWA HUTA | Gmina: SOMONINO

Ulica
STARA HUTA 21E ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0022.186/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 21E --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KARTUZY

Działka 220502_5.0022.186/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 21E --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
NOWA HUTA 29A ---
Miasto
NOWA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0014.105/7
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica NOWA HUTA 29A --- | Miasto: NOWA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
SUCHA HUTA 31A ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.48/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SUCHA HUTA 31A --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
SUCHA HUTA 19 A ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.51/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SUCHA HUTA 19 A --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
POMIECZYŃSKA HUTA 20 ---
Miasto
POMIECZYŃSKA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0015.29
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica POMIECZYŃSKA HUTA 20 --- | Miasto: POMIECZYŃSKA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
NOWA HUTA 22A ---
Miasto
NOWA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0014.136/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica NOWA HUTA 22A --- | Miasto: NOWA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
STARKOWA HUTA 22C ---
Miasto
STARKOWA HUTA
Gmina
SOMONINO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220505_2.0015.66/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica STARKOWA HUTA 22C --- | Miasto: STARKOWA HUTA | Gmina: SOMONINO

Ulica
SUCHA HUTA 39 ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.76/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica SUCHA HUTA 39 --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
SUCHA HUTA 11 ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSK
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.114
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SUCHA HUTA 11 --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
SUCHA HUTA 41 ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.121/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica SUCHA HUTA 41 --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
HUTA 97 A ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.202/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 97 A --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Działka 301703_5.0005.201/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 97 A --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 5329P-DROGA POWIATOWA ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.508/1
DR - DROGI | Ulica HUTA 5329P-DROGA POWIATOWA --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
ZIELONA HUTA NR 10 ---
Miasto
ZIELONA HUTA
Gmina
KONARZYNY
Powiat
CHOJNICKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220205_2.0004.291/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ZIELONA HUTA NR 10 --- | Miasto: ZIELONA HUTA | Gmina: KONARZYNY

Ulica
SZKLANA HUTA 19 1
Miasto
SZKLANA HUTA
Gmina
ZŁOCZEW
Powiat
SIERADZKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SZKLANA HUTA 19 1 | Miasto: SZKLANA HUTA | Gmina: ZŁOCZEW

Działka 101411_5.0031.98/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SZKLANA HUTA 19 1 | Miasto: SZKLANA HUTA | Gmina: ZŁOCZEW

Ulica
HUTA CHOJNO 39 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.101
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 39 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA MAZOWSZAŃSKA 2G ---
Miasto
HUTA MAZOWSZAŃSKA
Gmina
KOWALA
Powiat
RADOMSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 142507_2.0005.440/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA MAZOWSZAŃSKA 2G --- | Miasto: HUTA MAZOWSZAŃSKA | Gmina: KOWALA

Ulica
HUTA CHOJNO 17A ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.85/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 17A --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA MAZOWSZAŃSKA 2B ---
Miasto
HUTA MAZOWSZAŃSKA
Gmina
KOWALA
Powiat
RADOMSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 142507_2.0005.362/12
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA MAZOWSZAŃSKA 2B --- | Miasto: HUTA MAZOWSZAŃSKA | Gmina: KOWALA

Ulica
STARA HUTA 36 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.266/2
BA - TERENY PRZEMYSŁOWE | Ulica STARA HUTA 36 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA CHOJNO 13 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.106
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 13 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 22 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.74/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 22 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 8 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.146/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 8 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 20 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.212/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 20 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA 24 B ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.50/9
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica HUTA 24 B --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 1A ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.306/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 1A --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
STARA HUTA 5 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.315
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 5 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
STARA HUTA 44 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.279
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 44 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA CHOJNO 28 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.29/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 28 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 35 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.130
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA CHOJNO 35 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 17 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.84
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 17 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 2 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.310/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 2 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
STARA HUTA 35 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.263/3
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 35 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA CHOJNO 26 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.47/10
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 26 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 37 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.268
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 37 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
STARA HUTA 31 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.138
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 31 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA 22 A ---
Miasto
HUTA NADRÓŻ
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.49/14
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica HUTA 22 A --- | Miasto: HUTA NADRÓŻ | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 7 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.319/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 7 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
SUCHA HUTA 23 ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.134/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SUCHA HUTA 23 --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
SIERAKOWSKA HUTA 25 ---
Miasto
SIERAKOWSKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0014.125/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SIERAKOWSKA HUTA 25 --- | Miasto: SIERAKOWSKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
POMIECZYŃSKA HUTA 37E ---
Miasto
POMIECZYŃSKA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0015.147/3
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE LUB W TRAKCIE ZABUDOWY | Ulica POMIECZYŃSKA HUTA 37E --- | Miasto: POMIECZYŃSKA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
SIERAKOWSKA HUTA 24 ---
Miasto
SIERAKOWSKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0014.118/3
DR - DROGI | Ulica SIERAKOWSKA HUTA 24 --- | Miasto: SIERAKOWSKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
STARA HUTA 24D ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0022.118/5
R - GRUNTY ORNE | Ulica STARA HUTA 24D --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
NOWA HUTA 51B ---
Miasto
NOWA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0014.27/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWA HUTA 51B --- | Miasto: NOWA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
SUCHA HUTA 21C ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.50/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SUCHA HUTA 21C --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
STARKOWA HUTA 3A ---
Miasto
STARKOWA HUTA
Gmina
SOMONINO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220505_2.0015.174
R - GRUNTY ORNE | Ulica STARKOWA HUTA 3A --- | Miasto: STARKOWA HUTA | Gmina: SOMONINO

Ulica
KOŚCIERSKA HUTA 18F ---
Miasto
KOŚCIERSKA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0011.42/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 18F --- | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
BĄCKA HUTA 2 ---
Miasto
BĄCKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0001.125/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica BĄCKA HUTA 2 --- | Miasto: BĄCKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
SIANOWSKA HUTA 24 A ---
Miasto
SIANOWSKA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0019.262/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SIANOWSKA HUTA 24 A --- | Miasto: SIANOWSKA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
POMIECZYŃSKA HUTA 54B ---
Miasto
POMIECZYŃSKA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0015.221/4
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica POMIECZYŃSKA HUTA 54B --- | Miasto: POMIECZYŃSKA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
SYCOWA HUTA 15 ---
Miasto
SYCOWA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0028.67/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SYCOWA HUTA 15 --- | Miasto: SYCOWA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
NOWA HUTA 4B ---
Miasto
NOWA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0014.149/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWA HUTA 4B --- | Miasto: NOWA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
SIERAKOWSKA HUTA 9A ---
Miasto
SIERAKOWSKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0014.117/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SIERAKOWSKA HUTA 9A --- | Miasto: SIERAKOWSKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
KOŚCIERSKA HUTA 71 ---
Miasto
KOŚCIERSKA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0011.196
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 71 --- | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
SUCHA HUTA 8B ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.115/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SUCHA HUTA 8B --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
KOŚCIERSKA HUTA 13B ---
Miasto
KOŚCIERSKA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0011.74/21
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 13B --- | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Działka 220604_2.0011.74/20
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 13B --- | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
NOWA HUTA 36 ---
Miasto
NOWA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0014.91
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica NOWA HUTA 36 --- | Miasto: NOWA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
KOŚCIERSKA HUTA 14A ---
Miasto
KOŚCIERSKA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0011.24/17
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 14A --- | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
KOŚCIERSKA HUTA 14 ---
Miasto
KOŚCIERSKA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0011.24/12
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 14 --- | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
SUCHA HUTA 24 ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.136/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica SUCHA HUTA 24 --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
HUTA DOLNA 4 ---
Miasto
HUTA DOLNA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.****.117/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA DOLNA 4 --- | Miasto: HUTA DOLNA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
SIERAKOWSKA HUTA 3 ---
Miasto
SIERAKOWSKA HUTA
Gmina
SIERAKOWICE
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220504_2.0014.158
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SIERAKOWSKA HUTA 3 --- | Miasto: SIERAKOWSKA HUTA | Gmina: SIERAKOWICE

Ulica
ŚLEDZIOWA HUTA 7B ---
Miasto
ŚLEDZIOWA HUTA
Gmina
NOWA KARCZMA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220608_2.0016.23
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŚLEDZIOWA HUTA 7B --- | Miasto: ŚLEDZIOWA HUTA | Gmina: NOWA KARCZMA

Ulica
KOŚCIERSKA HUTA 104 ---
Miasto
KOŚCIERSKA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0011.64
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 104 --- | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
NOWA HUTA 51A ---
Miasto
NOWA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0014.27/13
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWA HUTA 51A --- | Miasto: NOWA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
KOŚCIERSKA HUTA 78 ---
Miasto
KOŚCIERSKA HUTA
Gmina
KOŚCIERZYNA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220604_2.0011.228
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOŚCIERSKA HUTA 78 --- | Miasto: KOŚCIERSKA HUTA | Gmina: KOŚCIERZYNA

Ulica
NOWA HUTA 4C ---
Miasto
NOWA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0014.149/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWA HUTA 4C --- | Miasto: NOWA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
NOWA HUTA 18A ---
Miasto
NOWA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0014.214/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica NOWA HUTA 18A --- | Miasto: NOWA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
NOWA HUTA 27B ---
Miasto
NOWA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0014.111
R - GRUNTY ORNE | Ulica NOWA HUTA 27B --- | Miasto: NOWA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
SIANOWSKA HUTA 23A ---
Miasto
SIANOWSKA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0019.253/3
R - GRUNTY ORNE | Ulica SIANOWSKA HUTA 23A --- | Miasto: SIANOWSKA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
CZARNA HUTA 17 ---
Miasto
CZARNA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0015.108
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZARNA HUTA 17 --- | Miasto: CZARNA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
SUCHA HUTA 36 ---
Miasto
SUCHA HUTA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0016.38/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica SUCHA HUTA 36 --- | Miasto: SUCHA HUTA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
POMIECZYŃSKA HUTA 38A ---
Miasto
POMIECZYŃSKA HUTA
Gmina
KARTUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0015.123/17
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica POMIECZYŃSKA HUTA 38A --- | Miasto: POMIECZYŃSKA HUTA | Gmina: KARTUZY

Ulica
NOWA HUTA 53A ---
Miasto
NOWA HUTA
Gmina
KARUZY
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220502_5.0014.3/1
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE LUB W TRAKCIE ZABUDOWY | Ulica NOWA HUTA 53A --- | Miasto: NOWA HUTA | Gmina: KARUZY

Ulica
STARKOWA HUTA 8A ---
Miasto
STARKOWA HUTA
Gmina
SOMONINO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220505_2.0015.76/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARKOWA HUTA 8A --- | Miasto: STARKOWA HUTA | Gmina: SOMONINO

Ulica
BORZESTOWSKA HUTA 86B ---
Miasto
BORZESTOWSKA HUTA
Gmina
CHMIELNO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220501_2.0003.694/21
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica BORZESTOWSKA HUTA 86B --- | Miasto: BORZESTOWSKA HUTA | Gmina: CHMIELNO

Ulica
STARKOWA HUTA 19B ---
Miasto
STARKOWA HUTA
Gmina
SOMONINO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220505_2.0015.187/13
R - GRUNTY ORNE | Ulica STARKOWA HUTA 19B --- | Miasto: STARKOWA HUTA | Gmina: SOMONINO

Ulica
HUTA NOWA 8A ---
Miasto
HUTA NOWA
Gmina
GOSTYNIN
Powiat
GOSTYNIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 140402_2.0058.139/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA NOWA 8A --- | Miasto: HUTA NOWA | Gmina: GOSTYNIN

Ulica
HUTA 30 A ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.406/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 30 A --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 5329P- DR. POWIATOWA ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.278
DR - DROGI | Ulica HUTA 5329P- DR. POWIATOWA --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 4 A ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.540/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 4 A --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
HUTA 24 C ---
Miasto
HUTA
Gmina
ODOLANÓW
Powiat
OSTROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301703_5.0005.365/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA 24 C --- | Miasto: HUTA | Gmina: ODOLANÓW

Ulica
STARA HUTA 41 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.272
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 41 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA CHOJNO 12 A ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.154/11
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA CHOJNO 12 A --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 23 A ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.49/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 23 A --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 6 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.138/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 6 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 2 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.117
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 2 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 45 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.324/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 45 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA CHOJNO 21A ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.73/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 21A --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 11 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.327
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 11 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
STARA HUTA 14 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.194/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 14 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
STARA HUTA 34 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.264/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 34 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
STARA HUTA 21 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.207/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 21 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA CHOJNO 27 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.49/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 27 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 18 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.85/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 18 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 14 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.83/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 14 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 4 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.314
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 4 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
STARA HUTA 26 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.145
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE LUB W TRAKCIE ZABUDOWY | Ulica STARA HUTA 26 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA CHOJNO 20 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.72
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 20 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 17B ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.85/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica HUTA CHOJNO 17B --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 11 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.157/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 11 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA 4 A ---
Miasto
HUTA
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0007.187/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA 4 A --- | Miasto: HUTA | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 21 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.73/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 21 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA STRZELCE 27 ---
Miasto
HUTA - STRZELCE
Gmina
ŁASIN
Powiat
GRUDZIĄDZKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 040603_5.0002.38/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA STRZELCE 27 --- | Miasto: HUTA - STRZELCE | Gmina: ŁASIN

Ulica
HUTA CHOJNO 24 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.43/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 24 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 6 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.318/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA HUTA 6 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
HUTA CHOJNO 16 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.88/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 16 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 36 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.39/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 36 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 7 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIN
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.145/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 7 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
HUTA CHOJNO 5 ---
Miasto
HUTA CHOJNO
Gmina
ROGOWO
Powiat
RYPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 041203_2.0008.135
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica HUTA CHOJNO 5 --- | Miasto: HUTA CHOJNO | Gmina: ROGOWO

Ulica
STARA HUTA 40 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.271
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 40 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
STARA HUTA 42 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.276
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 42 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
STARA HUTA 62 ---
Miasto
STARA HUTA
Gmina
KROŚNICE
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021302_2.0016.19/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA HUTA 62 --- | Miasto: STARA HUTA | Gmina: KROŚNICE

Ulica
GŁÓWNA 76 HUTA STARA B ---
Miasto
HUTA STARA B
Gmina
POCZESNA
Powiat
CZĘSTOCHOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Działka 240413_2.0004.206/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GŁÓWNA 76 HUTA STARA B --- | Miasto: HUTA STARA B | Gmina: POCZESNA

Ulica
ŻUŁAWKI 77 A ---
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221004_2.0019.219/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 77 A --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
ŻUŁAWKI 45 C ---
Miasto
ŻUŁAWKI
Gmina
STEGNA
Powiat
NOWODWORSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221004_2.0019.80/9
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŻUŁAWKI 45 C --- | Miasto: ŻUŁAWKI | Gmina: STEGNA

Ulica
NOWE HUTY 16A ---
Miasto
NOWE HUTY
Gmina
TUCHOMIE
Powiat
BYTOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220110_2.0007.124/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica NOWE HUTY 16A --- | Miasto: NOWE HUTY | Gmina: TUCHOMIE

Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.