Staticmap?center=82 300 elbląg ul. płk. dąbka 8 12&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|82 300 elbląg ul. płk
Elblag Sąd rejonowy w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg

Księgi Wieczyste Jagodno inne Jagodno gmina Elbląg

Budynek

Jagodno 1
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/0  

Działka 061002_2.0006.309
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.381
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.402/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 1
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/0  

Działka 302108_5.0009.67/2
ROLA, SAD, ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 2
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/1  

Działka 061002_2.0006.308

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.377/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.399/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 3
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/3  

Działka 302108_5.0009.65/2
ROLA, SAD, BUDYNKI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 3
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/2  

Działka 061002_2.0006.282
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.320
ŁĄKA, LAS, ROWY, NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.347
ŁĄKA, PASTWISKO, RÓW, LAS, NIEUŻYTEK

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.376
ROLA, ŁĄKA, PASTWISKO, ROWY, LAS, NIEUŻYTKI, ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.398
ROLA, PASTWISKO, NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.425/2
ROLA, PASTWISKO, LAS

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 3
Jagodno

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280401_2.0007.250/2
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0007.46/2
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.63
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 4
Jagodno

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280401_2.0008.41
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.43
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.45
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.65
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 4
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/1  

Działka 061002_2.0006.357

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.373

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.395/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.397

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 4
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/6  

Działka 302108_5.0009.29

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.46

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 5
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/0  

Działka 061002_2.0006.274

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.368

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.392

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.394/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 5
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/4  

Działka 302108_5.0009.11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.26

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.59

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.64

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.68/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.7

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 5
Jagodno

EL1E/xxxxxxxx/7  

Działka 280401_2.0008.10
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.11
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.12
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.128
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.129
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.13
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.130
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.131
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.132
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.133
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.134
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.136
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.137
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.14
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.15
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.16
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.17
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.18
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.20
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.21
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.22
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.23
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.30
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.38
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.46
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.48
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.49
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.50
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.52
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.53
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.54
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.55
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.56
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.62
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.7
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.8
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.9
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 6
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/6  

Działka 061002_2.0006.279
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.361
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.363
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.391
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 6
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/6  

Działka 302108_5.0009.30

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.66/6

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 7
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/2  

Działka 061002_2.0006.241
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.362/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 7
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/5  

Działka 302108_5.0009.10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.53

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.6

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.63

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.69

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 8
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/9  

Działka 061002_2.0006.358

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 9
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/0  

Działka 061002_2.0006.353

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.386

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 10
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/7  

Działka 061002_2.0006.349

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.351

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.385

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 10
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/0  

Działka 302108_5.0009.14

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.20

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.40

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.41

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 11A
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/1  

Działka 061002_2.0006.213

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.215
LAS, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.218/1
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.218/2
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.218/3
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.220/1
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.220/2
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.220/3
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.220/4
ŁĄKA, GRUNT

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.222
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.224/1
LAS, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.224/2
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.225/1
LAS, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.225/2
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.225/3
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.226

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.227
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.229
ŁĄKA, LAS, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.230
ŁĄKA, LAS, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.231
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.232
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.233
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.234
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.235
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.240
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.254
LAS, ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.262
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.277/1
LAS

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.278/1
LAS

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.280
LAS, ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.281
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.286/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.288
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.290

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.293
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.299
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.300
ŁĄKA, LAS, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.302
ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.306
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.335
GRUNT, ŁĄKA, NIUŻ, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 12
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/7  

Działka 302108_5.0009.13

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.21

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.22

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.44

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.47

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 13
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/5  

Działka 302108_5.0009.49
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.57
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.58
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 302108_5.0009.61
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 13
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/2  

Działka 061002_2.0006.333/3
N - NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 14
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/5  

Działka 061002_2.0006.188
UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.311
UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 15
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/8  

Działka 061002_2.0006.187/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 16
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/1  

Działka 302108_5.0009.33
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 16
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/5  

Działka 061002_2.0006.183/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.183/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.195

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.205

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 17
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/6  

Działka 302108_5.0009.68/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 17
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/9  

Działka 061002_2.0006.194/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 18
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/8  

Działka 061002_2.0006.181
GRUNT ORNY I SIEDLISKO Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 19
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/8  

Działka 061002_2.0006.191/2
GRUNT ORNY, ŁĄKA, PASTWISKO, ROWY, DZIAŁKA ZABUDOWANA R.Ł.PS, LZ.BR, N, W

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 20
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/4  

Działka 302108_5.0009.67/1
DZIAŁKA BUDOWLANA, ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 20
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/9  

Działka 061002_2.0006.178/1
R, B, LZ, LS, Ł, W, RZ, Ł, PS, N

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.317

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 22
Jagodno

PO1F/xxxxxxxx/0  

Działka 302108_5.0009.66/2
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 22
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/9  

Działka 061002_2.0006.120/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 22A
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/2  

Działka 061002_2.0006.119

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.120/1
UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.322

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 25
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/2  

Działka 061002_2.0006.101
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.114

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.115/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.126/38

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.127/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.51

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 26
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/7  

Działka 061002_2.0006.38/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 27
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/4  

Działka 061002_2.0006.102

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.144

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.16/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.265

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.37/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 28
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/6  

Działka 061002_2.0006.15/12

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.15/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.36/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.74/10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.91

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 29
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/2  

Działka 061002_2.0006.108

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.13

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.136

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.137

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.14/2
ROLA, ŁĄKA, LAS

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.34/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.34/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.35/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 30
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/8  

Działka 061002_2.0006.12/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.12/3
ROLA, ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 31
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/0  

Działka 061002_2.0006.10/18

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.100

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.107

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.11/7
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.130

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.28

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 32
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/8  

Działka 061002_2.0006.12/15
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.131

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.27/12

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.27/13

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.32/8
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.9

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0003.94
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.97

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.99

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 33
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/0  

Działka 061002_2.0006.8/25
GRUNT ORNY, PASTWISKO, SIEDLISKO Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 34
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/1  

Działka 061002_2.0006.134
LAS

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.135
LAS

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.24/10
PASTWISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.24/25
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.24/50
DROGA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.24/64

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.24/73
DROGA, ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.24/89
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.24/93

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.49/03
NIEUŻYTKI, WODA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.6/8

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061002_2.0006.95/9

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 35
Jagodno

LU1I/xxxxxxxx/2  

Działka 061002_2.0006.25/21
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 503
Jagodno

EL1E/xxxxxxxx/4  

Działka 280401_2.0008.102
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.103
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.109
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.110
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.111
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.114
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.118
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.119
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.120
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.121
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.122
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.32
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.33
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.34
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.36
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.5
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.61
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.86
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jagodno 09213
Jagodno

EL1E/xxxxxxxx/5  

Działka 280401_2.0008.116
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.135
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.