Staticmap?center=82 300 elbląg ul. płk. dąbka 8 12&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|82 300 elbląg ul. płk
Elblag Sąd rejonowy w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg

Księgi Wieczyste Kępniewo inne Kępniewo gmina Markusy

Budynek

Kępniewo 1
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/8  

Działka 280404_2.0006.7/11
UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.7/12
UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 4
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/4  

Działka 280404_2.0006.6/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.6/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 5
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/6  

Działka 280404_2.0010.1/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.1/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.????.1/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0005.1/5
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0007.10/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0005.10/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.102/8
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.103/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.103/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.103/6
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.104/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.105/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.109/17
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.109/21
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.????.109/22
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.111/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.112/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.112/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.113/10
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.113/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.114/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.117/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.117/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.????.12/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0007.12/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0005.12/5
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.121/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.122/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.123/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.124/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.124/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.124/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.125/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.125/19
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.125/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.125/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.125/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.125/5
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.126/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.126/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.126/5
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.13/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.130/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.132/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.134/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280409_4.????.14/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.14/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.141/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.143/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.147/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.149/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.150/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.152/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.152/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.153/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.153/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.155/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.155/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.????.16/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.16/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.16/40
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.16/41
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.16/46
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.16/47
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.16/49
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.16/58
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.16/62
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.16/65
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.16/66
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0007.160/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0007.161/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0007.162/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0007.163/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.163/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0007.164/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.168/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0007.168/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.????.17/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.17/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0007.175/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.18/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0005.18/5
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.193/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0020.195
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0020.196
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.????.2/10
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0005.2/7
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.20/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.205/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.21/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.22/22
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.22/26
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.22/28
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.22/6
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.23/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.23/6
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.24/5
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.24/7
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.????.3/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.3/23
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.3/24
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.3/29
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.3/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.3/30
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.3/32
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.3/33
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.3/46
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.3/47
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0005.38/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.4/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0020.43
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.5/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.5/13
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0005.5/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0007.5/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.5/9
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0005.51/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.56/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0012.57/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0009.582/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.6/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.60/5
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.60/7
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.66/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280409_5.0010.67/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.68
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.68/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.69/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.7/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/101
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/105
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0005.7/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/31
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/35
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/42
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/43
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/45
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/46
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/48
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.7/5
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.7/6
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/62
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/64
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/66
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/68
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.7/8
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/80
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/82
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/83
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/91
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/93
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0009.7/95
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.70
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0012.70/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0016.71/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0012.74/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0012.75/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0019.75/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0019.76/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0010.77/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.78
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0010.78/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.78/5
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.79
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0026.8/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0008.80
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.96/17
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280401_2.0019.96/18
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 6
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/1  

Działka 280404_2.0006.9/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 11A
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/2  

Działka 280404_2.0006.1/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.21/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.29/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.29/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.33

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.34/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.36

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.38

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.39/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA BUDYNKIEM REMIZY O POWIERZCHNI 157,0 M2, MAGAZYNU PALIW O POWIERZCHNI 24,0 M2, GARAŻEM O POWIERZCHNI 116,0 M2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/7
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.41

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.45

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.45/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.46/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.47

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.48
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.49
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.50

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.53/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.54/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.55/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.57/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.59

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.60/3
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.69

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 13
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280404_2.0006.AR_5.1/3
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.14/2
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.30
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.31
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.37/2
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.43
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.44
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.47
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.5
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.53/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.56
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.56/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.58/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.6
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_3.61
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.62
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.63
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.64
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 14
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280404_2.0006.AR_1.29/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 15A
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/1  

Działka 280404_2.0006.17/3
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.18
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.23
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.27
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 15
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/4  

Działka 280404_2.0006.178
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.200
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.201
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.202
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.203
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.204
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.205
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.207
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.211
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.212
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.213
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.214
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.224
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.225
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.30
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.31
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.34
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 16
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/1  

Działka 280404_2.0006.209
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.210
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.215
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.22
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.223
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.33
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.35
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 17
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280404_2.0006.36/4
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.36/6
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 18
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/6  

Działka 280404_2.0006.36/3
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.36/5
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 19
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/6  

Działka 280404_2.0006.1/22
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

EL1E/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

EL1E/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 3

EL1E/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 4

EL1E/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 5

EL1E/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 6

EL1E/xxxxxxxx/9  
Budynek

Kępniewo 20
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280404_2.0006.1/29
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

EL1E/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

EL1E/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 3

EL1E/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 4

EL1E/xxxxxxxx/0  
Budynek

Kępniewo 21
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280404_2.0006.AR_5.1/3
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.14/2
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.30
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.31
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.37/2
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.43
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.44
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.47
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.5
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.53/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.56
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.56/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.58/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.6
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_3.61
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.62
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.63
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.64
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 22
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/6  

Działka 280404_2.0006.AR_1.40/5
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.40/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 23
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/1  

Działka 280404_2.0006.1/33
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.1/39
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 24
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280404_2.0006.1/34
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.2/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.2/3
UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 25
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/5  

Działka 280404_2.0006.26
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 29
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280404_2.0006.4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 30
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/5  

Działka 280404_2.0006.32
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.8
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.9
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 31
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/8  

Działka 280404_2.0006.31/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.31/3
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 32
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280404_2.0006.AR_5.1/3
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.14/2
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.30
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.31
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.37/2
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.43
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.44
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.47
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.5
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.53/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.56
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.56/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.58/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.6
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_3.61
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.62
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.63
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.64
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 33
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/6  

Działka 280404_2.0006.10
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.100
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.101
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.104
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.105
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.109
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.110
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.111
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.113
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.114
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.51
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.58
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.64
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.65
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.66
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.67
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.97
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 34
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/5  

Działka 280404_2.0006.11
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 35
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280404_2.0006.AR_3.33/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 36
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/2  

Działka 280404_2.0006.1/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.21/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.29/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.29/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.33

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.34/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.36

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.38

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.39/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA BUDYNKIEM REMIZY O POWIERZCHNI 157,0 M2, MAGAZYNU PALIW O POWIERZCHNI 24,0 M2, GARAŻEM O POWIERZCHNI 116,0 M2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/7
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.41

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.45

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.45/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.46/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.47

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.48
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.49
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.50

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.53/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.54/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.55/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.57/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.59

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.60/3
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.69

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 37
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280404_2.0006.18

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA PRZEZNACZONA NA SPRZEDAŻ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 38
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/2  

Działka 280404_2.0006.1/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.21/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.29/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.29/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.33

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.34/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.36

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.38

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.39/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA BUDYNKIEM REMIZY O POWIERZCHNI 157,0 M2, MAGAZYNU PALIW O POWIERZCHNI 24,0 M2, GARAŻEM O POWIERZCHNI 116,0 M2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/7
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.41

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.45

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.45/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.46/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.47

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.48
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.49
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.50

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.53/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.54/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.55/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.57/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.59

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.60/3
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.69

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 40A
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280404_2.0006.39/4
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 42
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/6  

Działka 280404_2.0006.39/7
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 2

EL1E/xxxxxxxx/3  
Budynek

Kępniewo 43
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/2  

Działka 280404_2.0006.42
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.68
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.69
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.7
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.82
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.83
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.84
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.85
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.86
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.87
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.88
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.89
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.90
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.91
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 45
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280404_2.0006.25/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 47
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280404_2.0006.AR_5.1/3
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.14/2
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.30
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.31
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.37/2
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.43
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.44
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.47
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.5
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.53/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.56
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.56/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.58/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.6
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_3.61
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.62
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.63
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.64
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 48
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280404_2.0006.AR_5.1/3
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.14/2
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.30
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.31
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.37/2
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.43
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.44
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.47
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.5
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.53/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.56
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.56/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.58/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.6
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_3.61
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.62
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.63
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.64
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 49
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/2  

Działka 280404_2.0006.1/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.21/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.29/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.29/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.33

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.34/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.36

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.38

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.39/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA BUDYNKIEM REMIZY O POWIERZCHNI 157,0 M2, MAGAZYNU PALIW O POWIERZCHNI 24,0 M2, GARAŻEM O POWIERZCHNI 116,0 M2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/7
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.41

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.45

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.45/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.46/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.47

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.48
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.49
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.50

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.53/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.54/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.55/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.57/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.59

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.60/3
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.69

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 50
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280404_2.0006.36/4
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.36/6
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 52
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/8  

Działka 280404_2.0006.32/1
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 54
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/5  

Działka 280404_2.0006.30/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 56
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280404_2.0019.159
DZIAŁKA POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 391

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0013.16
DZIAŁKA POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 391

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0019.200
DZIAŁKA POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 391

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0019.201
DZIAŁKA POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 391

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.28
DZIAŁKA POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 391

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0013.29
DZIAŁKA POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 391

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0013.4
DZIAŁKA POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 391

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0002.46
DZIAŁKA POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 391

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.52
DZIAŁKA POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 391

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0002.58
DZIAŁKA POD DROGĘ POWIATOWĄ NR 391

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 59
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280404_2.0006.13/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.23
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.24/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 61
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280404_2.0006.26/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 62
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280404_2.0006.24/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.25
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 63
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280404_2.0006.24/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.25
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 65
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/4  

Działka 280404_2.0006.23/4
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 66
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/7  

Działka 280404_2.0006.20
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.21/1
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_3.62
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 67
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/1  

Działka 280404_2.0006.209
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.210
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.215
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.22
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.223
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.33
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.35
DZIAŁKA UŻYTKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 68
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280404_2.0006.19/3
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIEM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 69
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280404_2.0006.18
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/1
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 71
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/5  

Działka 280404_2.0006.15/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.16/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 72
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/2  

Działka 280404_2.0006.1/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.20/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.21/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.29/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.29/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.33

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.34/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.36

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.38

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.39/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA BUDYNKIEM REMIZY O POWIERZCHNI 157,0 M2, MAGAZYNU PALIW O POWIERZCHNI 24,0 M2, GARAŻEM O POWIERZCHNI 116,0 M2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.40/7
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.41

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.45

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.45/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.46/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.47

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.48
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.49
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.50

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.53/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.54/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.55/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.57/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.59

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.60/3
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.69

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 75
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280404_2.0006.AR_5.1/3
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.14/2
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.30
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.31
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_2.37/2
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.43
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.44
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.47
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.5
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.53/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_1.56
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.56/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.58/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_5.6
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_3.61
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.62
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.63
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.64
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280404_2.0006.AR_4.68/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kępniewo 76
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/1  

Działka 280404_2.0006.1/59
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

EL1E/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

EL1E/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 3

EL1E/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 4

EL1E/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 5

EL1E/xxxxxxxx/0  
Budynek

Kępniewo 77
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/4  

Działka 280404_2.0006.1/47
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

EL1E/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2

EL1E/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 3

EL1E/xxxxxxxx/7  
Budynek

Kępniewo 78
Kępniewo

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280404_2.0006.6/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.