Staticmap?center=82 300 elbląg ul. płk. dąbka 8 12&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|82 300 elbląg ul. płk
Elblag Sąd rejonowy w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg

Księgi Wieczyste Kopina inne Kopina gmina Pasłęk

Budynek

Kopina 1A
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/4  

Działka 061001_2.0011.581
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 1
Kopina

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280407_5.0017.31/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.31/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.5/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.5/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.6/7
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 1
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.582/2
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.582/3
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.582/4
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.582/5
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 2
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/0  

Działka 061107_2.0013.144

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.154

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.171

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.191

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.196

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.295

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.78

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 2
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/7  

Działka 061001_2.0011.330/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.330/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.567

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.580

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 2A
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/2  

Działka 061001_2.0011.419

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.444

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.471

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.501

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.530

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.651

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.652

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.653

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 2
Kopina

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280407_5.0017.30/12
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.32/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.32/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.32/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.32/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.42
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 3
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/2  

Działka 061001_2.0011.469
GRUNTY ORNE, SAD, UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 3
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/9  

Działka 061107_2.0013.234/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.296

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 3
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/1  

Działka 061303_2.0004.592/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.593

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.958

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 3A
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/8  

Działka 061107_2.0013.227
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.299
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 4
Kopina

EL1E/xxxxxxxx/5  

Działka 280407_5.0017.13
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 4
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.468

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.664

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.665

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 5
Kopina

EL1E/xxxxxxxx/6  

Działka 280407_5.0017.34/1
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 5
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/1  

Działka 061107_2.0013.239

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.378

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.470

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.82

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 6
Kopina

EL1E/xxxxxxxx/8  

Działka 280407_5.0017.21/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.21/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.35/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.35/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.35/3
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.35/4
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.38
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.8/4
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.8/6
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 6
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.392
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.414
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.438
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.465
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.495
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.525
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.670
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.671
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 6A
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/4  

Działka 061107_2.0013.301/1
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 6
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/5  

Działka 061107_2.0013.301/2
ŁĄKA, SAD, SIEDLISKO ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.490/3
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 7
Kopina

EL1E/xxxxxxxx/2  

Działka 280407_5.0017.17/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0017.9/2
DZIAŁKA Z ZABUDOWANIEM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 7
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/0  

Działka 061303_2.0004.825
GRUNT ORNY CZĘŚCIOWO ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 7
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/5  

Działka 061001_2.0011.464
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 7
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/5  

Działka 061107_2.0013.122

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.302

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 8
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/8  

Działka 061303_2.0002.3/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.462
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.529/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.532
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.588/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.589/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.590
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.606
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.879
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.881
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.915
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.917
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 8
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/0  

Działka 061107_2.0013.265
GRUNT ORNY, SIEDLISKO ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 8
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/1  

Działka 061001_2.0011.434

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.436

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.463

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.492

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.522

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.674

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.675

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.680

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.681

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 9
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/3  

Działka 061001_2.0022.144
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.251

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.411

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.433

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.461

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.520

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.688

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 9
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/3  

Działka 061107_2.0013.113

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.141

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.222

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.266

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 10
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/4  

Działka 061001_2.0011.429/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.457

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 10
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.587
GRUNT ORNY CZĘŚCIOWO ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 11
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/5  

Działka 061001_2.0011.181/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.449/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.475

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.507

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.624/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.624/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 11
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.529/2
GRUNT ORNY CZĘŚCIOWO ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 11A
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.449/2
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 12
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/2  

Działka 061107_2.0013.244

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.305

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.319

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.348

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.381

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.654

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 13
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/2  

Działka 061001_2.0011.89
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 13
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/6  

Działka 061303_2.0004.440
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.460
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.523
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.524/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.585
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.586
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.876
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.912
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 13
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/6  

Działka 061107_2.0013.217

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.220

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.268/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.537

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 14
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/2  

Działka 061107_2.0013.269
GRUNT ORNY, SIEDLISKO ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 15
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/3  

Działka 061107_2.0013.304

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.306

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.532

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.618

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.660

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.8/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.8/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.97

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 15
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/9  

Działka 061001_2.0011.83
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 16
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/3  

Działka 061303_2.0006.198/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.407/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.456

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.457

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.458

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.518

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.519

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.520

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.555

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.580

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.581

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.582

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.611

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.634/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.656

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.706

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.707

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.708

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.727

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.762

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.763

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.764

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.789

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.872

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.873

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.874

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.908

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.909

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.910

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 16
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/4  

Działka 061001_2.0022.107
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0022.115
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0022.138
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.231

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.290

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.318

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.322

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.33

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0022.39
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.81

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.82

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 16
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/9  

Działka 061107_2.0013.104

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.118

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.212

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.270

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.294

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.531

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 17
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/9  

Działka 061001_2.0011.167
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.168
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.350
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.373
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.80
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 17
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/6  

Działka 061107_2.0013.123

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.208

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.307

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.457

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.674

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 18
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/7  

Działka 061001_2.0011.132
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.163
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.164
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.229
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.30
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.317
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.349
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.372
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.79
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 18
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/0  

Działka 061107_2.0013.121
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.271
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.379
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.47/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 19
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/9  

Działka 061001_2.0011.316

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.369

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.700

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.702

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.78

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 19
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/9  

Działka 061303_2.0004.579
GRUNT ORNY CZĘŚCIOWO ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 20
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.77
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 20
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/9  

Działka 061107_2.0013.129

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.165

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.167

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.203

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.232

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.273

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.356

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.45

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.558

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.664

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.81

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 21
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/5  

Działka 061107_2.0013.127

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.204

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.243

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.262

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.297

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.309

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.561

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 21
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/2  

Działka 061303_2.0004.512/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.512/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.513/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 21A
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/3  

Działka 061303_2.0004.513/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0002.6/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 21
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/9  

Działka 061001_2.0011.314
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.76
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 22
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/8  

Działka 061001_2.0011.148
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.225/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.313
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.346
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.367
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.75
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 23
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/7  

Działka 061001_2.0011.312
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.345
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.74
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 23A
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/1  

Działka 061303_2.0006.1329
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.2
DZIAŁKA ŁĄKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.320/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.481/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.508/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.535/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.754/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.793/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.915/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 24
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/1  

Działka 061001_2.0011.157

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.158

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.223

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.28

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.310

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.364

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.72

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 24
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/3  

Działka 061107_2.0013.139

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.198

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.248

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0016.257

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.292

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.311

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0016.39/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0016.514/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0016.521/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0016.577

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.85

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 25
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/1  

Działka 061001_2.0011.70
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE, PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 25
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/3  

Działka 061107_2.0013.137

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.199

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.258

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.275

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.547

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.684

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 27
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/4  

Działka 061107_2.0019.11/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0019.11/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.142
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.261
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.276
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.345
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.407
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.414
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.550
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0016.588
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.73
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0026.859/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0026.904
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0026.936
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 27
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/3  

Działka 061001_2.0011.68
GRUNT ORNY, SAD, DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 28
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/2  

Działka 061303_2.0004.433
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.747
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.817
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 28
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/0  

Działka 061107_2.0013.146

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.20

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.260

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.28

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0016.309
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.313

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.349

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.380

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0016.388
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0015.497

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.554

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 28
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/5  

Działka 061001_2.0011.303
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.65
NIE ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.66
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 29
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.144/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.145/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.146/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.146/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.148
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.150/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.159/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.18/10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.18/14
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.18/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.19/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.19/11
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.19/12
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.19/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.194
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.20/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.20/10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.20/11
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.20/12
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.20/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.20/9

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.230
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.2343

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.245
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.246
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.250
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.263
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.277
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.283

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.351
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.366/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.366/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.38/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.38/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.39/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.39/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.405
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.412
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.482
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.507
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.528/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.79/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.79/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 29
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/5  

Działka 061001_2.0011.188

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.301

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.64

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 30
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/6  

Działka 061303_2.0004.432

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.478

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.480

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.746

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.816

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 30
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/8  

Działka 061107_2.0013.152
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.161
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.219
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.251
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.252
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.314
GRUNT ORNY I SIEDLISKO ZABUDOWANE, ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.314/27
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.314/28
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.314/39
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.340
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.341
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.360
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.361
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.382
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.526
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.535
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.685
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0026.700
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 30
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/8  

Działka 061001_2.0011.300/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.63

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 31
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/5  

Działka 061001_2.0011.129

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.20

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.215

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0008.263
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.299

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.337

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.359

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.62

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.94

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 31
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.155
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.157
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.256
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.257
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.278
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.279
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.315
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.344
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.424
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.443
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.451
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.525
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 31
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/0  

Działka 061303_2.0001.204/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.431
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 32
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.155
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.157
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.256
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.257
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.278
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.279
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.315
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.344
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.424
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.443
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.451
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.525
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 32
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/0  

Działka 061001_2.0011.298/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.61/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 32
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/9  

Działka 061508_2.0011.252

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.405/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.477

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.481

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.557

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.745

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.815

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 33
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/3  

Działka 061303_2.0004.429

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.430

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 33
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/8  

Działka 061001_2.0011.61/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 33
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.280

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.462

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0014.745
GRUNT ORNY I ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 34
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/9  

Działka 061107_2.0013.316
ŁĄKA, SIEDLISKO ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 34
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/3  

Działka 061001_2.0011.125

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.15

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.210

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.294

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.295

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.58

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 35
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/5  

Działka 061107_2.0013.281

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.536

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.543

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 35
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/7  

Działka 061303_2.0004.811
GRUNT ORNY, PASTWISKO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 35A
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.120

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.186

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.268

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.55

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 36
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/2  

Działka 061107_2.0013.183

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.215

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.249

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.317

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.325

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.343

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.383

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.40

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.416

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.471

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.496

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.501

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.523

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 36
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/8  

Działka 061303_2.0004.809
GRUNT ORNY Z ZABUDOWANIAMI I ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 36
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.120

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.186

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.268

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.55

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 37
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/8  

Działka 061107_2.0013.282
GRUNT ORNY, SIEDLISKO ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 37
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/7  

Działka 061001_2.0011.53/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 37
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/8  

Działka 061303_2.0004.159

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.417
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.419

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.422

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.426

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.524/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.544

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.608

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.740

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.807

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.877

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.913

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 38
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/5  

Działka 061303_2.0004.394

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.396

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.397

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.398

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.399

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.400

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.401

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.403

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.404/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.421

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.423

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.425

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.546

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.559

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.560

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.722

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.738

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.805

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 38
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/8  

Działka 061107_2.0013.322/1
GRUNT ORNY, SIEDLISKO ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 38
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.10
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.119
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.151
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.203
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.205
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.266
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.291
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.51
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.9
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0025.99
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 38A
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/7  

Działka 061303_2.0004.418

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.737

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.802

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.804

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 38A
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/7  

Działka 061001_2.0011.112

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.117

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.200

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.247

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.264

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.274

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.48

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.99

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 39
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/4  

Działka 061107_2.0013.182

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.284

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.337

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.49/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.522

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 39
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.415

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.548

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.735

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 40
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.144/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.145/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.146/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.146/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.148
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.150/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.159/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.18/10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.18/14
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.18/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.19/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.19/11
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.19/12
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.19/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.194
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.20/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.20/10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.20/11
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.20/12
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.20/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.20/9

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.230
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.2343

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.245
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.246
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.250
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.263
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.277
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.283

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.351
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.366/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.366/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.38/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.38/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.39/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.39/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.405
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.412
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.482
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.507
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.528/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.79/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.79/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 41
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/0  

Działka 061001_2.0011.106

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.109

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0028.111
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0028.132
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.197

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0010.22
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0010.23
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.260

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.285

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0010.362
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.44

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0028.77
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0028.79
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 42
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/6  

Działka 061303_2.0004.412
GRUNT ORNY CZĘŚCIOWO ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 42
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.259/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.43/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.43/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 43A
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/5  

Działka 061303_2.0004.799
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 43
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/2  

Działka 061303_2.0001.285
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.411
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.466
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.537
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.552
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.595
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.603
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.731
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.797
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.922
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 44
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/2  

Działka 061107_2.0013.163

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.185

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.26

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.324

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.388

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.473

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.489

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.495

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.500

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.588

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.665

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 44
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/1  

Działka 061001_2.0011.38
ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 44
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/3  

Działka 061303_2.0004.141

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.259

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.283

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.635

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.703

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.820

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.963

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 45
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/3  

Działka 061001_2.0011.192

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.254

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.37

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.90/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 45
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/2  

Działka 061303_2.0004.728

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.792

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.796
DZIAŁKA GRUNTU ORNEGO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 46
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/9  

Działka 061001_2.0011.1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.104

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.195

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.256

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0008.277
GRUNT ORNY, ŁĄKA, RÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.40

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 46
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/9  

Działka 061107_2.0013.18

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.315/10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.315/9

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.373

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.384

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.393

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.488

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.579

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.60

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.607

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.614

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 47
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/0  

Działka 061107_2.0013.27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.31

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.315/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.315/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.315/6

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.428

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.551

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.59

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 47
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/7  

Działka 061303_2.0004.406
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.556
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.726
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.788
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 47
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.2
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 48
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.326
PLAC ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.63
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 48
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/0  

Działka 061303_2.0004.725

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.787

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 48
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/9  

Działka 061001_2.0011.6
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 49
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/5  

Działka 061001_2.0011.201

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.7

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 50
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0006.314/31

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.314/32

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.314/38

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.315/7

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.315/8

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.422

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.453

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.455

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.477

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.512

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.57

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.576

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.6

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.604

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.647

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 50
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/5  

Działka 061001_2.0011.202

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.50

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.641

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.8

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 51
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/8  

Działka 061303_2.0004.402
DZIAŁKA PLACU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 51
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.10
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.119
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.151
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.203
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.205
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.266
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.291
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.51
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.9
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0025.99
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 51
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/9  

Działka 061107_2.0013.39

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.423

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.444

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.452

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.529

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.541

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0014.9/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0014.9/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 52A
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/3  

Działka 061303_2.0004.780/2
GRUNT ORNY CZĘŚCIOWO ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 53
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.178
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.189
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.319/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.32
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.390
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.400/1
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.400/2
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.427
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.463
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.545
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.55
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0016.581
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0016.591
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 53
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/4  

Działka 061001_2.0011.16/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.296/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.59/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 54
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/1  

Działka 061303_2.0004.105
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.106
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.107
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.108
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.132
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.1324
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.133
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.134
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.135
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.279
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.295
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.378
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.381
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.387
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.391
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.476
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.564
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.566
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.567
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.626
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.716
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.769
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.770
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.771
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.776
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.777
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.800
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 54A
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/3  

Działka 061001_2.0011.18
PASTWISKO, RÓW, LAS, DZIAŁKA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 54
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.133

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.329

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.460

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.555

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.577

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.605

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.662

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.88

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 55
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/1  

Działka 061001_2.0011.22
GRUNT

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 55
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.379
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.380
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 56
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/8  

Działka 061107_2.0013.316/12

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.316/13

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.316/18

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.316/6

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.319/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.331

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.399

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.419

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.464

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.53

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.582

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.592

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 56
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/1  

Działka 061001_2.0011.218

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.23

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 56
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.367

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.369

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.373

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.571

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.711

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.767

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.959

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 57A
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/2  

Działka 061107_2.0013.50
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 57
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/9  

Działka 061001_2.0011.219
NIE ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.24
NIE ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 57
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/3  

Działka 061107_2.0013.120

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.145

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.209

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.352

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.403

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.410

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.52

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 58
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.220/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.220/4
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.25/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 59C
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/7  

Działka 061001_2.0011.152

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0010.28
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.755

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 59
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/3  

Działka 061107_2.0013.33
GRUNT ORNY, SIEDLISKO ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 59
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/5  

Działka 061001_2.0011.137
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.221
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.26
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 59A
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/4  

Działka 061001_2.0011.222/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 59B
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/4  

Działka 061001_2.0011.149
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.225/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 60
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/1  

Działka 061107_2.0013.136
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.150
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.173
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.21
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.24
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.316/14
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.35
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.36
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.365
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.366
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.385
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0015.509/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.527
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 60
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.33
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.35
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 60
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/1  

Działka 061303_2.0004.105
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.106
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.107
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.108
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.132
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0006.1324
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.133
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.134
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.135
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.279
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.295
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.378
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.381
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.387
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.391
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.476
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.564
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.566
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.567
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.626
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.716
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.769
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.770
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.771
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.776
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.777
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.800
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 61
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/0  

Działka 061107_2.0013.23
GRUNT ORNY, LAS, SIEDLISKO ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 61
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0022.109
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0022.110
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0022.111
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.232

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.319

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.34

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.351

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.374

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0022.49
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.84/1
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 61
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/3  

Działka 061303_2.0004.143/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 62
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/3  

Działka 061303_2.0004.142/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 62
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/4  

Działka 061107_2.0013.193

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.22

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.364

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 63
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/4  

Działka 061107_2.0013.1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.5

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 63
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/2  

Działka 061303_2.0004.1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.176

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.284

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.42

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 64
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/9  

Działka 061107_2.0006.132/11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.132/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.317/34

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.317/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.317/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0006.317/6

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 64
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.324

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.508

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 65
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0022.133
ŁĄKA, NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.402

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.423

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.448

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.476

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.509

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0026.80
GRUNT ORNY, PASTWISKO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 66
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/3  

Działka 061107_2.0013.321

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.375

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.8

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 66
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.235

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.236

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.261

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.602

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.632

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.633

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 66A
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/6  

Działka 061303_2.0004.12

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.236

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 67
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/6  

Działka 061303_2.0004.237
GRUNT ORNY CZĘŚCIOWO ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 67
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/4  

Działka 061001_2.0025.287
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.382
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.383
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.404
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.425
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.451
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.452
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.478
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.479
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.511
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 67
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/8  

Działka 061107_2.0013.128

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.347

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.372

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.395

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.559

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.587

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.643

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.666

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.7

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 68
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/3  

Działka 061001_2.0011.159
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.160

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.426
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.453
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.480

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.512

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.638

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.699
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.701
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.731

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.732

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 68
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/2  

Działka 061303_2.0004.286
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 68
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.438

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.442

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.481

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.508

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.517

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.566

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.573

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.594

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.601

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.648

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.656

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.659

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 69
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/8  

Działka 061303_2.0004.287
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.977
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 69
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/2  

Działka 061001_2.0011.481

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 70
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.482/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.482/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.483/2
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.483/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.484/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.484/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 70
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/6  

Działka 061107_2.0013.396

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.429

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.439/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.447

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.569

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.571

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.597

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.599

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 70A
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.478

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.511

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.567

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.575

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.595

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.603

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.612

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.651

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.657

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 71
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/1  

Działka 061107_2.0013.439/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 71
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/6  

Działka 061303_2.0004.119

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.234

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.92

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 71
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.482/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.482/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.483/2
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.483/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.484/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.484/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 72
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/1  

Działka 061303_2.0004.233
DZIAŁKA GRUNTU CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 72
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/1  

Działka 061001_2.0011.487/1
DZIALKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 72
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/5  

Działka 061107_2.0013.440
GRUNT ORNY, SIEDLISKO ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 73
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/8  

Działka 061001_2.0011.393

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.431

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.459

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.488

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.518

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.597

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.625

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.628

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 73A
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/5  

Działka 061303_2.0004.1001/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0001.119

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.230

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.637

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0001.64/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 73
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/1  

Działka 061107_2.0013.464/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.515/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061107_2.0013.633

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 73
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/7  

Działka 061303_2.0004.232

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.345

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.425/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.450/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.712/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.880/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 74
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/6  

Działka 061107_2.0013.631
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 74
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/1  

Działka 061001_2.0011.489

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.519

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 75
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/0  

Działka 061001_2.0011.490
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 75
Kopina

LU1U/xxxxxxxx/7  

Działka 061107_2.0013.630
GRUNT ORNY, SIEDLISKO ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 76
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.226
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 76
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/8  

Działka 061001_2.0011.412
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.435
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.462
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.491
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.521
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.684
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.685
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 76A
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/8  

Działka 061001_2.0011.439
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.466
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.494
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.496
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.524
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.673
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.752
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 77
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/1  

Działka 061303_2.0004.225
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 78
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/1  

Działka 061001_2.0011.445/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.502/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 78
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/9  

Działka 061303_2.0004.140
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE, GRUNT ORNY, ŁĄKI I PASTWISKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 79
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/5  

Działka 061303_2.0004.137
GRUNT ORNY CZĘŚCIOWO ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer M-2

LU1R/xxxxxxxx/9  

Lokal numer M-3

LU1R/xxxxxxxx/6  
Budynek

Kopina 80
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/0  

Działka 061001_2.0011.504
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.533
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.587
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 81
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/0  

Działka 061303_2.0004.224/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 81
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/8  

Działka 061001_2.0011.588
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 82
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/7  

Działka 061001_2.0011.399
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.589
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.606
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.614
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.632
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 83
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0023.101/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.579
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.590
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.608
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.630
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 84
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/6  

Działka 061001_2.0011.568
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.575
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.582/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.609
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.629
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 85
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/5  

Działka 061303_2.0004.222
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE, GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 85
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/8  

Działka 061001_2.0011.610
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE, GRUNTY ORNE, RUDY, PASTWISKA TRWAŁE, ROWY, ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 86
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/7  

Działka 061303_2.0004.220
GRUNT ORNY CZĘŚCIOWO ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 87
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/6  

Działka 061303_2.0004.221
DZIAŁKA GRUNTU CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 87
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/1  

Działka 061001_2.0011.594

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.637

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 88
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/0  

Działka 061001_2.0011.591/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 89
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/8  

Działka 061001_2.0011.596
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 90
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/0  

Działka 061001_2.0011.599
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 91
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/0  

Działka 061001_2.0011.600/2
GRUNTY ORNE, SADY, ŁĄKI TRWAŁE, UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 92
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/6  

Działka 061303_2.0004.192

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.21

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.211

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.62

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 92
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/2  

Działka 061001_2.0011.601

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 93
Kopina

LU1W/xxxxxxxx/8  

Działka 061001_2.0011.393

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.431

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.459

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.488

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.518

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.597

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.625

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061001_2.0011.628

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 93A
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/0  

Działka 061303_2.0004.85
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 93B
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/1  

Działka 061303_2.0004.86

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 93C
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/3  

Działka 061303_2.0004.83/5
DZIAŁKA GRUNTU CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 93
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/9  

Działka 061303_2.0004.166

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.188

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.84

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 94
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/8  

Działka 061303_2.0004.112
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.164
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.172
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.18
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.190
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.76
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 95
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/9  

Działka 061303_2.0004.166

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.188

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.84

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 96
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/3  

Działka 061303_2.0004.129
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.150
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 97
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/2  

Działka 061303_2.0004.114

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.153

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.39

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.72

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 99
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/8  

Działka 061303_2.0004.200
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.3
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.44
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 100
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.201

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.252

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.45

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 101
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/5  

Działka 061303_2.0004.178
DZIAŁKA GRUNTU CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA, GRUNT ORNY, PASTWISKO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 103
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/9  

Działka 061303_2.0004.100
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.127
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.205
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.256
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 105
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.260/1
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANEGO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 106
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.235

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.236

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.261

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.602

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.632

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.633

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 108
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/7  

Działka 061303_2.0004.244
DZIAŁKA, GRUNT ORNY CZĘŚCIOWO ZABUDOWANY, PASTWISKO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 110
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/1  

Działka 061303_2.0004.300

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.301

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.889

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.890

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.940

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.941

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 112
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/4  

Działka 061303_2.0004.277/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.277/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 113
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/8  

Działka 061303_2.0004.275
GRUNT ORNY, ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 114
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/2  

Działka 061303_2.0004.274/3
GRUNTY ORNE, ZABUDOWANIA, ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 115
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/2  

Działka 061303_2.0004.293/1
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 116
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/6  

Działka 061303_2.0004.1340

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1345

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1347

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.15

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.272

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.377

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.383

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.386

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.388

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.392

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.563

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.713/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.715

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.718

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.775

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.778

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 117
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/2  

Działka 061303_2.0001.200/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.292
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.41
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 119
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/7  

Działka 061303_2.0004.102/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.103
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.103/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1139/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1152
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1155/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1158
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1158/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1159/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.126/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.13
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1324
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.134
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1353
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.1360
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.141
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.152/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.164
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.181
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.198
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.210
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.274
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.290
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.296
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.305/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.312
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.314
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.328/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.358
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.374
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.379
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.381/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.387
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.391
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.407
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.45
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.451/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.457/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.459/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.490
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.497/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.501
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.505
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.506
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.512
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.532/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.543
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.543/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.543/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.558
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.581/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.593
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.658
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.740
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.781
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.89
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.91/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.914/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.914/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.92
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.923/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.923/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.925
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.927
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.953/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.953/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.954
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 120
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/7  

Działka 061303_2.0004.17

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.270

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.58

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kopina 122
Kopina

LU1R/xxxxxxxx/0  

Działka 061303_2.0004.289/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 061303_2.0004.289/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.