Staticmap?center=82 300 elbląg ul. płk. dąbka 8 12&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|82 300 elbląg ul. płk
Elblag Sąd rejonowy w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg

Księgi Wieczyste Lepno inne Lepno gmina Rychliki

Budynek

Lepno 4A
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/7  

Działka 280408_2.0007.28
GRUNTU ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 4
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/4  

Działka 280408_2.0007.25/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 5
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/3  

Działka 280402_2.0014.72
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 6
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/9  

Działka 280402_2.0014.74
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 6
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/4  

Działka 280408_2.0007.26
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.27/2
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.33/1
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.34
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.41
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.65/4
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 7
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/3  

Działka 280402_2.0014.75/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

EL1B/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

EL1B/xxxxxxxx/0  
Budynek

Lepno 9
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/2  

Działka 280408_2.0007.29
DZIAŁKA PRACOWNICZA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.55
DZIAŁKA PRACOWNICZA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 9
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/0  

Działka 280402_2.0014.116
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 10
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/5  

Działka 280408_2.0007.9
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 11
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/1  

Działka 280408_2.0007.30
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.69/1
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 11
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/3  

Działka 280402_2.0014.117
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.22
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 12
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/5  

Działka 280402_2.0014.28/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 12
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280408_2.0007.31/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.31/4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 13
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/4  

Działka 280408_2.0007.13/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 14
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/2  

Działka 280402_2.0014.27
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.95
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 15
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/8  

Działka 280408_2.0007.16/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 15
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/6  

Działka 280402_2.0014.119
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 16
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/9  

Działka 280408_2.0007.50
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIEM

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.57
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.58

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.68/5
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIEM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 17
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/6  

Działka 280402_2.0014.AR_1.97
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 18A
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/1  

Działka 280408_2.0007.54/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.56
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.67/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 19
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/4  

Działka 280408_2.0007.54/6
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 20
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/5  

Działka 280402_2.0014.111
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.120
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.128
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.172
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.173
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.31
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.52
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.9
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 21
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/4  

Działka 280408_2.0007.19
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.59
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.60/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.61
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.62
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.86/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 21
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/4  

Działka 280402_2.0014.121
GOSPODAR. ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.177
GOSPODAR. ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 22
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/1  

Działka 280402_2.0014.102
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.105/1
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.105/2
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.124
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.98
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.99
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 22
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280408_2.0007.63
TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Lepno 23
Lepno

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280408_2.0007.72
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.72/1
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280408_2.0007.95
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 29
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/5  

Działka 280402_2.0014.80
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 31
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/3  

Działka 280402_2.0014.158
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.174
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.176
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 33
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/6  

Działka 280402_2.0014.154
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.179
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 35
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/1  

Działka 280402_2.0014.124/5
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.124/9
DZIAŁKA ZABUDOWANA SZAMBEM

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

EL1B/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2

EL1B/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 3

EL1B/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 4

EL1B/xxxxxxxx/3  
Budynek

Łępno 39
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/7  

Działka 280402_2.0014.156
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.169
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 40
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/7  

Działka 280402_2.0014.103
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.166
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.64
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 41
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/3  

Działka 280402_2.0014.153
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 42
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/4  

Działka 280402_2.0014.131/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.145
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.151
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 43
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/6  

Działka 280402_2.0014.130
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.138
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.145
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.146/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 45
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/1  

Działka 280402_2.0014.140
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280402_2.0014.143
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 51
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/4  

Działka 280402_2.0014.205
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Łępno 54
Łępno

EL1B/xxxxxxxx/2  

Działka 280402_2.0014.3283/8
DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM I GOSPODARCZYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.