Staticmap?center=82 300 elbląg ul. płk. dąbka 8 12&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|82 300 elbląg ul. płk
Elblag Sąd rejonowy w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8-12
82-300 Elbląg

Księgi Wieczyste Leszczyna inne Leszczyna gmina Pasłęk

Budynek

Leszczyna 1
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/8  

Działka 060708_2.0007.157
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.158
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.338
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.339
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.514
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.560
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 1
Leszczyna

PT1R/xxxxxxxx/6  

Działka 101205_5.0003.265/4
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer L. UŻYT. 2

LE1Z/xxxxxxxx/4  
Budynek

Leszczyna 1
Leszczyna

LE1Z/xxxxxxxx/9  

Działka 0209??_?.0006.643/46
TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

LE1Z/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 3

LE1Z/xxxxxxxx/6  
Budynek

Leszczyna 2
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.515

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.562/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.563/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 3
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.564/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.564/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 3
Leszczyna

EL1E/xxxxxxxx/0  

Działka 280407_5.0023.44/2
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 4
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.705

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.719

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.772

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.795/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.795/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.796/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 4
Leszczyna

EL1E/xxxxxxxx/8  

Działka 280407_5.0023.42/3
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.44/1
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.45/1
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.45/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.45/3
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.65/1
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.66/5
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.72
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 5
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/9  

Działka 060708_2.0007.851/1
GRUNT ORNY, LAS, ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 5
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.704
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.771
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 5A
Leszczyna

LE1Z/xxxxxxxx/1  

Działka 0209??_?.0006.24/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 5
Leszczyna

EL1E/xxxxxxxx/8  

Działka 280407_5.0023.102
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.103
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.104
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.105
K - UŻYTKI KOPALNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.106
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.107
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.109
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.110
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.111
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.112
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.113/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.113/2
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.114/1
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.115
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.116/2
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.116/3
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.117
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.120
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.121
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.122
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.123
W - ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.29
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.4
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.40
N - NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.43
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.63
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.74
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.78
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.79/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.80
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.84/3
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 6
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.703

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.770

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 6
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.151
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.152
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.344
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.345
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0017.489/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0017.489/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.522
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.569
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.570
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 6
Leszczyna

EL1E/xxxxxxxx/2  

Działka 280407_5.0023.31
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 7
Leszczyna

EL1E/xxxxxxxx/6  

Działka 280407_5.0023.12
DZIAŁKA PRACOWNICZA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 8
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/7  

Działka 060708_2.0007.165

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.166

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.819

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.846

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.848/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 8
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/9  

Działka 120108_2.0003.653/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.701

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 9
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/6  

Działka 120108_2.0003.700

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.767

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 9
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.327

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.328

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.329

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.845/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.845/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.845/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 9
Leszczyna

LE1Z/xxxxxxxx/4  

Działka 0209??_?.0006.38
WSPÓLNOTA SIEDLISKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

LE1Z/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

LE1Z/xxxxxxxx/0  
Budynek

Leszczyna 9A
Leszczyna

EL1E/xxxxxxxx/3  

Działka 280407_5.0023.20
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.22/2
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.22/4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.23
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.24
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.25
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.256/4
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.258
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.26
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.27
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.28/2
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.28/3
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.58/3
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.70
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 10
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.698

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 10
Leszczyna

EL1E/xxxxxxxx/7  

Działka 280407_5.0023.77/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.81/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 10
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/3  

Działka 060708_2.0007.571/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.573/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.574

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.811

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 11
Leszczyna

EL1E/xxxxxxxx/8  

Działka 280407_5.0023.82
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.83
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 12
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/0  

Działka 060708_2.0007.145
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.146
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.348
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.349
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.519
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.520
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.556
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.577/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.578
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.612
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.613
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.614
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0017.619/1
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 12
Leszczyna

EL1E/xxxxxxxx/7  

Działka 280407_5.0023.65/5
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.85
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 280407_5.0023.86/1
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 13
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/7  

Działka 060708_2.0007.143

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.144

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.350

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.351

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.524

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.553

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.579

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.580

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.792

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060709_2.0004.879

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 13
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/8  

Działka 120108_2.0003.694

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.760/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 14
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/7  

Działka 060708_2.0007.139

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.140

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.141

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.142

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.337/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.352

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.353

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.496

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.525

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.582/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.583

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.808

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 14
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.693/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 15B
Leszczyna

LE1Z/xxxxxxxx/2  

Działka 0209??_?.0006.216/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 15A
Leszczyna

LE1Z/xxxxxxxx/7  

Działka 0209??_?.0006.216/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 15
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/2  

Działka 060708_2.0007.836
ROLA, ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 16
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.691

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.756

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 16
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0007.405

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.408

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.409

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.550

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.81

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.835

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 17
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/9  

Działka 120108_2.0003.690

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.754/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.755

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 18
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.493

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.781/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 18
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/9  

Działka 060708_2.0007.252

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.354

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.355

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.584

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.585

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 20
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/3  

Działka 060708_2.0007.171

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.172

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.323

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.833/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.833/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.834

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.839/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.839/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 21
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/6  

Działka 120108_2.0003.810
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM, MUROWANYM, PARTEROWYM, POKRYTYM DACHÓWKĄ O NUMERZE 21

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 22
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.168
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.681
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.745/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 23
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/9  

Działka 060708_2.0007.143

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.176/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.177

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.178

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.181

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.182

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.184

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.320

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.407

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.505

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.506

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.791

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.825

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.827/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.827/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 24
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.135

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.557
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.586/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 24
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/6  

Działka 120108_2.0003.163

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.678/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.678/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 24
Leszczyna

LE1Z/xxxxxxxx/8  

Działka 0209??_?.0006.219/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 4

LE1Z/xxxxxxxx/9  
Budynek

Leszczyna 25
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.446/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.447

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.676

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.739

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 25
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/9  

Działka 060708_2.0007.586/5
ROLA, SAD, PASTWISKO, BUDOWLANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 26
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.190

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.518

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.737

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 26
Leszczyna

LE1Z/xxxxxxxx/3  

Działka 0209??_?.0006.110/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 26
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/5  

Działka 060708_2.0007.571/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.572/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.814

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.826

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 26A
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/4  

Działka 060708_2.0007.581/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.860/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.864/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.864/10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.864/12

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.864/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.864/6

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.864/8

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 27A
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.618
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.619
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.620
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.621
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.622
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.623/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 27B
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.637
ZIEMIA ORNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.638
ZIEMIA ORNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.639
ZIEMIA ORNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.640
ZIEMIA ORNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.642
ZIEMIA ORNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 27
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/9  

Działka 120108_2.0003.180

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.515

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.516

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 28
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.150/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.513

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 28
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/3  

Działka 060708_2.0020.141

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.318

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.401

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.410

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.500

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.501

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.502

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.783/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.783/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 30
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0007.781
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 30
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.485
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 31
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.152/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.504

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.505

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 31
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/5  

Działka 060708_2.0007.191

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.403

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.780

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.874

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.875

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 32
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0020.121/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.139

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.253/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.253/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.316

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.421

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.777/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.778

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.779/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.817

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 33
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/5  

Działka 060708_2.0007.588

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.589

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.590

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.591

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.595

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.624

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.625

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.626

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.627

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.628

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.629

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.630

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.631

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.632

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.634

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.777/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.864/9

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 34
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/8  

Działka 060708_2.0007.192
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.314
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.774/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.774/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.774/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.776
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.881
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.883
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 35
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.436/1
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 35
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/5  

Działka 060708_2.0007.773/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 36
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.710

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.713

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.781/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.781/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.815

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 37
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/9  

Działka 060708_2.0007.127

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.128

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.364

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.365

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.646

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.653

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.656

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.657/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 37
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/8  

Działka 120108_2.0003.615/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.616/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.643/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.643/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 38
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.378/2
BUDYNEK MIESZKALNY NR 38 I DWA BUDYNKI GOSPODARCZE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 39
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/5  

Działka 060708_2.0007.768
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 39
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.173

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.174

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.175

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.369/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.379

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.45

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.47

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 40
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.122/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.176

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.177

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.178

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.253

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.255

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.380

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.381

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.526/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.53

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.54

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 40
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/4  

Działka 060708_2.0007.202
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.203
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.301
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.302
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.482
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.483
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.767
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.890
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 40
Leszczyna

LE1Z/xxxxxxxx/3  

Działka 0209??_?.0006.217/63
LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

LE1Z/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 2

LE1Z/xxxxxxxx/5  
Budynek

Leszczyna 41
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/3  

Działka 060708_2.0007.658/1
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.658/3
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 41
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.205

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.225

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.226

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.227

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.391/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.392

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.522/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.70

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.71

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.72

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.73

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 42
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/2  

Działka 060708_2.0007.659/3
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 43
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/8  

Działka 060708_2.0007.760/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.761/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 43
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.395
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.396
ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.80
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.81
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.82
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.83
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 44
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.245

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.397

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.398/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.84/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.85

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.87

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 45
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/7  

Działka 060708_2.0007.233

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.305

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.307

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.669/1
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.747

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.752

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.759

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 46
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.100

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.101/2
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.403

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.404

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.97

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 46
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/5  

Działka 060708_2.0007.211/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.212/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.295/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.295/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.296

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.475/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.475/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.476

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.756/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.756/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.864/7
ZALESIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.889

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 47
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/4  

Działka 060708_2.0007.213
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.214
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.472
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.749/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.753
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 48
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.520

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 48
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/3  

Działka 060708_2.0007.668/4
UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.668/7
UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 49A
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/8  

Działka 060708_2.0007.748
GRUNT ORNY I ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 49
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.219
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.220
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.287
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.290
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.470
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.746/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.751
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 50
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.1624

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.524/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 50
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/3  

Działka 060708_2.0007.745/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.745/5

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 51
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/9  

Działka 120108_2.0003.723/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 51
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/8  

Działka 060708_2.0007.223

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.224

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.468

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.469

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.744/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.803

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 52
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.126

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.127

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.128

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.235

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.528/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 52
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/4  

Działka 060708_2.0007.119
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.120
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.370
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.371
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.536
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.669/3
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.670
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 53
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/2  

Działka 060708_2.0007.121
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.122
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.123
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.368
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.369
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.37
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.39
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.537
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.671
DZIAŁKA ZIEMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 54
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.118

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.534/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 54
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.743
UŻYTKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 55
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.140

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.141

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.146

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.259

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.260

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.538

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.674

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 56
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/7  

Działka 060708_2.0007.108/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.109

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.257

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.282

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.46/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.462

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.463

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.49/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.741

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 56
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.143

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.672

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 58
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.316

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.333/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.412

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.415

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.423

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.431

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.433

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 59
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/6  

Działka 120108_2.0003.620

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.802

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 59
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/8  

Działka 060708_2.0007.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.268

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.438

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.439

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.740

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 60
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.667
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 60
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0017.21
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.22

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.285

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.378

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.379

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.674
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.675

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.744/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 61
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/3  

Działka 060708_2.0007.449

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.450

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.676/6

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 61
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.696
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 62
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/8  

Działka 060708_2.0017.15

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0017.16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.310

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.311

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.676/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.676/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.676/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.676/7

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.678/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 62
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.209
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.210
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.560
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.562
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.664
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 63
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.27
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.29
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.32/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.351
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.374
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.416
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.418/4
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 65
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.661
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 65
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0007.107

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.108

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0017.28

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.382

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.383

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.540

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.679

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.680/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.680/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

TR1O/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2

TR1O/xxxxxxxx/5  
Budynek

Leszczyna 66
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.567

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.617/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.660

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 66
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/9  

Działka 060708_2.0007.249

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.275

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.276

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.420

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.452

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.453

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.734

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 69
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.579

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.586

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.587/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.592

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.648/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 71
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/8  

Działka 060708_2.0007.103
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.104
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.62
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.63
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.684
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.685
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 71
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.630/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.631

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.634

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.636/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.636/4
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.641

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 72
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.102
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.22
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 72
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.729/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.797
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.806
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 73
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/3  

Działka 060708_2.0005.55
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.686/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.686/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.686/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.687/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.687/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.687/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.687/5
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 73
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.629/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.730

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 74
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.577

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.626
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.628/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.733

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 75
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0007.244

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.271

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.444

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.445

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.726

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.727

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.789

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.790

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 77
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/7  

Działka 060708_2.0007.725
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 78
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/3  

Działka 060708_2.0007.10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.390

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.544

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.690

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.7

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.8

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.98

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 79
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.655
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.657
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 79
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/2  

Działka 060708_2.0007.26
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.27
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.28
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.29
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.393
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.394
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.545
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.691/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.691/2
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.692
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.693
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.700/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.701/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 80
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/0  

Działka 060708_2.0007.1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.242

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.269

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.440

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.441

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.67
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.68
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.721

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.866

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 81
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/4  

Działka 060708_2.0007.720/1
GRUNT ORNY, PASTWISKO, SAD I TEREN ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 81
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.349

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.35

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.358

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.36

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.362

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.363

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.366

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.37

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.376

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.419

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.43

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.563/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 82
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/0  

Działka 060708_2.0007.395

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.396

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.546

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.694

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.90

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.91

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 82
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.105
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.106
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.107
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.405
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 83
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.277
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.290/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.291

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.305

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.306

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.307

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.699

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.766

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 83
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.718/3
GRUNT ORNY, PASTWISKO, SAD I TEREN ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 84
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/0  

Działka 060708_2.0007.238
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.432
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.433
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.715
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.716
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.886
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 85
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.269
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.270/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 85
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/1  

Działka 060708_2.0007.397

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.398

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.547

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.695/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 86
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/0  

Działka 060708_2.0007.696
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 87
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/0  

Działka 060708_2.0007.714
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 88
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0007.122

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.19

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.232

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.234

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.261/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.262/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.42

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.420

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.421

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.709/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.710

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.711/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.711/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.713/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.868/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 89
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.791/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.812/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.813
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.814
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.827

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.832

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.838

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.840/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 89
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0007.122

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.19

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.232

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.234

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.261/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.262/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.42

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.420

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.421

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.709/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.710

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.711/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.711/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.713/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.868/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 90
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0007.698/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.86
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.87
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 90
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.729

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.731

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.732
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.734

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 91
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/9  

Działka 120108_2.0003.30
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.31
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.33
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.34
LAS

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.347
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.350
LAS

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.354
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.356
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.361
Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 91
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0007.122

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.19

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.232

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.234

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.261/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.262/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0020.42

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.420

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.421

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.709/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.710

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.711/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.711/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.713/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.868/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 92
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/9  

Działka 060708_2.0007.231

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.260

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.417

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.418

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.419

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.708/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 93
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/9  

Działka 060708_2.0007.230

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.259

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.415

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.416

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.707

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.708/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.708/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.709/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.92

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.93

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 93
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/6  

Działka 120108_2.0003.498

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.499

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 94A
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/0  

Działka 060708_2.0007.703
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 94
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.382

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.384

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.385

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.57

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 95
Leszczyna

LU1K/xxxxxxxx/6  

Działka 060708_2.0007.473

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.699/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.700/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.92

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060708_2.0007.93

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 96
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.164

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.718

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.793/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.794

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.808/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 99
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.712/2
DZIAŁKA Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 100
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.717/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 102
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.9

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 105
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.348/1
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.364

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 108
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.375
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 109
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.274/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNO-GOSPODARCZYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 110
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/8  

Działka 120108_2.0003.619/10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.642

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 112
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.132

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.133

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.134

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.223

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.239

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.240

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.532

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.533

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.535

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 113
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.682
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 115
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.799/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.817

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 116
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.583

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.588

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.595

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.647

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 117
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.613

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.624/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.636/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.721

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 119
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.728
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 120
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.692
Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 122
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.162

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.501

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.677/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 123
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.476
ZABUDOWANIA MIESZKALNO - GOSPODARCZE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.477/2
ZABUDOWANIA MIESZKALNO - GOSPODARCZE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 124
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.809/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA DOMEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 126
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.580

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.585

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.593

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.645/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.645/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.645/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 127
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.548

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.549/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.669

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 129
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.334/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.336/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 131
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.453

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.480

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.481

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 132
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.688

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.752/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.753

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.754/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.754/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 134
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.151
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.153
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.191
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.472
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.506
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.508
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.509
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 135
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.492/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.492/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 136
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.517/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.735

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 137
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/2  

Działka 120108_2.0003.486/2
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 141
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/9  

Działka 120108_2.0003.572

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.653/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 144
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.443

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.482/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.484

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.514/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 148
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/8  

Działka 120108_2.0003.114

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.18

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.527

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 149
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.689

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 150
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.298

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.299

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.300

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 151
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.469

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.473

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 155
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/6  

Działka 120108_2.0003.138

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.139

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.246

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.537/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.632

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.640/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.675

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 160
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/3  

Działka 120108_2.0003.317

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.324

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.327

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.338

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.411

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.418/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.424/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.434

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.442

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 161
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/7  

Działka 120108_2.0003.537/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.537/4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 162
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/9  

Działka 120108_2.0003.619/2
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.619/6
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.668/1
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.803
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 163
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.717/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.722

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.792/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 166
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.740
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 169
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.352
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.353
LAS

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.372
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.663
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 172
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/9  

Działka 120108_2.0003.808/2
DZIAŁKA GRUNTOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.808/3
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 174
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.302/2
DZIAŁKA GRUNTOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.314/2
DZIAŁKA GRUNTOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.315
DZIAŁKA GRUNTOWA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 175
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.525/2
BUDYNEK MIESZKALNY O NUMERZE PORZ. 175

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 176
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/1  

Działka 120108_2.0003.391/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 177
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.723/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 178
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/0  

Działka 120108_2.0003.112
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.113
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.186
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.187
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.188
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.189
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.264
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.265
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.46
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.521
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 180
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/4  

Działka 120108_2.0003.517/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120108_2.0003.735

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 189
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/6  

Działka 120108_2.0003.624/2
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 270
Leszczyna

TR1O/xxxxxxxx/5  

Działka 120108_2.0003.587/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszczyna 351
Leszczyna

LE1Z/xxxxxxxx/1  

Działka 0209??_?.0006.85/6
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.