Księgi Wieczyste Czerniec inne Czerniec gmina Trąbki Wielkie

Ulica
CZERNICA 9
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 9 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.263/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 9 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 147
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.600
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.615
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.483
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.502
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.598
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.485
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.613
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.614
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.503
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.216/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Budynek
BUDYNKI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Budynek
GOASPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.162
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.179
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.896
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.905
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 021903_2.0003.28/3
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Działka 022301_2.****.157
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.*
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.*
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.*
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.*
GOSPODARSTWO Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.893
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.282/5
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.331/3
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.334
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.110
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.548
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.204
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.312
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.314
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.135
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.97
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.429
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.391
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.415
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.336
ZABUDOWANIA MIESZKALNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.457
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.508
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.465/20
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.31
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.94/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.27
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.29
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.30
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.317
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.251
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.446
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.252/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.84
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.87/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.535
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.167
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.32
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.504
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.629
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.25
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.83
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.88
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.555
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.238/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.33
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.478/14
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.531
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.558
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.478/9
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.26/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.28
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.465/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.25
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.183
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.216/1
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.357
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.277/8
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.277/2
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.282/2
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.330/3
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.322
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.220
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.229
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.442
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.708/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.623
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.109
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.354
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.358
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.389
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.612
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.572/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.191/2
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.243
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.240/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.261/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.32
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.34/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.572/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 91
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.191/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 87
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 87 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.171/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 87 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.173/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 87 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer L.U.
LOKAL NIEMIESZKALNY | Ulica CZERNICA 87 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer L.G.
LOKAL NIEMIESZKALNY | Ulica CZERNICA 87 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 32
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 32 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.114/3
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica CZERNICA 32 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.119/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNICA 32 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.114/5
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica CZERNICA 32 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.114/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 32 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 117
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 117 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.596
ZABUDOWANIA | Ulica CZERNICA 117 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 69
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
ZABUDOWANIA MIESZKALNE I GOSPODARCZE | Ulica CZERNICA 69 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.163/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 69 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 91
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.189/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.190
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.191/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.225/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.224
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.191/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.189/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.225/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.228/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.199/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.225/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.204/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 137
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 137 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.640/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 137 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.640/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica CZERNICA 137 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 24
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 24 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 24 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.59/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 24 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.59/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 24 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 102
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 102 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.448/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 102 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 78
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 78 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.422/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 78 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.422/8
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 78 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 27
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 27 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.307/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 27 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 11
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 11 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.266/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 11 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 51
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 51 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.146/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 51 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 16
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 16 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.284/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 16 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 100
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 100 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.447/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 100 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 97
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 97 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.445/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 97 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 75
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 75 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.421
ZABUDOWANIA MIESZKALNE I GOSPODARCZE | Ulica CZERNICA 75 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 93
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 93 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.1012/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 93 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 33A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 33A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.313/4
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 33A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 74
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 74 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 74 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 115
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 115 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 18
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNO - GOSPODARCZY I POZOSTAŁE ZABUDOWANIA GOSPODARCZE | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
BUDYNEK WIELORODZINNY | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.48/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.43
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.327
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.69
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.48
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.49
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.96/1
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.52
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 102
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 102 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.448/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 102 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 48
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.355
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.140
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.142
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 102A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 102A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 55
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica CZERNICA 55 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.1011/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 55 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 112
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 112 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.583/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 112 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 111
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 111 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.474/1
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 111 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.748/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 111 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.475/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 111 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.478/17
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 111 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 29
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 29 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.309/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 29 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 128
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 128 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.571/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 128 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.571/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 128 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 116
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 116 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.594
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 116 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 79
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 79 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.423/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 79 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 104
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 104 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.234
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 104 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.223
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 104 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 61
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 61 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.155/1
ZABUDOWANIA MIESZKALNE | Ulica CZERNICA 61 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.155/4
ZABUDOWANIA MIESZKALNE | Ulica CZERNICA 61 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.158
ZABUDOWANIA MIESZKALNE | Ulica CZERNICA 61 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 64
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 64 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.380/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 64 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.380/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 64 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 25
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.305
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.303
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.312
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 66
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 66 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.167/15
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 66 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.160
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 66 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.167/17
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 66 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 71
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 71 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.167/10
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 71 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 113
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
JELENIA GÓRA

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 113 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.592
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 113 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer 1
--- | Ulica CZERNICA 113 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 113 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 34
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 34 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 38
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 38 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.319/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 38 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNINA 1
Miasto
CZERNINA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 3
LOKAL NIEMIESZKALNY | Ulica CZERNINA 1 | Miasto: CZERNINA | Gmina: GÓRA

Ulica
CZERNICA 52
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 52 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.356
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 52 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 48
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
LWÓWEK ŚLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.*
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 25
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Działka 021903_2.0003.7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 3
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 3 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 3 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 1
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 1 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Działka 021903_2.0003.173/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 1 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 1 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 1 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 1 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 83
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 83 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_2.****.437
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 83 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 83 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 110
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 110 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.464/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 110 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 53
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY | Ulica CZERNICA 53 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.147
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 53 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 142
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 142 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.521/12
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 142 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 92
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
ZABUDOWANIA | Ulica CZERNICA 92 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 59
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY I ZABUDOWANIA GOSPODARCZE | Ulica CZERNICA 59 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.153
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 59 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 39
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 39 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.320
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 39 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 80
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
ZABUDOWANIA: DOM MIESZKALNY I ZABUDOWANIA GOSPODARCZE | Ulica CZERNICA 80 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 35A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 35A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.314/6
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM | Ulica CZERNICA 35A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 102B
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 102B | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 73
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 73 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.760/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 73 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 86
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 86 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.1/7
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNIEWO --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 136 136A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 136 136A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.515
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 136 136A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 102D
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 102D | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 102C
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 102C | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 73A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 73A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIN ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.12/14
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNIN --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIEC 17 ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.5/14
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEC 17 --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEC 19 ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.5/13
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEC 19 --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEC 1 ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.1/6
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica CZERNIEC 1 --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 92A ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.194/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 92A --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 91 ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
LWÓWEK ŚL.
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 022301_2.****.*
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ BUDYNKÓW | Ulica CZERNICA 91 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA NR 67 ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 020606_2.0001.445/2
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.203
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.201
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.129/2
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.199/4
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.186
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.199/3
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.208
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 171 ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.8/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 171 --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 10D ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.30
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 10D --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 22 ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.56
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 22 --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 11C ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.41/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 11C --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 23B ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.58/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 23B --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 14 ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.35/3
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 14 --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Działka 220408_2.0002.35/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 14 --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 20B ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.44/3
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNIEWO 20B --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 64 ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.8/35
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 64 --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNINA DOLNA 7A
Miasto
CZERNINA DOLNA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Działka 020401_5.0007.336/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Ulica
CZERNIEWO 11D ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.49/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 11D --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 11 ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.22/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 11 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNIEWO 23A ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.58/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 23A --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 28A ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.114/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 28A --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 126 ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.577/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNICA 126 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.577/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 126 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 15 ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.36/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 15 --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 17C ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.39/8
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 17C --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA NR 122 ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.573
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 122 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 7 ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.262/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 7 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 21A ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.86/2
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 21A --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 10B ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.7/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 10B --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 88 ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.429/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 88 --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 170 ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.8/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNIEWO 170 --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 7A ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.31/10
S - SADY | Ulica CZERNICA 7A --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNIN 61 ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.30/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 61 --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 65B ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.12/9
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 65B --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 57 ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.439/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 57 --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 6A ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.328/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIN 6A --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 77 ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.299/2
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 77 --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 22A ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.338/8
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNIN 22A --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 57A ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.438
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIN 57A --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 8 ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.330/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 8 --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 67 ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.401/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIN 67 --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 25A ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.307/5
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 25A --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 64 ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.7/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 64 --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 44 ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.188
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 44 --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 65 ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.12/15
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 65 --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIEWO 20, 20A ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220403_2.0002.44/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 20, 20A --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNINA DOLNA 7 B ---
Miasto
CZERNINA DOLNA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020401_5.0007.336/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNINA DOLNA 7 B --- | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Ulica
CZERNICA 118 A ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.471/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 118 A --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 73 A ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.760/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 73 A --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 4 E ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.153/13
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 4 E --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 4 A ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.153/14
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 4 A --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.