Księgi Wieczyste Czerniec inne Czerniec gmina Trąbki Wielkie

Ulica
CZERNIEC 1
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_2.1/6
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica CZERNIEC 1 | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEC 19
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_2.5/13
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEC 19 | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEC 17
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_2.5/14
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEC 17 | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 22
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.56
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 22 | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 14
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.35/3
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 14 | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.35/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 14 | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 20C
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.122/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 20C | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 3
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 3 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNIEWO 11D
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.49/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 11D | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 102
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 102 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.448/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 102 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.334
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.629
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.240/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.25
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.29
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.30
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.32
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.33
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.457
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.465/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.478/14
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.508
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.261/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.26/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.84
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.317
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.32
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.204
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.314
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.135
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.282/5
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.277/2
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.330/3
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.478/9
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.167
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.446
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.555
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.572/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.229
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.504
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.535
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.612
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.572/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.354
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.358
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.243
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.389
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.391
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.415
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.191/2
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.548
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.220
GOSPODARSTWO ROLNE NIEZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.25
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.312
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.97
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.183
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.429
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.216/1
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.531
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.558
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.442
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.322
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.277/8
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.282/2
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.331/3
GOSPODARSTAWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.238/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.252/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.27
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.28
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.31
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.83
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.34/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.87/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.88
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.94/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.465/20
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.336
ZABUDOWANIA MIESZKALNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.109
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.251
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.357
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.110
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.623
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 29
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 29 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.309/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 29 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 61
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 61 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.155/4
ZABUDOWANIA MIESZKALNE | Ulica CZERNICA 61 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.158
ZABUDOWANIA MIESZKALNE | Ulica CZERNICA 61 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.155/1
ZABUDOWANIA MIESZKALNE | Ulica CZERNICA 61 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 113
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
JELENIA GÓRA

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 113 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.592
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 113 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer 1
--- | Ulica CZERNICA 113 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 113 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 111
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 111 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.475/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 111 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.478/17
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 111 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.748/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 111 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.474/1
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 111 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 91
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.*
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ BUDYNKÓW | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.191/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 142
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 142 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.521/12
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 142 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
LWÓWEK ŚLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNKI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Budynek
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Budynek
GOASPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.157
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.162
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.896
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.893
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.905
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.*
GOSPODARSTWO Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.179
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.*
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.*
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.*
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 136 136A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 136 136A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.515
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 136 136A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 116
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 116 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.594
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 116 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 102B
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 102B | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 21A
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.86/2
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 21A | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 75
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 75 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.421
ZABUDOWANIA MIESZKALNE I GOSPODARCZE | Ulica CZERNICA 75 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 93
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 93 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.1012/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 93 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 78
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 78 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.422/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 78 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.422/8
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 78 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 100
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 100 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.447/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 100 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 66
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 66 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.160
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 66 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.167/17
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 66 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.167/15
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 66 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 27
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 27 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.307/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 27 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 128
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 128 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.571/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 128 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.571/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 128 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 137
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 137 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.640/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 137 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.640/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica CZERNICA 137 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 18
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNO - GOSPODARCZY I POZOSTAŁE ZABUDOWANIA GOSPODARCZE | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.43
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.48
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.327
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.69
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.49
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.96/1
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.52
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.48/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 18 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 87
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 87 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.173/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 87 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.171/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 87 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer L.G.
LOKAL NIEMIESZKALNY | Ulica CZERNICA 87 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Lokal numer L.U.
LOKAL NIEMIESZKALNY | Ulica CZERNICA 87 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 147
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.502
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.615
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.216/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.483
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.613
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.503
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.614
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.485
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.598
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.600
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 147 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 110
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 110 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.464/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 110 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 10B
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_2.7/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 10B | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 97
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 97 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.445/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 97 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 91
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.191/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.189/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.199/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.190
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.189/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.225/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.225/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.225/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.228/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.204/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.224
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.191/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica CZERNICA 91 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 7
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.262/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 7 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 48
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
LWÓWEK ŚLĄSKI
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.*
GOSPODARSTWO ROLNE Z BUDYNKAMI | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 16
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 16 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.284/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 16 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 52
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 52 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.356
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 52 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 17C
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.39/8
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 17C | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 38
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 38 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.319/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 38 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA NR 67
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 020606_*.****.199/3
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.186
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.129/2
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.208
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.201
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.445/2
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.203
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.199/4
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 67 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 64
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 64 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.380/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 64 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.380/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 64 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 88
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_*.0001.429/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 88 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 39
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 39 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.320
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 39 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 25
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.312
GOSPODARSTWO ROLNE | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.303
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.305
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 69
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
ZABUDOWANIA MIESZKALNE I GOSPODARCZE | Ulica CZERNICA 69 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.163/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 69 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA NR 122
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_*.****.573
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica CZERNICA NR 122 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 24
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 24 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 24 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.59/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 24 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.59/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 24 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 112
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 112 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.583/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 112 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 71
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 71 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.167/10
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 71 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 73
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 73 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.760/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 73 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 102D
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 102D | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 74
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 74 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 74 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 117
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 117 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.596
ZABUDOWANIA | Ulica CZERNICA 117 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 9
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 9 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.263/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 9 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 83
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 83 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.437
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 83 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 83 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNIEWO 10D
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.30
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 10D | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 59
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY I ZABUDOWANIA GOSPODARCZE | Ulica CZERNICA 59 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.153
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 59 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 55
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica CZERNICA 55 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.1011/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 55 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 104
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 104 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.223
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 104 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.234
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 104 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 102
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 102 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Działka 022301_*.****.448/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 102 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 102A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 102A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.28/3
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNICA --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 25
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Działka 021903_2.0003.7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 25
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 25 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 26
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_*.****.6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 26 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 1
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 1 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Działka 021903_2.0003.173/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 1 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 1 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 1 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 1 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 11
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.22/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 11 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 35A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 35A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.314/6
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM | Ulica CZERNICA 35A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 11
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 11 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.266/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 11 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 79
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 79 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.423/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 79 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 73A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 73A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 64
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_2.8/35
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 64 | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 118
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.471/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 118 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 34
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 34 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 7A
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.31/10
S - SADY | Ulica CZERNICA 7A | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 3
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 3 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNIEWO ---
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_2.1/7
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNIEWO --- | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 32
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 32 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.114/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 32 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.114/3
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica CZERNICA 32 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.114/5
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica CZERNICA 32 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.119/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNICA 32 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 15
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.36/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 15 | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIEWO 11C
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.41/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 11C | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 92
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
ZABUDOWANIA | Ulica CZERNICA 92 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 126
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.577/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 126 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_2.0001.577/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNICA 126 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 23A
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.58/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 23A | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 80
Miasto
CZERNICA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
ZABUDOWANIA: DOM MIESZKALNY I ZABUDOWANIA GOSPODARCZE | Ulica CZERNICA 80 | Miasto: CZERNICA | Gmina: ---

Ulica
CZERNICA 140
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.708/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 140 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 23B
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.58/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO 23B | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 6
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.AR_1.152/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 6 | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNIEWO 171
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_2.8/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 171 | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 115
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 115 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 170
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_2.8/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNIEWO 170 | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 33A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 33A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.0001.313/4
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNICA 33A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 51
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 51 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.146/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 51 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 53
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY | Ulica CZERNICA 53 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.147
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 53 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNINA 1
Miasto
CZERNINA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 3
LOKAL NIEMIESZKALNY | Ulica CZERNINA 1 | Miasto: CZERNINA | Gmina: GÓRA

Ulica
CZERNICA 28A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.114/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 28A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 92A
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.194/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 92A | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 57
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.765/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 57 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 86
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 86 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 48
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.140
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.355
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Działka 020606_*.****.142
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNICA 48 | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO 20B
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_1.44/3
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNIEWO 20B | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNICA 102C
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNICA 102C | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNIEWO BRAK
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220408_2.0002.AR_3.38/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIEWO BRAK | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNIKI 32
Miasto
CZERNIKI
Gmina
KĘTRZYN
Powiat
KĘTRZYŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działka 280803_*.****.133/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica CZERNIKI 32 | Miasto: CZERNIKI | Gmina: KĘTRZYN

Ulica
CZERNIN 8
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.0014.330/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 8 | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 64
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.0014.7/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 64 | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 57
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.0014.439/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 57 | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 65B
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.0014.12/9
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 65B | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 25A
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.0014.307/5
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 25A | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 22A
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.****.338/8
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNIN 22A | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 61
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.0014.30/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 61 | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 65
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.0014.12/15
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 65 | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 77
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.299/2
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 77 | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 44
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.0014.188
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIN 44 | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 57A
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_2.0014.438
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIN 57A | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN ---
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.0014.12/14
R - GRUNTY ORNE | Ulica CZERNIN --- | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 67
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.****.401/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIN 67 | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNIN 6A
Miasto
CZERNIN
Gmina
DYGOWO
Powiat
KOŁOBRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320802_*.0014.328/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNIN 6A | Miasto: CZERNIN | Gmina: DYGOWO

Ulica
CZERNINA DOLNA 7A
Miasto
CZERNINA DOLNA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Działka 020401_5.0007.336/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZERNINA DOLNA 7A | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Ulica
CZERNIEWO 20, 20A
Miasto
CZERNIEWO
Gmina
TRĄBKI WIELKIE
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220403_2.0002.AR_1.44/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNIEWO 20, 20A | Miasto: CZERNIEWO | Gmina: TRĄBKI WIELKIE

Ulica
CZERNINA GÓRNA NR 33A
Miasto
CZERNINA GÓRNA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020401_5.0008.5/8
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNINA GÓRNA NR 33A | Miasto: CZERNINA GÓRNA | Gmina: GÓRA

Ulica
CZERNICA 4 A ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.153/14
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 4 A --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 118 A ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.471/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 118 A --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNICA 4 E ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
DOBROMIERZ
Powiat
ŚWIDNICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021903_2.0003.153/13
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 4 E --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: DOBROMIERZ

Ulica
CZERNICA 73 A ---
Miasto
CZERNICA
Gmina
JEŻÓW SUDECKI
Powiat
JELENIOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020606_2.0001.760/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZERNICA 73 A --- | Miasto: CZERNICA | Gmina: JEŻÓW SUDECKI

Ulica
CZERNINA DOLNA 7 B ---
Miasto
CZERNINA DOLNA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020401_5.0007.336/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica CZERNINA DOLNA 7 B --- | Miasto: CZERNINA DOLNA | Gmina: GÓRA

Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.