Księgi Wieczyste Czerniewo inne Czerniewo gmina Trąbki Wielkie

Budynek

Czerniewo 1
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220408_2.0002.14/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 1
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/0  

Działka 141910_2.0010.1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.9
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 2
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220408_2.0002.1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.102
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.15
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 2A
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0002.AR_1.16
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 2
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/5  

Działka 141910_2.0010.10
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.2
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 7

GD1G/xxxxxxxx/8  
Budynek

Czerniewo 3
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0002.1/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.1/3
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.1/4
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.17

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.5/5
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.AR_2.6/1
BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.6/19
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.6/26
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 3
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/3  

Działka 141910_2.0010.128
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 4
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/6  

Działka 141910_2.0010.130
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.167/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.73
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 5
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220408_2.0002.24
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 5
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/8  

Działka 141910_2.0010.13

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.206

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.273

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.292

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.318/292

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.422

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.423

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.8/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/8  
Budynek

Czerniewo 6
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220408_2.0002.105

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.25

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.7

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.83

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.98

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 6
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/5  

Działka 141910_2.0010.14

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.6

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 7
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/5  

Działka 141910_2.0010.69
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 7A
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220408_2.0002.27/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 7
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0002.26

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 4

GD1G/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 5

GD1G/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 6

GD1G/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 7

GD1G/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 8

GD1G/xxxxxxxx/2  
Budynek

Czerniewo 8
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/4  

Działka 141910_2.0010.177
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.184
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.25
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.48
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.62
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.99
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 8
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220408_2.0002.AR_1.27/2
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 9
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0002.28

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.32/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 9
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/0  

Działka 141910_2.0010.45
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.76
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.77
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 10
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0002.30
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 10C
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220408_2.0002.7/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 10B
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220408_2.0002.AR_2.7/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 11
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/8  

Działka 141910_2.0010.21
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.22
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.23
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 11B
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220408_2.0002.AR_1.33/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 11
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220408_2.0002.32/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 11C
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220408_2.0002.41
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 12
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220408_2.0002.AR_1.114/21
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.AR_1.114/22
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.AR_1.114/23
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.AR_1.114/24
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.AR_1.114/25
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.33/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.92
ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 13
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220408_2.0002.112
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.34
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.93
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 13
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/7  

Działka 141910_2.0010.31
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.41
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.42
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.50
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.53
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.55
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.84
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 14
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/8  

Działka 141910_2.0010.43/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 15
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0002.AR_1.36/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 15
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/0  

Działka 141910_2.0010.102/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 16
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220408_2.0002.37
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 16
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/6  

Działka 141910_2.0010.105/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.105/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.118

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.120

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 17A
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0002.39/5
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 17B
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220408_2.0002.39/6
BUDOWLANO-ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 17C
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220408_2.0002.AR_1.39/8
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 18
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220408_2.0002.11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.42

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.6

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.95

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.96

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.99
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 19
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/3  

Działka 141910_2.0010.110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.191

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.194

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 19
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220408_2.0002.43
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.76
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 20
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/3  

Działka 141910_2.0010.111
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 20
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220403_2.0002.AR_1.44/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 20A
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220403_2.0002.AR_1.44/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 21
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/8  

Działka 141910_2.0010.192/2
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 21A
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220408_2.0002.86
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 22
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220408_2.0002.AR_1.56
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 23
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/4  

Działka 141910_2.0010.177
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.184
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.25
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.48
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.62
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.99
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 23
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220408_2.0002.AR_1.60/8
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 23C
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220408_2.0002.AR_1.58/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0002.58/8

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 23B
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220408_2.0002.AR_1.58/2
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 23A
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220408_2.0002.AR_1.58/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 24
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/4  

Działka 141910_2.0010.196/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 26
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/6  

Działka 141910_2.0010.132/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.132/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.169/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.169/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 27
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/4  

Działka 141910_2.0010.174/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.85
N - NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.86
NIE ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 28
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/3  

Działka 141910_2.0010.173/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.173/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.49

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 28
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0002.38/6
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 29
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220408_2.0002.38/5
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 30
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0002.AR_3.38/4
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 30
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/6  

Działka 141910_2.0010.172/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.172/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.30
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.33
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.59
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.79
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.94/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.96
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 31
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/2  

Działka 141910_2.0010.12
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.78
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.89
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 32
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/5  

Działka 141910_2.0010.134/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.134/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.158/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.158/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 35
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/6  

Działka 141910_2.0010.138

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.143

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 36
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/7  

Działka 141910_2.0010.131/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.131/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.168/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.168/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 37
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/3  

Działka 141910_2.0010.129/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.129/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.166/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.166/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 38
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/1  

Działka 141910_2.0010.114

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.140

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.148

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.153

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.154

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.161/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.163

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.165

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.58

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 39
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/1  

Działka 141910_2.0010.127
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.146
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.147/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.147/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.150/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.150/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.152/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.152/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0013.160
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.161/8
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.161/9
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.162/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.162/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.162/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0013.205
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0028.58
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0028.76
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 40
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220408_2.0002.84

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 40
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/0  

Działka 141910_2.0010.142

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.144

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.145

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.156/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.156/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.157/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.157/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.159/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.159/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.160/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.160/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.37

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141910_2.0010.39

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 42
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220408_2.0002.82

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 43
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220408_2.0002.81

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 44
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/3  

Działka 141910_2.0010.93
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 45
Czerniewo

PL1P/xxxxxxxx/1  

Działka 141910_2.0010.18
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 46
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220408_2.0002.79/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 64
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220408_2.0002.AR_2.8/35
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 170
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220408_2.0002.AR_2.8/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czerniewo 171
Czerniewo

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0002.AR_2.8/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.