Księgi Wieczyste Giemlice inne Giemlice gmina Cedry Wielkie

Budynek

Giemlice 3
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220402_2.0005.39/1
TERENY MIESZKANIOWE, PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 3A
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220402_2.0005.39/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 4
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220402_2.0005.41/1
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.41/2
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 5
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220402_2.0005.42

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 6
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220402_2.0005.16/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.43

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 7
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220402_2.0005.106/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.107

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.108

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.109

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.121/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.124
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.180/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.180/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.182

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.199/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.213

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.220/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.221

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.222

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.224

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.225

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.226

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.238/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.239/4
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.240/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.240/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.242
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.243

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.245

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.246

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.270

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.271

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.273

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.275

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.281

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.283

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.284

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.285

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.4/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.55
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.56
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.66/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.75
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.76
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.82
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.83

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.84

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.85

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.86

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.87

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.88

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.89

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.90

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.91

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.92

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.93

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.96
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 9A
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220402_2.0006.115

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.124

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/8
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.196

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.55
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0006.64/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0006.64/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.75

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.76
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.82/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0003.83
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0003.92

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 9
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220402_2.0005.19

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.21
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.45

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.50

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 12
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220402_2.0005.102
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.99

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 14
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220402_2.0005.103
TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 15A
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220402_2.0005.AR_1.242
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.33
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 15
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220402_2.0005.26

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.29
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.54

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 16A
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220402_2.0005.AR_1.59/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 17
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220402_2.0005.58
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 18
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220402_2.0005.60/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 19
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220402_2.0005.18

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.36

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.60/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.61

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 20
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220402_2.0005.AR_1.1/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.AR_1.1/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.AR_1.1/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.181/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.222/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.223/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.62

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 21
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220402_2.0005.34
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.37/1
PASTWISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.38

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.63
ROLA ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 22
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220402_2.0005.64

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 23
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220402_2.0005.182
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 4

GD1G/xxxxxxxx/1  
Budynek

Giemlice 25
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220402_2.0005.184

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 26
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220402_2.0005.106/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.107

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.108

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.109

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.121/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.124
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.180/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.180/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.182

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.199/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.213

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.220/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.221

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.222

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.224

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.225

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.226

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.238/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.239/4
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.240/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.240/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.242
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.243

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.245

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.246

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.270

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.271

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.273

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.275

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.281

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.283

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.284

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.285

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.4/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.55
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.56
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.66/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.75
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.76
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.82
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.83

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.84

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.85

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.86

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.87

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.88

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.89

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.90

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.91

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.92

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.93

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.96
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 27
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220402_2.0005.106/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.107

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.108

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.109

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.121/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.124
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.180/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.180/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.182

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.199/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.213

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.220/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.221

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.222

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.224

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.225

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.226

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.238/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.239/4
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.240/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.240/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.242
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.243

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.245

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.246

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.270

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.271

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.273

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.275

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.281

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.283

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.284

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.285

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.4/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.55
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.56
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.66/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.75
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.76
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.82
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.83

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.84

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.85

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.86

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.87

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.88

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.89

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.90

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.91

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.92

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.93

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.96
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 28
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220402_2.0005.106/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.107

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.108

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.109

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.121/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.124
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.180/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.180/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.182

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.199/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.213

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.220/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.221

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.222

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.224

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.225

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.226

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.238/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.239/4
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.240/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.240/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.242
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.243

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.245

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.246

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.270

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.271

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.273

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.275

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.281

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.283

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.284

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.285

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.4/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.55
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.56
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.66/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.75
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.76
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.82
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.83

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.84

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.85

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.86

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.87

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.88

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.89

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.90

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.91

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.92

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.93

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.96
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 28B
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220402_2.0005.85/2
BUDOWLANO- ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 29A
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220402_2.0005.106/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.107

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.108

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.109

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.121/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.124
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.180/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.180/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.182

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.199/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.213

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.220/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.221

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.222

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.224

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.225

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.226

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.238/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.239/4
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.240/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.240/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.242
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.243

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.245

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.246

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.270

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.271

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.273

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.275

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.281

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.283

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.284

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.285

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.4/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.55
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.56
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.66/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.75
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.76
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.82
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.83

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.84

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.85

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.86

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.87

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.88

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.89

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.90

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.91

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.92

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.93

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.96
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 30
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220402_2.0005.82/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 33
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220402_2.0005.80

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 34
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220402_2.0006.115

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.124

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.132/8
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.196

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.55
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0006.64/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0006.64/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.75

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.76
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.82/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0003.83
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0003.92

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 35
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220402_2.0005.74

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 36
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220402_2.0005.123

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.137

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.140

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.141

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.6

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.73

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 38
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220402_2.0005.1010
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.145
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.70/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.71
SAD

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 39
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220402_2.0005.131
PASTWISKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.70/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.70/6

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 40
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220402_2.0005.69
TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 41
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220402_2.0005.129

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.68

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 42
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220402_2.0005.130

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.149

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.151/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0005.67
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 46
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220402_2.0005.219/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Giemlice 48
Giemlice

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220402_2.0005.93/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.