Księgi Wieczyste Glinna Góra inne Glinna Góra gmina Trąbki Wielkie

Ulica
GLINNA 20/1
Miasto
GLINNA
Gmina
STARE CZARNOWO
Powiat
GRYFIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320607_*.****.289/12
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNA 20/1 | Miasto: GLINNA | Gmina: STARE CZARNOWO

Ulica
GLINNA 10C
Miasto
GLINNA
Gmina
STARE CZARNOWO
Powiat
GRYFIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNA 10C | Miasto: GLINNA | Gmina: STARE CZARNOWO

Działka 320607_2.0008.2/10
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNA 10C | Miasto: GLINNA | Gmina: STARE CZARNOWO

Ulica
GLINNA 20
Miasto
GLINNA
Gmina
STARE CZARNOWO
Powiat
GRYFIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320607_*.****.289/11
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNA 20 | Miasto: GLINNA | Gmina: STARE CZARNOWO

Ulica
GLINNA 3A
Miasto
GLINNA
Gmina
STARE CZARNOWO
Powiat
GRYFIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320607_2.0008.49/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNA 3A | Miasto: GLINNA | Gmina: STARE CZARNOWO

Ulica
GLINNO 2
Miasto
GLINNO
Gmina
SKOKI
Powiat
WĄGROWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica GLINNO 2 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Działka 302805_5.0006.21/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 2 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLINNO 2 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Ulica
GLINNO 38
Miasto
GLINNO NR 38
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.202/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 38 | Miasto: GLINNO NR 38 | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.202/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 38 | Miasto: GLINNO NR 38 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 16
Miasto
GLINNO NR 16
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.230
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 16 | Miasto: GLINNO NR 16 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 33
Miasto
GLINNO NR 33
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.87
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 33 | Miasto: GLINNO NR 33 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 8
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.232/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 8 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 45
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.107
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 45 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 71B
Miasto
GLINNO NR 73
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.158/1
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica GLINNO 71B | Miasto: GLINNO NR 73 | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.151/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 71B | Miasto: GLINNO NR 73 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 36
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.88/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO NR 36 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 52
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.116
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 52 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 48
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.189
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 48 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 73C
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINNO 73C | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.154/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 73C | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 70
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.170/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 70 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 14
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNO 14 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.17
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 14 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_*.****.10
--- | Ulica GLINNO 14 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 18
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.229/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 18 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 39
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.200
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 39 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 54
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.115
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 54 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 72
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.168
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 72 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 60
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.125
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 60 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 78
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.351
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 78 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 59
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.182
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 59 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 68
Miasto
GLINNO 68
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.145
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 68 | Miasto: GLINNO 68 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 77
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINNO 77 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.274
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 77 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINKA 72
Miasto
GLINKA
Gmina
UJSOŁY
Powiat
ŻYWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Działka 241714_2.0001.9248/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKA 72 | Miasto: GLINKA | Gmina: UJSOŁY

Ulica
GLINNO 66
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINNO 66 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.172
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 66 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 9
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.233
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 9 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 4
Miasto
GLINNO NR 7
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.7/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 4 | Miasto: GLINNO NR 7 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 71
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.149/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 71 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 1
Miasto
GLINNO NR 1
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.1/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 1 | Miasto: GLINNO NR 1 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 8
Miasto
GLINNO
Gmina
SKOKI
Powiat
WĄGROWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
--- | Ulica GLINNO 8 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Działka 302805_5.0006.21/9
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 8 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLINNO 8 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Ulica
GLINNO 24
Miasto
GLINNO 24
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.312/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 24 | Miasto: GLINNO 24 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 71A
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.149/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 71A | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO ---
Miasto
GLINNO 21
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNO --- | Miasto: GLINNO 21 | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0003.63/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO --- | Miasto: GLINNO 21 | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0003.63/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNO --- | Miasto: GLINNO 21 | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0003.63/5
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNO --- | Miasto: GLINNO 21 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 34
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.204
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 34 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 4
Miasto
GLINNO
Gmina
SKOKI
Powiat
WĄGROWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNO 4 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Działka 302805_5.0006.21/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 4 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLINNO 4 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Ulica
GLINNO NR 37
Miasto
GLINNO NR 38
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.97
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 37 | Miasto: GLINNO NR 38 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 28
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
ZABUDOWANIA MIESZKALNO-GOSPODARCZE | Ulica GLINNO 28 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_*.****.220/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 28 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
PRZY GLINNO 24
Miasto
GLINNO 24
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.312/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica PRZY GLINNO 24 | Miasto: GLINNO 24 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 57
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.184/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 57 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 56
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.188/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 56 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 10
Miasto
GLINNO NR 10
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.231
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 10 | Miasto: GLINNO NR 10 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 69
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.146
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 69 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINKA 41B
Miasto
GLINKA
Gmina
---
Powiat
ŻYWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKA 41B | Miasto: GLINKA | Gmina: ---

Działka 247701_*.****.15931/30
BUDOWLANA | Ulica GLINKA 41B | Miasto: GLINKA | Gmina: ---

Ulica
GLINKA 11
Miasto
GLINKA
Gmina
---
Powiat
ŻYWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Działka 241714_2.0001.9330/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKA 11 | Miasto: GLINKA | Gmina: ---

Ulica
GLINNO 46
Miasto
GLINNO NR 46
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.109
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 46 | Miasto: GLINNO NR 46 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 64
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.174/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 64 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 32
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
GARAŻ | Ulica GLINNO 32 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.85/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 32 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 41
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.199/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 41 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 43
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.96/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 43 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 73
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.157/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 73 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 76C
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.350/16
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINNO 76C | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 61
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.175
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 61 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 74A
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.165/5
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica GLINNO 74A | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 29
Miasto
GLINNO NR 29
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.84
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 29 | Miasto: GLINNO NR 29 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 67
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.170/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 67 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 76
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.163
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 76 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 19
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNO 19 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.26/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 19 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 47
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNO 47 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.195/1
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica GLINNO 47 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 11
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.12/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 11 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 3
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.6/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 3 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 31
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.83/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 31 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINKA 10
Miasto
GLINKA
Gmina
---
Powiat
ŻYWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Działka 241714_2.0001.9330/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKA 10 | Miasto: GLINKA | Gmina: ---

Ulica
GLINNO NR 35
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.89/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 35 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
KOZIA GÓRA, SZKLANA GÓRA 28
Miasto
KOZIA GÓRA, SZKLANA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0006.AR_1.43/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOZIA GÓRA, SZKLANA GÓRA 28 | Miasto: KOZIA GÓRA, SZKLANA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
GÓRA 23F
Miasto
GÓRA
Gmina
SIERAKÓW
Powiat
MIĘDZYCHODZKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK PRZEMYSŁOWY | Ulica GÓRA 23F | Miasto: GÓRA | Gmina: SIERAKÓW

Działka 301404_5.0104.79/1
BA - TERENY PRZEMYSŁOWE | Ulica GÓRA 23F | Miasto: GÓRA | Gmina: SIERAKÓW

Działka 301404_*.****.80/1
--- | Ulica GÓRA 23F | Miasto: GÓRA | Gmina: SIERAKÓW

Ulica
GÓRA 69A
Miasto
GÓRA
Gmina
KRYPNO
Powiat
MONIECKI
Dzielnica
---
Województwo
PODLASKIE

Działka 200805_*.5.401/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GÓRA 69A | Miasto: GÓRA | Gmina: KRYPNO

Ulica
GÓRA 74
Miasto
GÓRA
Gmina
ORZYSZ
Powiat
PISKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Działka 281602_5.0009.19/27
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica GÓRA 74 | Miasto: GÓRA | Gmina: ORZYSZ

Ulica
GÓRA 23G
Miasto
GÓRA
Gmina
SIERAKÓW
Powiat
MIĘDZYCHÓD
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK PRODUKCYJNY | Ulica GÓRA 23G | Miasto: GÓRA | Gmina: SIERAKÓW

Działka 301404_5.0104.78
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRA 23G | Miasto: GÓRA | Gmina: SIERAKÓW

Ulica
GÓRA 42
Miasto
GÓRA
Gmina
ORZYSZ
Powiat
PISKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działka 281602_*.0009.16/5
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica GÓRA 42 | Miasto: GÓRA | Gmina: ORZYSZ

Ulica
GÓRA 47
Miasto
GÓRA
Gmina
POBIEDZISKA
Powiat
POZNAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 302112_5.0008.83/13
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GÓRA 47 | Miasto: GÓRA | Gmina: POBIEDZISKA

Ulica
GÓRA 2B
Miasto
GÓRA
Gmina
STARA KISZEWA
Powiat
KOŚCIERSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220608_*.****.208/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRA 2B | Miasto: GÓRA | Gmina: STARA KISZEWA

Ulica
GÓRA 23K
Miasto
GÓRA
Gmina
SIERAKÓW
Powiat
MIĘDZYCHODZKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GÓRA 23K | Miasto: GÓRA | Gmina: SIERAKÓW

Działka 301404_5.0104.63/2
LAS | Ulica GÓRA 23K | Miasto: GÓRA | Gmina: SIERAKÓW

Działka 301404_5.0104.63/4
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica GÓRA 23K | Miasto: GÓRA | Gmina: SIERAKÓW

Ulica
GÓRA 4A
Miasto
GÓRA
Gmina
ŚREM
Powiat
ŚREMSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 302604_5.0009.87/11
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRA 4A | Miasto: GÓRA | Gmina: ŚREM

Ulica
GLINA 37A
Miasto
GLINA
Gmina
RZECZYCA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINA 37A | Miasto: GLINA | Gmina: RZECZYCA

Działka 101608_2.0006.81
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINA 37A | Miasto: GLINA | Gmina: RZECZYCA

Działka 101608_2.0006.165
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINA 37A | Miasto: GLINA | Gmina: RZECZYCA

Ulica
GLISNO 49
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLISNO 49 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Działka 080702_5.0022.237/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLISNO 49 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Działka 080702_*.****.237/1
--- | Ulica GLISNO 49 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLINCZ 99
Miasto
GLINCZ
Gmina
ŻUKOWO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220508_*.0012.185/8
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINCZ 99 | Miasto: GLINCZ | Gmina: ŻUKOWO

Ulica
GLISNO 117C
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080702_5.0022.18/9
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLISNO 117C | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLISNO 68
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080702_5.0022.308/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLISNO 68 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLISNO 23
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLISNO 23 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Działka 080702_5.0022.590
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLISNO 23 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLISNO 23 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLISNO 23 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLISNO 23 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLISNO 23 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLISNO 23 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLISNO 23 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLISNO 23 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLISNO 23 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLISNO 120
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080702_5.0022.4466/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLISNO 120 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLINNIK 91A
Miasto
GLINNIK NOWY
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica GLINNIK 91A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.391
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNIK 91A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.392
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNIK 91A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
GLINKI 112
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.402/1
S - SADY | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0005.41/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0011.650/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.104
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0005.40
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0005.42/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI ---
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
108 - BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
BUDYNEK PRODUKCYJNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
BUDYNEK PRODUKCYJNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.1/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.880
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.879
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.348
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.2/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.4
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 99A
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.102/2
S - SADY | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.121/8
DR - DROGI | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.103/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.120/3
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.121/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 125
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 125 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.531/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 125 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINIK 20A
Miasto
GLINIK
Gmina
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Powiat
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
PODKARPACKIE

Budynek
--- | Ulica GLINIK 20A | Miasto: GLINIK | Gmina: WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Działka 181505_2.0003.80/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINIK 20A | Miasto: GLINIK | Gmina: WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Ulica
GLINKI 28
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.7
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.8
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.382
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.6
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.355
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.362
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 115
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 115 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.410/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 115 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.410/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 115 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 4C
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0003.395/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 4C | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 65C
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 65C | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.200/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 65C | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 77
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI 77 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI 77 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 1
Miasto
GLINKI
Gmina
RACIĄŻEK
Powiat
ALEKSANDROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 040107_2.0008.275/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 1 | Miasto: GLINKI | Gmina: RACIĄŻEK

Ulica
GLINKI 91
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0003.124/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 91 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.124/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 91 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 124A
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica GLINKI 124A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.530/1
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 124A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 65B
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 65B | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.200/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 65B | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 128
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0003.544/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 128 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 97
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 97 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.127
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 97 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.126
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINKI 97 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 68
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 68 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.192/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 68 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.192/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 68 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.192/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 68 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 114
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 114 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.108
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 114 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 53
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 53 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.590
S - SADY | Ulica GLINKI 53 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.253
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 53 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.528
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 53 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.539
S - SADY | Ulica GLINKI 53 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINCZ 49
Miasto
GLINCZ
Gmina
ŻUKOWO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220508_5.0012.130/7
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINCZ 49 | Miasto: GLINCZ | Gmina: ŻUKOWO

Ulica
GLISNO 125
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080702_5.0022.465/13
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLISNO 125 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLISNO 73
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080702_5.0022.301
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLISNO 73 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLISNO 72
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080702_5.0022.302/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLISNO 72 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLISNO 98
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080702_5.0022.198/2
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLISNO 98 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLISNO 131
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080702_5.0022.134/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLISNO 131 | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLINIK 84
Miasto
GLINIK
Gmina
DESZCZNO
Powiat
GORZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080103_2.0018.69/12
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINIK 84 | Miasto: GLINIK | Gmina: DESZCZNO

Ulica
GLINKI 65A
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 65A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.198/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 65A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.198/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 65A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 121
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 121 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.454/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 121 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 3
Miasto
GLINKI
Gmina
NOWA SUCHA
Powiat
SOCHACZEWSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 142805_2.0004.18
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 3 | Miasto: GLINKI | Gmina: NOWA SUCHA

Ulica
GLISNO 120B
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080702_5.0022.4466/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLISNO 120B | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
GLINNIK 158
Miasto
GLINNIK NOWY
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka 101606_2.0008.517/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNIK 158 | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
GLINKA SZLACHECKA 10
Miasto
GLINKA DUCHOWNA
Gmina
KOSTRZYN
Powiat
POZNAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 302108_5.0005.42/3
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica GLINKA SZLACHECKA 10 | Miasto: GLINKA DUCHOWNA | Gmina: KOSTRZYN

Ulica
OS. GLINKA ---
Miasto
KONIN-GLINKA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka ******_*.****.363/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica OS. GLINKA --- | Miasto: KONIN-GLINKA | Gmina: ---

Ulica
GLINA OTWOCKA ---
Miasto
WIEŚ GLINA
Gmina
CELESTYNÓW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141703_2.0004.64
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINA OTWOCKA --- | Miasto: WIEŚ GLINA | Gmina: CELESTYNÓW

Ulica
NA GLINKACH 40
Miasto
TARNOWSKIE GÓRY
Gmina
TARNOWSKIE GÓRY
Powiat
TARNOGÓRSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NA GLINKACH 40 | Miasto: TARNOWSKIE GÓRY | Gmina: TARNOWSKIE GÓRY

Działka 241304_1.0023.AR_2.1258/150
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NA GLINKACH 40 | Miasto: TARNOWSKIE GÓRY | Gmina: TARNOWSKIE GÓRY

Ulica
BUKOWA GÓRA 18A
Miasto
BUKOWA GÓRA
Gmina
SULĘCZYNO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220507_2.0002.135
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica BUKOWA GÓRA 18A | Miasto: BUKOWA GÓRA | Gmina: SULĘCZYNO

Ulica
KOZIA GÓRA 30
Miasto
KOZIA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0006.AR_1.90/17
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOZIA GÓRA 30 | Miasto: KOZIA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
JANIA GÓRA 107
Miasto
JANIA GÓRA
Gmina
ŚWIEKATOWO
Powiat
ŚWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica JANIA GÓRA 107 | Miasto: JANIA GÓRA | Gmina: ŚWIEKATOWO

Działka 041410_*.0006.306/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica JANIA GÓRA 107 | Miasto: JANIA GÓRA | Gmina: ŚWIEKATOWO

Działka 041410_*.0006.305
ROLA | Ulica JANIA GÓRA 107 | Miasto: JANIA GÓRA | Gmina: ŚWIEKATOWO

Ulica
SZKLANA GÓRA 10
Miasto
SZKLANA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_*.0006.52/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SZKLANA GÓRA 10 | Miasto: SZKLANA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
KOZIA GÓRA 24
Miasto
KOZIA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_*.0006.81/11
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOZIA GÓRA 24 | Miasto: KOZIA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
BUKOWA GÓRA 18C
Miasto
BUKOWA GÓRA
Gmina
SULĘCZYNO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220507_*.0002.137
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica BUKOWA GÓRA 18C | Miasto: BUKOWA GÓRA | Gmina: SULĘCZYNO

Ulica
GÓRA BOHATERÓW 10
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
JELENIA GÓRA
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GÓRA BOHATERÓW 10 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Działka 026101_*.****.132/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica GÓRA BOHATERÓW 10 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Ulica
GÓRA STRZELECKA 4
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
JELENIA GÓRA M.
Powiat
M. JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GÓRA STRZELECKA 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Działka 026101_*.****.166
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica GÓRA STRZELECKA 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Działka 026101_*.****.274
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica GÓRA STRZELECKA 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Ulica
SZKLANA GÓRA 46A
Miasto
SZKLANA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0006.AR_1.54/1
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SZKLANA GÓRA 46A | Miasto: SZKLANA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
GÓRA BOHATERÓW 8
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK PRZEZNACZONY NA CELE MIESZKALNE | Ulica GÓRA BOHATERÓW 8 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.135/1
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica GÓRA BOHATERÓW 8 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.135/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA | Ulica GÓRA BOHATERÓW 8 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GÓRA BOHATERÓW 8 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 2
--- | Ulica GÓRA BOHATERÓW 8 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
KAMIENNA GÓRA 3 3A
Miasto
KAMIENNA GÓRA
Gmina
CZAPLINEK
Powiat
DRAWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320301_5.0026.114/20
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KAMIENNA GÓRA 3 3A | Miasto: KAMIENNA GÓRA | Gmina: CZAPLINEK

Działka 320301_5.0026.114/21
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KAMIENNA GÓRA 3 3A | Miasto: KAMIENNA GÓRA | Gmina: CZAPLINEK

Ulica
GÓRA BOHATERÓW 9
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK | Ulica GÓRA BOHATERÓW 9 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.134/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA | Ulica GÓRA BOHATERÓW 9 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
BUKOWA GÓRA NR 11A
Miasto
BUKOWA GÓRA
Gmina
SULĘCZYNO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220507_2.0002.127
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica BUKOWA GÓRA NR 11A | Miasto: BUKOWA GÓRA | Gmina: SULĘCZYNO

Ulica
GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA ---
Miasto
GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA
Gmina
PODDĘBICE
Powiat
PODDĘBICKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka 101103_*.13.175/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA --- | Miasto: GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA | Gmina: PODDĘBICE

Ulica
KRASNA GÓRA 32
Miasto
KRASNA GÓRA
Gmina
NIEMODLIN
Powiat
OPOLSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160907_5.0009.AR_1.35/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KRASNA GÓRA 32 | Miasto: KRASNA GÓRA | Gmina: NIEMODLIN

Ulica
ŁYSA GÓRA 307
Miasto
ŁYSA GÓRA
Gmina
DĘBNO
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
MAŁOPOLSKIE

Działka 120204_2.0007.416
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ŁYSA GÓRA 307 | Miasto: ŁYSA GÓRA | Gmina: DĘBNO

Ulica
ŁYSA GÓRA 145
Miasto
ŁYSA GÓRA
Gmina
DĘBNO
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
MAŁOPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ŁYSA GÓRA 145 | Miasto: ŁYSA GÓRA | Gmina: DĘBNO

Działka 120204_2.0007.56/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ŁYSA GÓRA 145 | Miasto: ŁYSA GÓRA | Gmina: DĘBNO

Lokal numer I
LOKAL MIESZKALNY | Ulica ŁYSA GÓRA 145 | Miasto: ŁYSA GÓRA | Gmina: DĘBNO

Lokal numer II
LOKAL MIESZKALNY | Ulica ŁYSA GÓRA 145 | Miasto: ŁYSA GÓRA | Gmina: DĘBNO

Ulica
SADKOWA GÓRA 201A
Miasto
SADKOWA GÓRA
Gmina
BOROWA
Powiat
MIELECKI
Dzielnica
---
Województwo
PODKARPACKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SADKOWA GÓRA 201A | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.172
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SADKOWA GÓRA 201A | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_*.****.173
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SADKOWA GÓRA 201A | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Ulica
SADKOWA GÓRA ---
Miasto
SADKOWA GÓRA
Gmina
BOROWA
Powiat
MIELECKI
Dzielnica
---
Województwo
PODKARPACKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.788/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.712/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.722/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.263/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.722/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SADKOWA GÓRA --- | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Ulica
KRZYWA GÓRA 4
Miasto
KRZYWA GÓRA
Gmina
POKÓJ
Powiat
NAMYSŁOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160603_2.0006.AR_3.412/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KRZYWA GÓRA 4 | Miasto: KRZYWA GÓRA | Gmina: POKÓJ

Ulica
KOBYLA GÓRA 18
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/9
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 18 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.447
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 18 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 19
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/8
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 19 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.467
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 19 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 12C
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.432/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 12C | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOZIA GÓRA 28
Miasto
KOZIA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_*.0006.93/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOZIA GÓRA 28 | Miasto: KOZIA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
KOBYLA GÓRA 7
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.10/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 7 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.218/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 7 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 11
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_*.****.*
--- | Ulica KOBYLA GÓRA 11 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.218/11
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 11 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.7/22
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 11 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.202
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_*.0004.547
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.232/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
SADKOWA GÓRA 171A
Miasto
SADKOWA GÓRA
Gmina
BOROWA
Powiat
MIELECKI
Dzielnica
---
Województwo
PODKARPACKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SADKOWA GÓRA 171A | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.629
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SADKOWA GÓRA 171A | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Ulica
LIPIA GÓRA 14A
Miasto
LIPIA GÓRA
Gmina
MORZESZCZYN
Powiat
TCZEWSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221403_*.****.265
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica LIPIA GÓRA 14A | Miasto: LIPIA GÓRA | Gmina: MORZESZCZYN

Ulica
LIPIA GÓRA 53
Miasto
LIPIA GÓRA
Gmina
MORZESZCZYN
Powiat
TCZEWSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221403_2.0008.71/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica LIPIA GÓRA 53 | Miasto: LIPIA GÓRA | Gmina: MORZESZCZYN

Ulica
KOBYLA GÓRA 12E
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/32
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 12E | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 7E
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.9/12
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 7E | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 17
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/10
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 17 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
STARA GÓRA 71A
Miasto
STARA GÓRA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica STARA GÓRA 71A | Miasto: STARA GÓRA | Gmina: GÓRA

Działka 020401_*.****.168/13
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA GÓRA 71A | Miasto: STARA GÓRA | Gmina: GÓRA

Działka 020401_5.0026.372/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA GÓRA 71A | Miasto: STARA GÓRA | Gmina: GÓRA

Ulica
GÓRA BOHATERÓW 12
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica GÓRA BOHATERÓW 12 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GÓRA BOHATERÓW 12 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.*
DZIAŁKA ZABUDOWANA | Ulica GÓRA BOHATERÓW 12 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.129/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica GÓRA BOHATERÓW 12 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
GÓRA BOHATERÓW ---
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
JELENIA GÓRA M.
Powiat
M. JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 026101_*.****.*
DROGI I DOJAZDY | Ulica GÓRA BOHATERÓW --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_1.0033.123/9
BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE | Ulica GÓRA BOHATERÓW --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Działka 026101_1.0033.123/7
BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE | Ulica GÓRA BOHATERÓW --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Działka 026101_*.****.129/2
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica GÓRA BOHATERÓW --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_1.0033.123/6
DR - DROGI | Ulica GÓRA BOHATERÓW --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Działka 026101_1.0033.123/8
DR - DROGI | Ulica GÓRA BOHATERÓW --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Ulica
GÓRA STRZELECKA ---
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 026101_*.****.160
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica GÓRA STRZELECKA --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
GÓRA BOHATERÓW 11
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica GÓRA BOHATERÓW 11 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Budynek
--- | Ulica GÓRA BOHATERÓW 11 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.131/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica GÓRA BOHATERÓW 11 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.131/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica GÓRA BOHATERÓW 11 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Ulica
KOZIA GÓRA 37
Miasto
KOZIA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 220405_*.****.86/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOZIA GÓRA 37 | Miasto: KOZIA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
GÓRA STRZELECKA NR 6
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 026101_*.****.276
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica GÓRA STRZELECKA NR 6 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.165
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica GÓRA STRZELECKA NR 6 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
BUKOWA GÓRA 16M
Miasto
BUKOWA GÓRA
Gmina
SULĘCZYNO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220507_*.0002.31/31
R - GRUNTY ORNE | Ulica BUKOWA GÓRA 16M | Miasto: BUKOWA GÓRA | Gmina: SULĘCZYNO

Ulica
STARA GÓRA 1A
Miasto
STARA GÓRA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020401_*.26.74/2
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA GÓRA 1A | Miasto: STARA GÓRA | Gmina: GÓRA

Ulica
GÓRA BOHATEROW ---
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
JELENIA GÓRA M.
Powiat
M. JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 026101_1.0033.129/2
DR - DROGI | Ulica GÓRA BOHATEROW --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Działka 026101_1.0033.127
DR - DROGI | Ulica GÓRA BOHATEROW --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Ulica
CZARNIECKA GÓRA 44B
Miasto
CZARNIECKA GÓRA
Gmina
STĄPORKÓW
Powiat
KONECKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica CZARNIECKA GÓRA 44B | Miasto: CZARNIECKA GÓRA | Gmina: STĄPORKÓW

Działka 260508_*.7.45/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica CZARNIECKA GÓRA 44B | Miasto: CZARNIECKA GÓRA | Gmina: STĄPORKÓW

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZARNIECKA GÓRA 44B | Miasto: CZARNIECKA GÓRA | Gmina: STĄPORKÓW

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica CZARNIECKA GÓRA 44B | Miasto: CZARNIECKA GÓRA | Gmina: STĄPORKÓW

Ulica
GÓRA BOHATERÓW 1
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica GÓRA BOHATERÓW 1 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.*
PARCELA ZABUDOWANA | Ulica GÓRA BOHATERÓW 1 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
KOBYLA GÓRA 23D
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.824
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 23D | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 24
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 24 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.426/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 24 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
NOWA GÓRA 566
Miasto
NOWA GÓRA
Gmina
KRZESZOWICE
Powiat
KRAKOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAŁOPOLSKIE

Działka 120606_5.0010.2123/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWA GÓRA 566 | Miasto: NOWA GÓRA | Gmina: KRZESZOWICE

Ulica
MARSZEWSKA GÓRA 12
Miasto
MARSZEWSKA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica MARSZEWSKA GÓRA 12 | Miasto: MARSZEWSKA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Działka 220405_*.0007.153/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica MARSZEWSKA GÓRA 12 | Miasto: MARSZEWSKA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Działka 220405_2.0007.AR_2.155/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica MARSZEWSKA GÓRA 12 | Miasto: MARSZEWSKA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica MARSZEWSKA GÓRA 12 | Miasto: MARSZEWSKA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica MARSZEWSKA GÓRA 12 | Miasto: MARSZEWSKA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
KOBYLA GÓRA 10D
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.840
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 10D | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: ---

Działka 301804_2.0004.7/18
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 10D | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOŚCIELNA GÓRA 7
Miasto
KOŚCIELNA GÓRA
Gmina
NOWA SUCHA
Powiat
SOCHACZEWSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 142805_2.0007.22/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOŚCIELNA GÓRA 7 | Miasto: KOŚCIELNA GÓRA | Gmina: NOWA SUCHA

Działka 142805_2.0007.22/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOŚCIELNA GÓRA 7 | Miasto: KOŚCIELNA GÓRA | Gmina: NOWA SUCHA

Ulica
KOŚCIELNA GÓRA 35
Miasto
KOŚCIELNA GÓRA
Gmina
NOWA SUCHA
Powiat
SOCHACZEWSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 142805_2.0007.106/2
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOŚCIELNA GÓRA 35 | Miasto: KOŚCIELNA GÓRA | Gmina: NOWA SUCHA

Ulica
KOBYLA GÓRA 10
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/12
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 10 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.842/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 10 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.218/8
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 10 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.842/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 10 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 5
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.11/18
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 5 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.880
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 5 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.218/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 5 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 12
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.218/13
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 12 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.7/8
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 12 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.335
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 12 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 10A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/15
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 10A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.837
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 10A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 7D
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.9/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 7D | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 12B
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 12B | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
GÓRA NAD NOTECIĄ 14
Miasto
GÓRA
Gmina
CZARNKÓW
Powiat
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 300202_2.0006.93/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GÓRA NAD NOTECIĄ 14 | Miasto: GÓRA | Gmina: CZARNKÓW

Ulica
KOBYLA GÓRA 5A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.881
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 5A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 10E
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/25
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 10E | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.841
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 10E | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
DĘBOWA GÓRA 1
Miasto
DĘBOWA GÓRA
Gmina
DZIERŻONIÓW
Powiat
DZIERŻONIOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica DĘBOWA GÓRA 1 | Miasto: DĘBOWA GÓRA | Gmina: DZIERŻONIÓW

Ulica
KOBYLA GÓRA 10B
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.836
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 10B | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.7/16
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 10B | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KRASNA GÓRA 16
Miasto
KRASNA GÓRA
Gmina
NIEMODLIN
Powiat
OPOLSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160907_5.0009.AR_1.148/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KRASNA GÓRA 16 | Miasto: KRASNA GÓRA | Gmina: NIEMODLIN

Ulica
SREBRNA GÓRA 60
Miasto
SREBRNA GÓRA
Gmina
WAPNO
Powiat
WĄGROWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 302806_2.0005.253/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SREBRNA GÓRA 60 | Miasto: SREBRNA GÓRA | Gmina: WAPNO

Ulica
KOBYLA GÓRA 5G
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.339/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 5G | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.553/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 5G | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 13
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.1/5
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica KOBYLA GÓRA 13 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
NOWA GÓRA 565
Miasto
NOWA GÓRA
Gmina
KRZESZOWICE
Powiat
KRAKOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAŁOPOLSKIE

Działka 120606_5.0010.1206/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWA GÓRA 565 | Miasto: NOWA GÓRA | Gmina: KRZESZOWICE

Ulica
KOBYLA GÓRA 10C
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/17
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 10C | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.839
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 10C | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 4A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.249/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 4A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 7A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.9/6
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 7A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 3
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 301804_2.0004.232/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_*.****.342
--- | Ulica KOBYLA GÓRA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.13
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica KOBYLA GÓRA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_*.****.13
--- | Ulica KOBYLA GÓRA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
KRASNA GÓRA 13
Miasto
KRASNA GÓRA
Gmina
NIEMODLIN
Powiat
OPOLSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160907_5.0009.AR_1.145/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KRASNA GÓRA 13 | Miasto: KRASNA GÓRA | Gmina: NIEMODLIN

Ulica
GÓRA DWORCOWA 60
Miasto
GÓRA
Gmina
WIELISZEW
Powiat
LEGIONOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 140805_2.0002.58/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GÓRA DWORCOWA 60 | Miasto: GÓRA | Gmina: WIELISZEW

Działka 140805_2.0002.58/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GÓRA DWORCOWA 60 | Miasto: GÓRA | Gmina: WIELISZEW

Ulica
WINNA GÓRA 29A
Miasto
WINNA GÓRA
Gmina
ŚRODA WIELKOPOLSKA
Powiat
ŚREDZKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 302504_5.0031.176/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica WINNA GÓRA 29A | Miasto: WINNA GÓRA | Gmina: ŚRODA WIELKOPOLSKA

Ulica
SZKLANA GÓRA 45B
Miasto
SZKLANA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0006.AR_1.231/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica SZKLANA GÓRA 45B | Miasto: SZKLANA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
KOBYLA GÓRA 8
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.894
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 8 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.218/5
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 8 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.320
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 8 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.37
LS - LASY | Ulica KOBYLA GÓRA 8 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 14
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.436/6
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 14 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 75
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.847
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 75 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 4
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.296
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_*.0004.82
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.297/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
SADKOWA GÓRA 192
Miasto
SADKOWA GÓRA
Gmina
BOROWA
Powiat
MIELECKI
Dzielnica
---
Województwo
PODKARPACKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SADKOWA GÓRA 192 | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.253/2
GRUNTY ORNE, PASTWISKA, UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE BUDYNKAMI MIESZKALNYM I GOSPODARCZYM | Ulica SADKOWA GÓRA 192 | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Ulica
KRZYWA GÓRA 52B
Miasto
KRZYWA GÓRA
Gmina
KOŁACZKOWO
Powiat
WRZESIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 303001_*.0110.283/12
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KRZYWA GÓRA 52B | Miasto: KRZYWA GÓRA | Gmina: KOŁACZKOWO

Działka 303001_*.0110.283/11
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KRZYWA GÓRA 52B | Miasto: KRZYWA GÓRA | Gmina: KOŁACZKOWO

Ulica
SADKOWA GÓRA 125
Miasto
SADKOWA GÓRA
Gmina
BOROWA
Powiat
MIELECKI
Dzielnica
---
Województwo
PODKARPACKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SADKOWA GÓRA 125 | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.353/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SADKOWA GÓRA 125 | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Ulica
ŁYSA GÓRA 278
Miasto
ŁYSA GÓRA
Gmina
DĘBNO
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
MAŁOPOLSKIE

Lokal numer 12
LOKAL MIESZKALNY | Ulica ŁYSA GÓRA 278 | Miasto: ŁYSA GÓRA | Gmina: DĘBNO

Ulica
GÓRA ROPCZYCKA 2D
Miasto
GÓRA ROPCZYCKA
Gmina
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
MAŁOPOLSKIE

Działka 181504_5.0006.632/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica GÓRA ROPCZYCKA 2D | Miasto: GÓRA ROPCZYCKA | Gmina: SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

Ulica
KOBYLA GÓRA 9
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/1
LS - LASY | Ulica KOBYLA GÓRA 9 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.218/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 9 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
SADKOWA GÓRA 119
Miasto
SADKOWA GÓRA
Gmina
BOROWA
Powiat
MIELECKI
Dzielnica
---
Województwo
PODKARPACKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SADKOWA GÓRA 119 | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.678/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SADKOWA GÓRA 119 | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.680/3
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica SADKOWA GÓRA 119 | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.930
R - GRUNTY ORNE | Ulica SADKOWA GÓRA 119 | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Działka 181102_2.0017.1000
R - GRUNTY ORNE | Ulica SADKOWA GÓRA 119 | Miasto: SADKOWA GÓRA | Gmina: BOROWA

Ulica
KRZYWA GÓRA ---
Miasto
KRZYWA GÓRA
Gmina
WŁOCŁAWEK M.
Powiat
M. WŁOCŁAWEK
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 046401_1.0003.211/7
BA - TERENY PRZEMYSŁOWE | Ulica KRZYWA GÓRA --- | Miasto: KRZYWA GÓRA | Gmina: WŁOCŁAWEK M.

Działka 046401_1.0003.211/6
BA - TERENY PRZEMYSŁOWE | Ulica KRZYWA GÓRA --- | Miasto: KRZYWA GÓRA | Gmina: WŁOCŁAWEK M.

Działka 046401_1.0003.211/6
BA - TERENY PRZEMYSŁOWE | Ulica KRZYWA GÓRA --- | Miasto: KRZYWA GÓRA | Gmina: WŁOCŁAWEK M.

Ulica
JANIA GÓRA 92
Miasto
JANIA GÓRA
Gmina
ŚWIEKATOWO
Powiat
ŚWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Budynek
BUDYNEK PRODUKCYJNY | Ulica JANIA GÓRA 92 | Miasto: JANIA GÓRA | Gmina: ŚWIEKATOWO

Działka 041410_2.0006.265/10
R - GRUNTY ORNE | Ulica JANIA GÓRA 92 | Miasto: JANIA GÓRA | Gmina: ŚWIEKATOWO

Działka 041410_2.0006.265/11
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica JANIA GÓRA 92 | Miasto: JANIA GÓRA | Gmina: ŚWIEKATOWO

Ulica
OSTRA GÓRA 38
Miasto
OSTRA GÓRA
Gmina
KORYCIN
Powiat
SOKÓLSKI
Dzielnica
---
Województwo
PODLASKIE

Działka 201103_*.0018.94
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRA GÓRA 38 | Miasto: OSTRA GÓRA | Gmina: KORYCIN

Ulica
SZKLANA GÓRA ---
Miasto
KOZIA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 220405_*.0006.52/6
R - GRUNTY ORNE | Ulica SZKLANA GÓRA --- | Miasto: KOZIA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
SZKLANA GÓRA 25
Miasto
KOZIA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0006.AR_1.9/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SZKLANA GÓRA 25 | Miasto: KOZIA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
KRASNA GÓRA 50A
Miasto
KRASNA GÓRA
Gmina
NIEMODLIN
Powiat
OPOLSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160907_5.0009.AR_1.79/10
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KRASNA GÓRA 50A | Miasto: KRASNA GÓRA | Gmina: NIEMODLIN

Ulica
ADAMOWA GÓRA 12A
Miasto
ADAMOWA GÓRA
Gmina
MŁODZIESZYN
Powiat
SOCHACZEWSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 142804_2.0001.179/2
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica ADAMOWA GÓRA 12A | Miasto: ADAMOWA GÓRA | Gmina: MŁODZIESZYN

Ulica
LIPIA GÓRA 107
Miasto
LIPIA GÓRA
Gmina
SZAMOCIN
Powiat
CHODZIESKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 300105_5.0011.55
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica LIPIA GÓRA 107 | Miasto: LIPIA GÓRA | Gmina: SZAMOCIN

Ulica
LIPIA GÓRA 101
Miasto
LIPIA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 300105_5.0011.63/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica LIPIA GÓRA 101 | Miasto: LIPIA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
BOROWA GÓRA 19
Miasto
BOROWA GÓRA
Gmina
ZAGNAŃSK
Powiat
KIELECKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica BOROWA GÓRA 19 | Miasto: BOROWA GÓRA | Gmina: ZAGNAŃSK

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica BOROWA GÓRA 19 | Miasto: BOROWA GÓRA | Gmina: ZAGNAŃSK

Ulica
KOBYLA GÓRA 21
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 21 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 10G
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/27
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 10G | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOZIA GÓRA 28B
Miasto
KOZIA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0006.AR_2.93/9
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica KOZIA GÓRA 28B | Miasto: KOZIA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
KOBYLA GÓRA 23
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 23 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 12G
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/35
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 12G | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
STARA GÓRA 5B
Miasto
STARA GÓRA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020401_*.26.82
GRUNTY ORNE, TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA GÓRA 5B | Miasto: STARA GÓRA | Gmina: GÓRA

Ulica
STARA GÓRA 84
Miasto
STARA GÓRA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020401_5.0026.8/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STARA GÓRA 84 | Miasto: STARA GÓRA | Gmina: GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 6
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.298/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 6 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.218/3
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 6 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
SOWIA GÓRA 2A
Miasto
SOWIA GÓRA
Gmina
MIĘDZYCHÓD
Powiat
MIĘDZYCHODZKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301403_5.0001.18/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SOWIA GÓRA 2A | Miasto: SOWIA GÓRA | Gmina: MIĘDZYCHÓD

Działka 301403_5.0001.18/6
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica SOWIA GÓRA 2A | Miasto: SOWIA GÓRA | Gmina: MIĘDZYCHÓD

Ulica
SOWIA GÓRA 3
Miasto
SOWIA GÓRA
Gmina
MIĘDZYCHÓD
Powiat
MIĘDZYCHODZKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301403_5.0001.41/3
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica SOWIA GÓRA 3 | Miasto: SOWIA GÓRA | Gmina: MIĘDZYCHÓD

Działka 301403_5.0001.41/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SOWIA GÓRA 3 | Miasto: SOWIA GÓRA | Gmina: MIĘDZYCHÓD

Ulica
GÓRA STRZELECKA 16
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
JELENIA GÓRA
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GÓRA STRZELECKA 16 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Działka 026101_1.0008.AR_1.199
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GÓRA STRZELECKA 16 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Ulica
GÓRA , ŻOŁĘDZIOWA 7
Miasto
GÓRA POMORSKA
Gmina
WEJHEROWO
Powiat
WEJHEROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221510_2.0005.176/27
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GÓRA , ŻOŁĘDZIOWA 7 | Miasto: GÓRA POMORSKA | Gmina: WEJHEROWO

Ulica
JASTRZĘBIA GÓRA 12
Miasto
JASTRZĘBIA GÓRA
Gmina
WŁADYSŁAWOWO
Powiat
PUCKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221104_1.0003.AR_9.126
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica JASTRZĘBIA GÓRA 12 | Miasto: JASTRZĘBIA GÓRA | Gmina: WŁADYSŁAWOWO

Ulica
SZKLANA GÓRA 49
Miasto
SZKLANA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0006.AR_1.55/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SZKLANA GÓRA 49 | Miasto: SZKLANA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
LIPIA GÓRA 11
Miasto
LIPIA GÓRA
Gmina
MORZESZCZYN
Powiat
MORZESZCZYN
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221403_2.0008.94/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica LIPIA GÓRA 11 | Miasto: LIPIA GÓRA | Gmina: MORZESZCZYN

Ulica
BUKOWA GÓRA 4B
Miasto
BUKOWA GÓRA
Gmina
SULĘCZYNO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220507_2.0002.60
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica BUKOWA GÓRA 4B | Miasto: BUKOWA GÓRA | Gmina: SULĘCZYNO

Ulica
BUKOWA GÓRA 11C
Miasto
BUKOWA GÓRA
Gmina
SULĘCZYNO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220507_2.0002.125
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica BUKOWA GÓRA 11C | Miasto: BUKOWA GÓRA | Gmina: SULĘCZYNO

Ulica
KOZIA GÓRA 26A
Miasto
KOZIA GÓRA
Gmina
PRZYWIDZ
Powiat
GDAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220405_2.0006.AR_1.232
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica KOZIA GÓRA 26A | Miasto: KOZIA GÓRA | Gmina: PRZYWIDZ

Ulica
LIPIA GÓRA 18A
Miasto
LIPIA GÓRA
Gmina
MORZESZCZYN
Powiat
TCZEWSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221403_2.0008.63
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica LIPIA GÓRA 18A | Miasto: LIPIA GÓRA | Gmina: MORZESZCZYN

Ulica
LIPIA GÓRA 15A
Miasto
LIPIA GÓRA
Gmina
MORZESZCZYN
Powiat
TCZEWSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221403_2.0008.93
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica LIPIA GÓRA 15A | Miasto: LIPIA GÓRA | Gmina: MORZESZCZYN

Ulica
WINNA GÓRA 19A
Miasto
WINNA GÓRA
Gmina
ŚRODA WLKP.
Powiat
ŚREDZKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 302504_*.****.18/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica WINNA GÓRA 19A | Miasto: WINNA GÓRA | Gmina: ŚRODA WLKP.

Ulica
GÓRA DWORCOWA 106A
Miasto
GÓRA
Gmina
WIELISZEW
Powiat
LEGIONOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 140805_2.0002.224
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GÓRA DWORCOWA 106A | Miasto: GÓRA | Gmina: WIELISZEW

Ulica
KOBYLA GÓRA 20
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 20 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.219/15
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 20 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 5F
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.339/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 5F | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.553/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 5F | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
GÓRA MAŁA 6A
Miasto
GÓRA
Gmina
NIEMODLIN
Powiat
OPOLSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160907_5.0003.AR_3.181
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRA MAŁA 6A | Miasto: GÓRA | Gmina: NIEMODLIN

Ulica
WINNA GÓRA 36A
Miasto
WINNA GÓRA
Gmina
ŚRODA WIELKOPOLSKA
Powiat
ŚREDZKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 302504_5.0031.176/24
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica WINNA GÓRA 36A | Miasto: WINNA GÓRA | Gmina: ŚRODA WIELKOPOLSKA

Ulica
KOBYLA GÓRA 1
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.12/10
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 1 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.904
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 1 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 22
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/4
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 22 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.471
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 22 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 10F
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/26
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 10F | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 10H
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/28
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA 10H | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 7C
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.9/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 7C | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 9A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.312/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 9A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 25
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.315/4
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 25 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 15
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/12
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA 15 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 16
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/11
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 16 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 12A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.432/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 12A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 10I
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/21
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 10I | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
STAROWA GÓRA ---
Miasto
STAROWA GÓRA
Gmina
RZGÓW
Powiat
ŁÓDZKI WSCHODNI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka 100610_*.****.62/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica STAROWA GÓRA --- | Miasto: STAROWA GÓRA | Gmina: RZGÓW

Ulica
STARA GÓRA 82
Miasto
STARA GÓRA
Gmina
GÓRA
Powiat
GÓROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 020401_5.0026.8/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica STARA GÓRA 82 | Miasto: STARA GÓRA | Gmina: GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 11A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/23
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 11A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
DZIEWICZA GÓRA 2
Miasto
DZIEWICZA GÓRA
Gmina
CZERWONAK
Powiat
POZNAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica DZIEWICZA GÓRA 2 | Miasto: DZIEWICZA GÓRA | Gmina: CZERWONAK

Ulica
ŁYSA GÓRA 274
Miasto
ŁYSA GÓRA
Gmina
DĘBNO
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
MAŁOPOLSKIE

Działka 120204_2.0007.456/18
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica ŁYSA GÓRA 274 | Miasto: ŁYSA GÓRA | Gmina: DĘBNO

Ulica
GLINNO 68 A ---
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.144/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 68 A --- | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
NOWY GLINNIK 3A
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3A | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/32
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWY GLINNIK 3A | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3A | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 8
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 8 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 8 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 8 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 13
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 8 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 18
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 8 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 22
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 8 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 31
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 8 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 32
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 8 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 11
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 11 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 26
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 11 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
WIEŚ GLINKI 27
Miasto
GLINKI
Gmina
KOLNO
Powiat
KOLNEŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
PODLASKIE

Budynek
BUDYNEK WIELOMIESZKANIOWY | Ulica WIEŚ GLINKI 27 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Działka 200603_*.****.83/24
DZIAŁKA GRUNTU | Ulica WIEŚ GLINKI 27 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 27 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 27 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Ulica
NOWY GLINNIK 1
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 1 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/24
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica NOWY GLINNIK 1 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/23
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWY GLINNIK 1 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/25
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica NOWY GLINNIK 1 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 1 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 1 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 1 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 3
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/29
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/37
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 11
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 14
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 23
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 24
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 25
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 27
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 32
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 33
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 37
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 40
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 47
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 48
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 49
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 51
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 52
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 53
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 3 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
WIEŚ GLINKI 28
Miasto
GLINKI
Gmina
KOLNO
Powiat
KOLNEŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
PODLASKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Ulica
NOWY GLINNIK 4
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 4 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/20
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWY GLINNIK 4 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 4 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 4 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 4 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 4 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 16
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 4 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 9
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 9 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101608_2.0006.158/92
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWY GLINNIK 9 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 15
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 9 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 10
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 10 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 10 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 10 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 10 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 16
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 16 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/28
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWY GLINNIK 16 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 16 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 16 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 21
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 16 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 22
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 16 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 23
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 16 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 24
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 16 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 7
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 7 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/18
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWY GLINNIK 7 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 7 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 7 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 7 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 14
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 7 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 16
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 7 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 18
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 7 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 19
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 7 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 21
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 7 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 12
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 12 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/11
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWY GLINNIK 12 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 12 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 12 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 12 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 12 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 12 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 11
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 12 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 12
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 12 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 17
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 12 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 5
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 5 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/33
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWY GLINNIK 5 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 5 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 18
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 5 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 25
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 5 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 30
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 5 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 31
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 5 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 13
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/12
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/8
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_*.****.158/10
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 13
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 15
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 13 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 14
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 14 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 14 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 14 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 14 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 13
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 14 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 15
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 15 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 15 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 15 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 15 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 12
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 15 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
GLINNIK NOWY 70A
Miasto
GLINNIK NOWY
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK PRODUKCYJNY | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0007.383
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0007.435
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0007.1717
N - NIEUŻYTKI | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0007.1911
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0007.2184
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0007.2264
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.29
LS - LASY | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.47
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.139
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.359
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.360/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.360/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0007.277
LS - LASY | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0007.505
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0007.630
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0007.848
N - NIEUŻYTKI | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.35
LS - LASY | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.54
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.190
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.283
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.36/2
LS - LASY | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.46/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.53/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.361
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNIK NOWY 70A | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
WIEŚ GLINKI 26
Miasto
GLINKI
Gmina
KOLNO
Powiat
KOLNEŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
PODLASKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Działka 200603_*.0011.83/61
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Ulica
NOWY GLINNIK 2
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 2 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 2 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Lokal numer 12
LOKAL MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 2 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
NOWY GLINNIK 6
Miasto
GLINNIK I
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica NOWY GLINNIK 6 | Miasto: GLINNIK I | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
GLINNIK NOWY ---
Miasto
GLINNIK NOWY
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNIK NOWY --- | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.385/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNIK NOWY --- | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Działka 101606_2.0008.385/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNIK NOWY --- | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
GLIŚNO WIELKIE 27A
Miasto
GLIŚNO WIELKIE
Gmina
LIPNICA
Powiat
BYTOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220105_2.0005.112/5
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica GLIŚNO WIELKIE 27A | Miasto: GLIŚNO WIELKIE | Gmina: LIPNICA

Ulica
GLINNIK NOWY 92
Miasto
GLINNIK NOWY
Gmina
LUBOCHNIA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka 101606_2.0008.393/1
S - SADY | Ulica GLINNIK NOWY 92 | Miasto: GLINNIK NOWY | Gmina: LUBOCHNIA

Ulica
GLIŚNO WIELKIE 30
Miasto
GLIŚNO
Gmina
LIPNICA
Powiat
BYTOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220105_2.0005.119
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLIŚNO WIELKIE 30 | Miasto: GLIŚNO | Gmina: LIPNICA

Ulica
GÓRAJ 48
Miasto
GÓRAJ
Gmina
BABIAK
Powiat
KOLSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 300902_2.0007.AR_1.75/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRAJ 48 | Miasto: GÓRAJ | Gmina: BABIAK

Ulica
GÓRY 80
Miasto
GÓRY
Gmina
MARKUSZÓW
Powiat
PUŁAWSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBELSKIE

Działka 061407_2.0002.269
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRY 80 | Miasto: GÓRY | Gmina: MARKUSZÓW

Ulica
GÓRY 10
Miasto
GÓRY
Gmina
CIESZKÓW
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021301_2.0005.22/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GÓRY 10 | Miasto: GÓRY | Gmina: CIESZKÓW

Ulica
GÓRY 33
Miasto
GÓRY
Gmina
CIESZKÓW
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica GÓRY 33 | Miasto: GÓRY | Gmina: CIESZKÓW

Działka 021301_2.0005.284/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRY 33 | Miasto: GÓRY | Gmina: CIESZKÓW

Działka 021301_*.****.87
--- | Ulica GÓRY 33 | Miasto: GÓRY | Gmina: CIESZKÓW

Działka 021301_*.****.153
--- | Ulica GÓRY 33 | Miasto: GÓRY | Gmina: CIESZKÓW

Ulica
GÓRY ---
Miasto
GÓRY
Gmina
PŁOCK M.
Powiat
PŁOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 146201_1.0014.194/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRY --- | Miasto: GÓRY | Gmina: PŁOCK M.

Działka 146201_1.0014.194/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica GÓRY --- | Miasto: GÓRY | Gmina: PŁOCK M.

Ulica
GÓRY 23
Miasto
GÓRY
Gmina
CIESZKÓW
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021301_*.****.103/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GÓRY 23 | Miasto: GÓRY | Gmina: CIESZKÓW

Ulica
GÓRY 40A
Miasto
GÓRY
Gmina
CIESZKÓW
Powiat
MILICKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 021301_*.****.115/3
DZIAŁKA ZABUDOWANA | Ulica GÓRY 40A | Miasto: GÓRY | Gmina: CIESZKÓW

Ulica
OSIEDLE GÓRA STRZELECKA ---
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSIEDLE GÓRA STRZELECKA --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.197
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica OSIEDLE GÓRA STRZELECKA --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.226
DZIAŁKA GRUNTU | Ulica OSIEDLE GÓRA STRZELECKA --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Działka 026101_*.****.196
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM | Ulica OSIEDLE GÓRA STRZELECKA --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
JELENIA GÓRA ZABOBRZE III ---
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
JELENIA GÓRA M.
Powiat
M. JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 026101_*.****.2/22
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica JELENIA GÓRA ZABOBRZE III --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Działka 026101_*.****.11/14
NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA | Ulica JELENIA GÓRA ZABOBRZE III --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Ulica
DOLINA ZIELONA GÓRA ---
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 12
LOKAL NIEMIESZKALNY | Ulica DOLINA ZIELONA GÓRA --- | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
ZIELONA GÓRA - PIONIERÓW LUB. 18
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 086201_1.0054.188/5
R - GRUNTY ORNE | Ulica ZIELONA GÓRA - PIONIERÓW LUB. 18 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
ZIELONA GÓRA-SUCHA 110
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ZIELONA GÓRA-SUCHA 110 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Działka 080910_2.0015.70/35
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ZIELONA GÓRA-SUCHA 110 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 28
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.45
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 28 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.46/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 28 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, ZUCHOWSKA 16
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.751
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, ZUCHOWSKA 16 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, 1 MAJA 12
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.629
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, 1 MAJA 12 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 10
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.118/27
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 10 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.118/23
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 10 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.118/29
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 10 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, POCZTOWA 12
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.600
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, POCZTOWA 12 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.486/6
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica KOBYLA GÓRA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 11F
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.160/20
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 11F | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 43A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.689/3
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 43A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, POCZTOWA 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.606
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, POCZTOWA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 13
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/13
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 13 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 1A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.189/19
DR - DROGI | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 1A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.189/18
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 1A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WŁADYSŁAWA ORKANA 1C
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.268/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, WŁADYSŁAWA ORKANA 1C | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 27
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/9
LS - LASY | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 27 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 15 A ---
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.38/13
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 15 A --- | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 5
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 5 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 4
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.486/8
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 7
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/20
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 7 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, BOHATERÓW WARSZAWY 5
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.637/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, BOHATERÓW WARSZAWY 5 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
FRONTOWA 14A; STAROWA GÓRA ---
Miasto
STAROWA GÓRA
Gmina
RZGÓW
Powiat
ŁÓDZKI WSCHODNI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka 100610_*.****.458/36
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica FRONTOWA 14A; STAROWA GÓRA --- | Miasto: STAROWA GÓRA | Gmina: RZGÓW

Ulica
KOBYLA GÓRA, WŁADYSŁAWA ORKANA 3B
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.266/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, WŁADYSŁAWA ORKANA 3B | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 10B
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.815
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 10B | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA , POLNA 4
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.106/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA , POLNA 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 3A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.189/9
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 3A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, POCZTOWA 10
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.601
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, POCZTOWA 10 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 6
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.10/8
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 6 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, MARII KONOPNICKIEJ 14
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.154/7
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, MARII KONOPNICKIEJ 14 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.486/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 3
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.160/14
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.189/7
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 12
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.189/4
BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 12 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 11
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.160/23
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 11 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 1D
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/63
BA - TERENY PRZEMYSŁOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 1D | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, POLNA 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.105/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, POLNA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.105/10
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, POLNA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 1
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301802_2.0004.10/5
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 1 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 39
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/17
LS - LASY | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 39 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 7
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.10/13
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 7 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 27
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.118/33
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 27 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, 21 STYCZNIA 12
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.382/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, 21 STYCZNIA 12 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, OSIEDLE ZALESIE ---
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.710/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, OSIEDLE ZALESIE --- | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.903
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, OSIEDLE ZALESIE --- | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 3
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, ZUCHOWSKA 20
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.749
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, ZUCHOWSKA 20 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
GÓRA PUŁAWSKA KOL. ---
Miasto
GÓRA PUŁAWSKA KOLONIA
Gmina
PUŁAWY
Powiat
PUŁAWSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBELSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GÓRA PUŁAWSKA KOL. --- | Miasto: GÓRA PUŁAWSKA KOLONIA | Gmina: PUŁAWY

Działka 061409_2.0025.89/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRA PUŁAWSKA KOL. --- | Miasto: GÓRA PUŁAWSKA KOLONIA | Gmina: PUŁAWY

Ulica
KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 8
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.10/18
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 8 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, BIWAKOWA 1
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.783
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, BIWAKOWA 1 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 29
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/10
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 29 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 1
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.189/14
BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 1 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.189/17
DR - DROGI | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 1 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, 21 STYCZNIA 17
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.398
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, 21 STYCZNIA 17 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, ZUCHOWSKA 6
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.758
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, ZUCHOWSKA 6 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 4
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.10/9
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 5
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.160/13
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 5 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, CICHA 3
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.17/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, CICHA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KRÓTKA 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.478/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, KRÓTKA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, 21 STYCZNIA 3
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.835
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, 21 STYCZNIA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 24
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.40/5
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 24 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 9
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.129/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 9 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, POLNA 4
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.105/9
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, POLNA 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, ZUCHOWSKA 11
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.765
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, ZUCHOWSKA 11 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 38
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 38 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.687/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 38 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 9
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/12
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 9 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 3
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301802_2.0004.10/6
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
LIPIA GÓRA, SOKOLEC NR 22A
Miasto
LIPIA GÓRA
Gmina
SZAMOCIN
Powiat
CHODZIESKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 300105_5.0011.223/10
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica LIPIA GÓRA, SOKOLEC NR 22A | Miasto: LIPIA GÓRA | Gmina: SZAMOCIN

Ulica
KOBYLA GÓRA, POCZTOWA 4
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.605
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, POCZTOWA 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.367/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, POCZTOWA 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, MARII KONOPNICKIEJ 3
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.176/3
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, MARII KONOPNICKIEJ 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.176/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, MARII KONOPNICKIEJ 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 7
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.127/3
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 7 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, LEŚNA 17B
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.25/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, LEŚNA 17B | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
GÓRA DWORCOWA 44 A ---
Miasto
GÓRA
Gmina
WIELISZEW
Powiat
LEGIONOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 140805_2.0002.43/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRA DWORCOWA 44 A --- | Miasto: GÓRA | Gmina: WIELISZEW

Działka 140805_2.0002.43/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica GÓRA DWORCOWA 44 A --- | Miasto: GÓRA | Gmina: WIELISZEW

Działka 140805_2.0002.43/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GÓRA DWORCOWA 44 A --- | Miasto: GÓRA | Gmina: WIELISZEW

Działka 140805_2.0002.43/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GÓRA DWORCOWA 44 A --- | Miasto: GÓRA | Gmina: WIELISZEW

Ulica
KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.10/10
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, NAMIOTOWA 17
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.737
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, NAMIOTOWA 17 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, PLAC WOLNOŚCI 1
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.499
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, PLAC WOLNOŚCI 1 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, 1 MAJA 6
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.626
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, 1 MAJA 6 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, STRUMYKOWA 4
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.78/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, STRUMYKOWA 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 17
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/14
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 17 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, SŁONECZNA 15
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.567
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, SŁONECZNA 15 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 35
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.47/5
LS - LASY | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 35 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 53
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.684/5
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 53 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 55
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.684/6
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 55 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 5
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.10/7
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WIDOKOWA 5 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 51
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.684/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 51 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
GÓRA PUŁAWSKA ADAMÓWKA ---
Miasto
GÓRA PUŁAWSKA
Gmina
PUŁAWY
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GÓRA PUŁAWSKA ADAMÓWKA --- | Miasto: GÓRA PUŁAWSKA | Gmina: PUŁAWY

Działka 061409_*.****.477/11
DZIAŁKA GRUNTU ORNEGO I LASU | Ulica GÓRA PUŁAWSKA ADAMÓWKA --- | Miasto: GÓRA PUŁAWSKA | Gmina: PUŁAWY

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 43
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.689/12
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 43 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Działka 301804_2.0004.689/11
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 43 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.148/21
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 23
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/8
LS - LASY | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 23 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
FRONTOWA 4; STAROWA GÓRA ---
Miasto
STAROWA GÓRA
Gmina
RZGÓW
Powiat
ŁÓDZKI WSCHODNI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka 100610_*.14.458/29
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica FRONTOWA 4; STAROWA GÓRA --- | Miasto: STAROWA GÓRA | Gmina: RZGÓW

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 13
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.160/32
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 13 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, LEŚNA 3
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.16/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, LEŚNA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, LEŚNA 5
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.16/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, LEŚNA 5 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, 3 MAJA 9
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.597
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, 3 MAJA 9 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, TOMASZA SIKORSKIEGO 5
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.140/15
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, TOMASZA SIKORSKIEGO 5 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 4B
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.148/24
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA TETMAJERA 4B | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
ZIELONA GÓRA-SZKOLNA 5
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica ZIELONA GÓRA-SZKOLNA 5 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Działka 086201_1.0057.658
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica ZIELONA GÓRA-SZKOLNA 5 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
LIPOWA GÓRA WSCHODNIA 18/II/2
Miasto
LIPOWA GÓRA WSCHODNIA
Gmina
SZCZYTNO
Powiat
SZCZYCIEŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Budynek
--- | Ulica LIPOWA GÓRA WSCHODNIA 18/II/2 | Miasto: LIPOWA GÓRA WSCHODNIA | Gmina: SZCZYTNO

Działka 281706_2.0010.122/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica LIPOWA GÓRA WSCHODNIA 18/II/2 | Miasto: LIPOWA GÓRA WSCHODNIA | Gmina: SZCZYTNO

Ulica
KOBYLA GÓRA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 15
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.206/7
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 15 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, CICHA 11
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.17/8
N - NIEUŻYTKI | Ulica KOBYLA GÓRA, CICHA 11 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 39A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.692/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 39A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WIERZBOWA 4
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.12/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WIERZBOWA 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, GARNCARSKA 17
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.95/7
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, GARNCARSKA 17 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, OBROŃCÓW WESTERPLATTE 4
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.655/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, OBROŃCÓW WESTERPLATTE 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, BIWAKOWA 7
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.741
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, BIWAKOWA 7 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 11
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/21
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 11 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
OSIEDLE GÓRA STRZELCKA 14
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
JELENIA GÓRA
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSIEDLE GÓRA STRZELCKA 14 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Działka 026101_*.****.198
DZIAŁKA ZABUDOWANA | Ulica OSIEDLE GÓRA STRZELCKA 14 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Ulica
LIPIA GÓRA 19 C ---
Miasto
LIPIA GÓRA
Gmina
MORZESZCZYN
Powiat
TCZEWSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 221403_2.0008.267
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica LIPIA GÓRA 19 C --- | Miasto: LIPIA GÓRA | Gmina: MORZESZCZYN

Ulica
BIAŁA GÓRA 56 A ---
Miasto
BIAŁA GÓRA
Gmina
WARTKOWICE
Powiat
PODDĘBICKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka 101105_*.1.110
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica BIAŁA GÓRA 56 A --- | Miasto: BIAŁA GÓRA | Gmina: WARTKOWICE

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 21A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/5
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 21A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 31
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/11
LS - LASY | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 31 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.118/19
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, OBROŃCÓW WESTERPLATTE 11
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.49/11
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, OBROŃCÓW WESTERPLATTE 11 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 20
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.49/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 20 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, GARNCARSKA 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.391/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, GARNCARSKA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 37C
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.706/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 37C | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, SPOKOJNA 11
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.81/11
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, SPOKOJNA 11 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO 29
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.305/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO 29 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 17
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.240/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 17 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
LIPOWA GÓRA WSCHODNIA NR 18/ 35
Miasto
LIPOWA GÓRA WSCHODNIA
Gmina
SZCZYTNO
Powiat
SZCZYCIEŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działka 281706_*.****.131/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica LIPOWA GÓRA WSCHODNIA NR 18/ 35 | Miasto: LIPOWA GÓRA WSCHODNIA | Gmina: SZCZYTNO

Ulica
KOBYLA GÓRA, WŁADYSŁAWA ORKANA 1A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.268/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, WŁADYSŁAWA ORKANA 1A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 40
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 40 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, BIWAKOWA 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
---
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.785
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, BIWAKOWA 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
KOBYLA GÓRA, OBROŃCÓW WESTERPLATTE 9
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
---
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.49/9
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, OBROŃCÓW WESTERPLATTE 9 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 57
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.684/7
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 57 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, POLNA 7
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.106/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, POLNA 7 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, GARNCARSKA 13
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.95/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, GARNCARSKA 13 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, NAMIOTOWA 15
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.738
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, NAMIOTOWA 15 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA 12 A ---
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.7/7
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA 12 A --- | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 33
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/19
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 33 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 1C
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/28
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 1C | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 46
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.689/9
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 46 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 37
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/18
LS - LASY | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 37 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO 23
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.282/16
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO 23 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, POLNA 3
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.100/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, POLNA 3 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO 4D
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.263/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, GENERAŁA ŚWIERCZEWSKIEGO 4D | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 25
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/15
LS - LASY | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 25 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 4
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.73/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 4 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, NAMIOTOWA 9
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.743
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, NAMIOTOWA 9 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, STRUMYKOWA 6
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.78/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, STRUMYKOWA 6 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 19
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/6
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 19 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 35
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.558/16
LS - LASY | Ulica KOBYLA GÓRA, EDWARDA ZŁOCHA 35 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, LEŚNA 6
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.41/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, LEŚNA 6 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 39
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.692/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica KOBYLA GÓRA, WOJSKA POLSKIEGO 39 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
GLISNO 118 G ---
Miasto
GLISNO
Gmina
LUBNIEWICE
Powiat
SULĘCIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080702_5.0022.136/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLISNO 118 G --- | Miasto: GLISNO | Gmina: LUBNIEWICE

Ulica
PIONIERÓW Z-GÓRY 2
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW Z-GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW Z-GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 12
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW Z-GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 20
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW Z-GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
PIONIERÓW Z. GÓRY 1
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW Z. GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
PRZY TRASIE JELENIA GÓRA - SZKLARSKA PORĘBA ---
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
JELENIA GÓRA M.
Powiat
M. JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 026101_1.0013.277
R - GRUNTY ORNE | Ulica PRZY TRASIE JELENIA GÓRA - SZKLARSKA PORĘBA --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Działka 026101_1.0013.284
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica PRZY TRASIE JELENIA GÓRA - SZKLARSKA PORĘBA --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Działka 026101_1.0013.242
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica PRZY TRASIE JELENIA GÓRA - SZKLARSKA PORĘBA --- | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Ulica
KOBYLA GÓRA, PLAC WIOSNY LUDÓW 2
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.500/6
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, PLAC WIOSNY LUDÓW 2 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, PLAC WIOSNY LUDÓW 12
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.508
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, PLAC WIOSNY LUDÓW 12 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, KS. JANA MARKULA 16
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.790
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, KS. JANA MARKULA 16 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOL. GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA 9 B ---
Miasto
KOL. GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA
Gmina
PODDĘBICE
Powiat
PODDĘBICKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka ******_*.21.4/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica KOL. GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA 9 B --- | Miasto: KOL. GÓRA BAŁDRZYCHOWSKA | Gmina: PODDĘBICE

Ulica
KOBYLA GÓRA, PLAC WIOSNY LUDÓW 1
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.501/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica KOBYLA GÓRA, PLAC WIOSNY LUDÓW 1 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, PLAC WIOSNY LUDÓW 21
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.535/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, PLAC WIOSNY LUDÓW 21 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, PLAC WIOSNY LUDÓW 14
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.506
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, PLAC WIOSNY LUDÓW 14 | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
KOBYLA GÓRA, MARII KONOPNICKIEJ 8- 8A
Miasto
KOBYLA GÓRA
Gmina
KOBYLA GÓRA
Powiat
OSTRZESZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 301804_2.0004.154/12
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica KOBYLA GÓRA, MARII KONOPNICKIEJ 8- 8A | Miasto: KOBYLA GÓRA | Gmina: KOBYLA GÓRA

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 16
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 16 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 16 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 16 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 16 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 16 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 16 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 16 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Działka 086201_*.****.123/38
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 11
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 13
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 14
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 17
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 18
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 19
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 28 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK PRZEZNACZONY NA CELE MIESZKALNE | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Działka 086201_*.26.108
--- | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 11
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 13
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 14
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 15
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 16
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 17
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 18
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 19
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 2 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
PIONIERÓW ZIEL. GÓRY 20
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIEL. GÓRY 20 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIEL. GÓRY 20 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 8
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 8 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 8 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 8 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 8 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Działka 086201_*.****.123/41
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1 KL. 14
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3 KL. 12
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3 KL. 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3 KL. 16
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4 KL. 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5 KL. 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5 KL. 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5 KL. 16
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 7 KL. 16
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 7 KL. 12
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 8 KL. 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 9 KL. 14
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 9 KL.16
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10 KL. 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10 KL. 16
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 6 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 10
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 10 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 10 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 10 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 10 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 14
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 14 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 14 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 14 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 14 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 24 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 22
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 22 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 22 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 22 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 22 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 22 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 22 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 22 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 22 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 22 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 3
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 3 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 3 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 3 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 3 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 3 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 3 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 3 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4
Miasto
JELENIA GÓRA
Gmina
JELENIA GÓRA
Powiat
JELENIA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Działka 026101_*.****.2/9
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer L.U. 23
LOKAL NIEMIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Lokal numer 11
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Lokal numer 12
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 13
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Lokal numer 14
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 15
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 16
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Lokal numer 17
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 18
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA M.

Lokal numer 20
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Lokal numer 22
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW JELENIEJ GÓRY 4 | Miasto: JELENIA GÓRA | Gmina: JELENIA GÓRA

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Działka 086201_*.****.123/42
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 14
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 15
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 18
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 19
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 20
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 4 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 11
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 11 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 11 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 11 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 11 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 11 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 11 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 11 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 11 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Działka 086201_*.****.123/37
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 11
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 14
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 15
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 19
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 20
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 26 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 9
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 9 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 9 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 9 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 9 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 9 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 9 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 9 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 9 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 9 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Działka 086201_*.****.123/39
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 8
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 11
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 13
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 16
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 17
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 19
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 20
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 30 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 5
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 5 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 5 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 5 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 5 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ---

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 5 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 5 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 7
Miasto
ZIELONA GÓRA
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 7 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 7 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 7 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 7 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 7 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 7 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 10
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 7 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Ulica
PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1
Miasto
ZIELONA GÓR
Gmina
ZIELONA GÓRA M.
Powiat
M. ZIELONA GÓRA
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Działka 086201_*.****.123/40
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1 KL. 7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2 KL.5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 2 KL.9
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3 KL.11
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3 KL.7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3 KL.1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3 KL. 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓR | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4 KL. 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4 KL.1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 4 KL.7
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5 KL.3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 5 KL.1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

Lokal numer 6
LOKAL MIESZKALNY | Ulica PIONIERÓW ZIELONEJ GÓRY 1 | Miasto: ZIELONA GÓRA | Gmina: ZIELONA GÓRA M.

<