Księgi Wieczyste Gołębiewko inne Gołębiewko gmina Trąbki Wielkie

Budynek

Gołębiewko 1
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220408_2.0005.AR_1.11/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 2
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/3  

Działka 040602_2.0004.25/1
GRUNT ORNY, SAD, RÓW I BUDYNKI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 2
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0005.12

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 3
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/1  

Działka 040602_2.0004.27/2
ZABUDOWANA DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 040602_2.0004.27/3
ZABUDOWANA DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 3
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220408_2.0005.13
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 4B
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220408_2.0005.17/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 4
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/9  

Działka 040602_2.0004.60/1
GRUNT ORNY I ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 5
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220408_2.0005.106
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.149/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.162

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 6
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/3  

Działka 040602_2.0001.21/1
GRUNT ORNY, ZABUDOWANIA, SAD, ŁĄKI, ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 6
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220408_2.0005.89/7

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 7
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/1  

Działka 040602_2.0004.20

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 040602_2.0004.22/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 7
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220408_2.0005.AR_1.269
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.AR_1.9/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 8
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0005.8/7
TEREN ZABUDOWY MIESZKALNEJ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 8
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/9  

Działka 040602_2.0001.19/1
GRUNT ORNY, ŁĄKA, RÓW, ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 9F ROŚCISZEWO
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220408_2.0005.89/9
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 9F
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220408_2.0005.89/9
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 9A
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0005.5/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 9
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220408_2.0005.7/5

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 9
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/8  

Działka 040602_2.0004.18/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 10
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220408_2.0005.89/6
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 10
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/9  

Działka 040602_2.0004.17
GRUNT ORNY, SAD, ŁĄKA, ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 11
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/2  

Działka 040602_2.0004.15/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 040602_2.0004.16

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 12
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0005.66/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.66/5

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 13
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220408_2.0005.65/3
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 13
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/7  

Działka 040602_2.0004.9
GRUNT ORNY I BUDYNKI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 14
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220408_2.0005.65/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 15
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/2  

Działka 040602_2.0004.29
GRUNT ORNY, SAD, LAS, BUDYNKI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 15
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220408_2.0005.64/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 16
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/4  

Działka 040602_2.0004.30
GRUNT ORNY, ZABUDOWANIA, SAD

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 16A
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220408_2.0005.63/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 16
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0005.63/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 17
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/9  

Działka 040602_2.0004.35/49
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 17
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220408_2.0005.188/4
BUDOWLANO-ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.190
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.22
NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.AR_2.232/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.AR_2.232/2
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.67/4
BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.89/21
NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 17A
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220408_2.0005.AR_1.102/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.AR_1.102/2
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 18
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/0  

Działka 040602_2.0001.35/22
ZABUDOWANA DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 18
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0005.98/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.98/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.98/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.98/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.98/5

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 19
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0005.AR_1.100/1
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.AR_1.264
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 20
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220408_2.0005.AR_1.262
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.AR_1.39/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 20
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/5  

Działka 040602_2.0001.66/5
GRUNT ORNY, ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 21
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220408_2.0005.38/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 21A
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0005.AR_1.38/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 21
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/8  

Działka 040602_2.0001.68/3
GRUNT ORNY I BUDYNKI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 22
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220408_2.0005.AR_1.261
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.AR_1.36/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 23
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0005.AR_1.2/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 23
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/8  

Działka 040602_2.0004.54/10
DROGA I BUDYNKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 040602_2.0004.54/12
DROGA I BUDYNKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 040602_2.0004.54/4
DROGA I BUDYNKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 040602_2.0004.54/6
DROGA I BUDYNKI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 24
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220408_2.0005.110/8

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 24
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/0  

Działka 040602_2.0001.54/11
GRUNT ORNY, ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 5

TO1U/xxxxxxxx/5  
Budynek

Gołębiewko 24A
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220408_2.0005.AR_1.2/7
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 25A
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/1  

Działka 040602_2.0001.35/46
ZABUDOWANA DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

TO1U/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2

TO1U/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 3

TO1U/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 4

TO1U/xxxxxxxx/8  
Budynek

Gołębiewko 25
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/8  

Działka 040602_2.0001.54/19
ZABUDOWANA DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 27
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/7  

Działka 040602_2.0004.35/20
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 27
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220408_2.0005.41
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 29
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/8  

Działka 040602_2.0001.44/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 30
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0005.95/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 31A
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/8  

Działka 040602_2.0001.54/19
ZABUDOWANA DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 3

TO1U/xxxxxxxx/4  
Budynek

Gołębiewko 31
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/4  

Działka 040602_2.0004.35/19
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 32A
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0005.70/10
GRUNTY ROLNE ZABUDOWNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.AR_1.70/11
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 32
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0005.AR_1.70/14
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 33
Gołębiewko

TO1U/xxxxxxxx/1  

Działka 040602_2.0001.35/18
ZABUDOWANA DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 34
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220408_2.0005.93
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.93/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 35
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0005.91/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 36
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0005.90/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 37
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0005.89/10
TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 38
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0005.89/11
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 39
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220408_2.0005.188/4
BUDOWLANO-ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.190
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.22
NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.AR_2.232/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.AR_2.232/2
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.67/4
BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0005.89/21
NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 40
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220408_2.0005.224/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 41A
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220408_2.0005.AR_1.75/6
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/6  
Budynek

Gołębiewko 41B
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220408_2.0005.AR_1.75/2
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/1  
Budynek

Gołębiewko 42
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220408_2.0005.24
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 44B
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220408_2.0005.27/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 44A
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220408_2.0005.AR_1.27/3
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Gołębiewko 52
Gołębiewko

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220408_2.0005.145/3
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.