Księgi Wieczyste Kozia Góra inne Kozia Góra gmina Przywidz

Budynek

Kozia Góra 1
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/9  

Działka 060312_2.0007.567/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 1
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/3  

Działka 100210_2.0011.36
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 100210_2.0011.39
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 100210_2.0011.49
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 1002??_?.????.8
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 1
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/6  

Działka 281504_2.0009.8/6
TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 1
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/3  

Działka 320103_5.0016.65/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1B/xxxxxxxx/3  
Budynek

Kozia Góra 2
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/0  

Działka 060312_2.0007.616/2
DZIAŁKA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.92
DZIAŁKA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 2
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/9  

Działka 320103_5.0016.65/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 2
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/6  

Działka 281504_2.0009.8/3
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

EL1O/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 1

KO1B/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 2

KO1B/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

EL1O/xxxxxxxx/3  
Budynek

Kozia Góra 3
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/7  

Działka 281504_2.0009.7/29
DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 3
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/4  

Działka 060312_2.0007.561
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.564/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.643
ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.654/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 4
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/0  

Działka 060312_2.0007.50
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.525/2
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.532/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.615
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.648
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.90
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 4
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/5  

Działka 100210_2.0011.33
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 100210_2.0011.43
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 100210_2.0011.53/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 4
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/3  

Działka 281504_2.0009.5/1
ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281504_2.0009.5/4
ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281504_2.0009.7/45
ZABUDOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281504_2.0009.7/59
ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 5
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/8  

Działka 281504_2.0009.7/16
ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 5
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/5  

Działka 060312_2.0007.560
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.564/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.619/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.654/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 5
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/7  

Działka 320103_5.0016.48/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 6
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/8  

Działka 281504_2.0009.7/15
ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 6
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/0  

Działka 320103_5.0016.47/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 6
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/8  

Działka 100210_2.0011.46
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 100210_2.0011.56
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 6
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/5  

Działka 060312_2.0007.554
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.88
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.95
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

EL1O/xxxxxxxx/8  
Budynek

Kozia Góra 7
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/1  

Działka 281504_2.0009.7/14
ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 281504_2.0009.7/51
DROGA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 7
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/1  

Działka 060312_2.0007.455
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.456
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.483
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.559
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.569
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.570
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.618
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.619/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.640
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.642/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.680
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 8A
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/1  

Działka 060312_2.0007.302/11
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

LU1C/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

LU1C/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 3

LU1C/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 5

LU1C/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 7

LU1C/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 8

LU1C/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 10

LU1C/xxxxxxxx/3  
Budynek

Kozia Góra 8B
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/4  

Działka 060312_2.0007.301/13
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

LU1C/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

LU1C/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 3

LU1C/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 4

LU1C/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 5

LU1C/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 6

LU1C/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 7

LU1C/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 8

LU1C/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 10

LU1C/xxxxxxxx/1  
Budynek

Kozia Góra 8
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/6  

Działka 320103_5.0016.15/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 320103_5.0016.15/6
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 320103_5.0016.15/8
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 320103_5.0016.2/11
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 320103_5.0016.2/14
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 320103_5.0016.2/16
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 320103_5.0016.2/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 320103_5.0016.2/5
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 320103_5.0016.2/6
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 320103_5.0016.2/7
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 320103_5.0016.2/8
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 9
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220405_2.0006.70/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.70/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.70/6
ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.70/8

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 9
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/6  

Działka 060312_2.0007.446
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.461
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.465
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.478/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.558
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.639/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 9
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/7  

Działka 281504_2.0009.7/12
ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 9
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/5  

Działka 100210_2.0011.1/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 100210_2.0011.1/8
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 10A
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/3  

Działka 281504_2.0009.7/7
ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

EL1O/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 3

EL1O/xxxxxxxx/7  
Budynek

Kozia Góra 10
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220405_2.0006.70/10

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 10
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/7  

Działka 320103_5.0016.15/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 10
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/8  

Działka 281504_2.0009.7/8
ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM I GOSPODARCZYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 10
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/2  

Działka 100210_2.0011.2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 10
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/9  

Działka 060312_2.0007.86
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1B/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 1

EL1O/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 2

EL1O/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 4

KO1B/xxxxxxxx/7  
Budynek

Kozia Góra 11
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/8  

Działka 320103_5.0016.10/12
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 11A
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/9  

Działka 281504_2.0009.7/22
DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 11A
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/1  

Działka 320103_5.0016.10/31
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1B/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 1

EL1O/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 2

KO1B/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

EL1O/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 3

EL1O/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 3

KO1B/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 4

KO1B/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 6

KO1B/xxxxxxxx/2  
Budynek

Kozia Góra 11
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/3  

Działka 060312_2.0007.110/2
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.121
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.144/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.157
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.158
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.20
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.251
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.374
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.45
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.96
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 11B
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/8  

Działka 320103_5.0016.10/15
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 11B
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/5  

Działka 281504_2.0009.7/17
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1B/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

KO1B/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 2

EL1O/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 3

KO1B/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 4

KO1B/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 4

EL1O/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 5

KO1B/xxxxxxxx/0  
Budynek

Kozia Góra 11
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/6  

Działka 281504_2.0009.7/25
DZIAŁKA ZABUDOWA BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 2

EL1O/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 2

KO1B/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 4

EL1O/xxxxxxxx/5  
Budynek

Kozia Góra 12
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220405_2.0006.73/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.73/2
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 12
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/4  

Działka 320103_5.0016.10/9
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 12A
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/5  

Działka 060312_2.0007.324/1
GOZPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.469
GOZPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.513
GOZPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.552
GOZPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.608
GOZPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.611
GOZPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.634
GOZPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.84
GOZPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 12
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/8  

Działka 100210_2.0011.4/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 12
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/4  

Działka 281504_2.0009.179/8
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 13
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/5  

Działka 060312_2.0007.554
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.88
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.95
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 13
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/2  

Działka 281504_2.0009.7/19
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 2

EL1O/xxxxxxxx/2  
Budynek

Kozia Góra 14
Kozia Góra

EL1O/xxxxxxxx/9  

Działka 281504_2.0009.7/20
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 14
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/3  

Działka 320103_5.0016.10/7
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 14
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/8  

Działka 100210_2.0011.29/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 2

KO1B/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 3

KO1B/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 4

KO1B/xxxxxxxx/2  
Budynek

Kozia Góra 15
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/3  

Działka 320103_5.0016.10/6
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 15A
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/8  

Działka 100210_2.0011.7/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 15
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/3  

Działka 060312_2.0007.605/1
DZIAŁKA GRUNTU WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.665/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.94
DZIAŁKA GRUNTU WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1B/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

KO1B/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 3

KO1B/xxxxxxxx/3  
Budynek

Kozia Góra 16
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220405_2.0006.115

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.72

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.73/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.AR_1.75/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.AR_1.75/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.AR_1.75/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.81/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 17
Kozia Góra

KO1B/xxxxxxxx/9  

Działka 320103_5.0016.10/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 17
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/9  

Działka 100210_2.0011.28/7
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 17
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/9  

Działka 060312_2.0007.549/1
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.549/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.549/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.549/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.549/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.549/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 18
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/6  

Działka 060312_2.0007.511
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.605/2
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.82
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 19
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/2  

Działka 060312_2.0007.44
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.75
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.76
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.77
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.79
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.93/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 20
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/4  

Działka 100210_2.0011.23
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 100210_2.0011.47
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 100210_2.0011.57
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 100210_2.0011.58
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 20
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220405_2.0006.76/6
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.78/6
DROGA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 20
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/8  

Działka 060312_2.0007.81
DZIAŁKA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 21
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220405_2.0006.78/3
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 21
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/9  

Działka 100210_2.0011.69/1
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 22
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/3  

Działka 060312_2.0007.80
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 24
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/6  

Działka 100210_2.0011.10
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 24
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220405_2.0006.81/11
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 25
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/4  

Działka 060312_2.0007.74
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 26A
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220405_2.0006.AR_1.100/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.103

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.114/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.37/8
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.37/9
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0012.AR_2.441/13
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220408_2.0012.AR_2.441/14
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.96/1
DROGA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.97/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 27
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/8  

Działka 060312_2.0007.504
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.71/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 27
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/9  

Działka 100210_2.0011.6
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 28
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220405_2.0006.93/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 28
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/6  

Działka 060312_2.0007.43
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.46
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 29
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/7  

Działka 060312_2.0007.541/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.70

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 30
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220405_2.0006.AR_1.90/16
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.AR_1.90/17
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 30
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/7  

Działka 060312_2.0007.45
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.499
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 31
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/6  

Działka 100210_2.0011.13
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 31
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/5  

Działka 060312_2.0007.69
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 32
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/2  

Działka 060312_2.0007.44
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.75
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.76
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.77
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.79
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.93/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 33
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/4  

Działka 060312_2.0007.67
TERENY ROLE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 34
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/9  

Działka 060312_2.0007.43
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.479/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.497
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 34
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220405_2.0006.82/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.82/4
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.82/5
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 34
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/2  

Działka 100210_2.0011.15
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 35
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/0  

Działka 100210_2.0011.16
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 36
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/3  

Działka 100210_2.0011.17/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 36
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/8  

Działka 060312_2.0007.42
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.496
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 37
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/4  

Działka 100210_2.0011.18/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 37
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/8  

Działka 060312_2.0007.444
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.463
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.486
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.529
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.537
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.565
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.568
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.64
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 37
Kozia Góra

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220405_2.0006.86/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220405_2.0006.86/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 38
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/6  

Działka 100210_2.0011.22
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 38B
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/6  

Działka 060312_2.0007.38/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.493/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 39
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/1  

Działka 060312_2.0007.536/2
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.62/2
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 39
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/0  

Działka 100210_2.0011.21
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 40
Kozia Góra

LD1K/xxxxxxxx/4  

Działka 100210_2.0011.11/5
ZABUDOWANY GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 42
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/4  

Działka 060312_2.0007.37
TERENY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 43
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/8  

Działka 060312_2.0007.61
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.62/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 44
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/6  

Działka 060312_2.0007.36
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.416
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.417
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.458
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.475
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.575
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 45
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/4  

Działka 060312_2.0007.418
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.535
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.60
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.601
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.627
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.657
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 46
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/5  

Działka 060312_2.0007.26
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.35
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.358
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.360
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 47
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/9  

Działka 060312_2.0007.59
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 48
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/8  

Działka 060312_2.0007.34
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 49
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/6  

Działka 060312_2.0007.57
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 50
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/2  

Działka 060312_2.0007.33
DZIAŁKI GRUNTU WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.492
DZIAŁKI GRUNTU WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 51
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/8  

Działka 060312_2.0007.55
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 52
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/7  

Działka 060312_2.0007.474/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.474/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 53
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/5  

Działka 060312_2.0007.51
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 54
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/0  

Działka 060312_2.0007.349
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.356
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 55
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/1  

Działka 060312_2.0007.47
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 56
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/1  

Działka 060312_2.0011.114
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.347/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.347/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.468/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.469
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.498/3
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.501
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.508
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.509
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.519/1
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.522
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.527
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.529
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.532/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.573
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0011.591
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.596
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.624
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.629
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.630
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.652
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.660
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 57
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/3  

Działka 060312_2.0007.28
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.361
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 57A
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/0  

Działka 060312_2.0007.29
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.362
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 58
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/1  

Działka 060312_2.0007.54
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 60
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/6  

Działka 060312_2.0007.348
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.355
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.472
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 61
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/0  

Działka 060312_2.0007.343/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.343/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.345
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.346/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.352
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 62
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/4  

Działka 060312_2.0007.344
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.351
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.7
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Kozia Góra 63
Kozia Góra

LU1C/xxxxxxxx/3  

Działka 060312_2.0007.331/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.342
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.423
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.452
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 060312_2.0007.457/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.