Księgi Wieczyste Koźliny inne Koźliny gmina Suchy Dąb

Budynek

Koźliny 1
Koźliny

BY1T/xxxxxxxx/8  

Działka 041604_2.0009.735/1
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 041604_2.0009.735/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 041604_2.0009.735/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 041604_2.0009.737
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 1
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0002.AR_4.296/5
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_4.296/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_4.296/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 1A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0002.296/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 1A
Koźliny

SR1S/xxxxxxxx/5  

Działka 101411_5.0004.322

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.323

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 1
Koźliny

SR1S/xxxxxxxx/3  

Działka 101411_5.0004.121

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.122

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.168

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.175

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.317

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.318

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.327

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.328

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.333

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.334

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.59

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.60

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 3
Koźliny

SR1S/xxxxxxxx/8  

Działka 101411_5.0004.124
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.289
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.320
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.329
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.331
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 4
Koźliny

SR1S/xxxxxxxx/8  

Działka 101411_5.0004.330/2
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 4
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0006.AR_1.1
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_2.109/1
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_2.109/2
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_2.109/3
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0007.AR_3.121
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0005.AR_1.145
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0005.AR_2.149
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0007.AR_4.152
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_2.169
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0005.AR_1.21
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0005.AR_1.22
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0004.AR_2.228
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0007.AR_2.25
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_3.263
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.265
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0007.AR_1.276
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_3.278
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.284
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.306
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0007.AR_2.34
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_3.340
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_3.342
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_3.343
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.344
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.35
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.41
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0008.AR_1.45/5
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0008.AR_1.45/6
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0008.AR_1.5/1
BA - TERENY PRZEMYSŁOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_1.50/1
WP - GRUNTY POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.54
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.55
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 6
Koźliny

SR1S/xxxxxxxx/5  

Działka 101411_5.0004.129
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.311
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.314
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.76
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 7A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0002.151/1
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 7
Koźliny

SR1S/xxxxxxxx/7  

Działka 101411_5.0004.310
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.312
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 101411_5.0004.313
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 8
Koźliny

SR1S/xxxxxxxx/7  

Działka 101411_5.0004.325
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 10A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0002.334/1
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 11
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0002.155
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.270/2
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.353
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 12A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0002.AR_4.337/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.338/10
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_4.338/8
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 12
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0002.338/1
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220406_2.0002.338/11
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220406_2.0002.338/12
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.338/9
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 14
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0002.4/5
TEREN ZABUDOWY MIESZKALNEJ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 16
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220406_2.0002.338/13
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 18
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.AR_3.431/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 19
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0002.171
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 20
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0002.AR_3.431/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 3

GD1G/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 4

GD1G/xxxxxxxx/6  
Budynek

Koźliny 21
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0002.172
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 24A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.262/3
TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 26
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.AR_3.261/3
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 29
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0002.AR_3.176/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 33
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0002.AR_3.179/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_3.179/3
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 34
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0002.200
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.221
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.253
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.259
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.262/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.355
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.368/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.84
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.87
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.88
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 35
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0002.AR_3.179/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.22

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.31

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.39

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 37C
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0002.AR_3.47/3
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 37A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0002.AR_3.47/2
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 37
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0002.34
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.46
PASTWISKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_3.47/4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_3.47/5
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 38
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0002.250/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 39
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0002.AR_3.44
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 41A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0002.AR_3.116/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 42
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0002.249
NIERUCHOMOŚCI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 44
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0002.227

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.246
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.247
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.248

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.251
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.346/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.351

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 46
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0002.AR_3.244/4
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 46A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.244/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 47
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0002.118/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/0  
Budynek

Koźliny 48
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220401_1.0017.AR_3.186
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 3

GD1G/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 5

GD1G/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 6

GD1G/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 7

GD1G/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 8

GD1G/xxxxxxxx/6  
Budynek

Koźliny 49
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.AR_3.119
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 50A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0002.243/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_3.429
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 50
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0004.132
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka ??????_?.????.146
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.217/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.223/4
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.223/6
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0004.240
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.243/8
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_3.243/9
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.253/3
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.AR_3.254/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.259
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0007.302/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0007.303/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0007.363/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0007.385/1
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.40
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.AR_2.41
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.43
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka ??????_?.????.85
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 51
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0002.AR_3.120/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 52
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0002.241/2
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/6  
Budynek

Koźliny 54
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.241/1
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/8  
Budynek

Koźliny 55
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0002.125
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.175
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.202
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.230
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.77
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.96
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 56
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0002.240
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 58
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0002.237/3
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 61
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0002.127
ŁĄKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.129/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.181/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.295
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.78

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 64A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0002.AR_3.181/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 64
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0002.182/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 65
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0002.129/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 79
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.153
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.271
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.280
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_4.358
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 80
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0002.113/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.113/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 82
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0002.112/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 85
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0002.150
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 89
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0002.147/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 90
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0002.AR_3.109
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_3.231
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 91
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0002.383

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 3

GD1G/xxxxxxxx/8  
Budynek

Koźliny 92
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0002.108
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_3.183/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.320

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.76
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 93
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0002.381
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 4

GD1G/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 5

GD1G/xxxxxxxx/3  
Budynek

Koźliny 94
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0002.106/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 95
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0002.393
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 3

GD1G/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 4

GD1G/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 5

GD1G/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 6

GD1G/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 7

GD1G/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 8

GD1G/xxxxxxxx/4  
Budynek

Koźliny 96
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0002.AR_3.106/2
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 97
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0002.406
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 3

GD1G/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 4

GD1G/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 5

GD1G/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 6

GD1G/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 7

GD1G/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 8

GD1G/xxxxxxxx/9  
Budynek

Koźliny 98
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0002.106/3
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 99
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0002.404
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.405
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 101
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0002.397
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.403
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.418
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 101 1
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0002.396
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.402
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 103
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.394
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.400
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 104A
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.102/6
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.102/7
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.102/9
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 104
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.102/6
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.102/7
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.102/9
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 105
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.379
ZABUDOWANE BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 3

GD1G/xxxxxxxx/1  
Budynek

Koźliny 106
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.AR_3.100/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.AR_3.100/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.95

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 107
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0002.2/2
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.211/24
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.211/49
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.211/53
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.211/58
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.216
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.256
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.268
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.279
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.280
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.289
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.341/22
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.375
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.376
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.377
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.378
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.389
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.392
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.398
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.399
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.4/2
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0001.405
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.409
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.428
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.7/3
DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 111
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0002.4/4
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 112
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0002.134/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.134/6
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.134/7
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 114
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0002.134/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 116
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0002.134/5
NIERUCHOMOŚCI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 118
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0002.136/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.274/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.72

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 122
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0002.138/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 128
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0002.140
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Koźliny 138
Koźliny

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0002.146
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.