Księgi Wieczyste Krzywe Koło inne Krzywe Koło gmina Suchy Dąb

Budynek

Krzywe Koło 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.AR_2.303/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 6

GD1G/xxxxxxxx/6  
Budynek

Krzywe Koło 1A
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.132/7
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 2A
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.101/1
NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.228/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 2 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0003.361

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 2 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0003.362

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 3
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.133/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 3 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0003.360
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 3 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.359
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.399
OGRÓDEK PRZYDOMOWY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 4 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.345
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 4 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.344
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 4
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0003.214

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.226

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.260

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 5
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.132/1
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.132/8
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU, BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 5 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0001.211/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.241
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.290
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.294
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.305/10
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.305/11
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.305/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.305/9
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.314
ZABUDOWANA BUDYNKIEM HYDROFORNI I OCZYSZCZALNI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.340
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.346
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.347
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.366
ZABUDOWANA BUDYNKIEM HYDROFORNI I OCZYSZCZALNI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 5 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0001.211/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.241
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.290
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0006.294
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.305/10
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.305/11
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.305/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.305/9
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.314
ZABUDOWANA BUDYNKIEM HYDROFORNI I OCZYSZCZALNI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.340
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.346
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.347
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.366
ZABUDOWANA BUDYNKIEM HYDROFORNI I OCZYSZCZALNI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 6 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.357
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 6 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0003.358
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 6
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.AR_1.225
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 7 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.348
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 7 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0003.349
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 8 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.351

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 8 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0003.350
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 8
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.224
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 9/4
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.AR_2.352
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.368
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 9 3
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.353
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 9 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0003.354
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 9 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0003.355
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 9 4
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.AR_2.352
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.368
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 9A
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0003.134/2
DZIAŁKA BUDOWLANA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 10 3
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.335
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 10 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0003.334
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 10 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.333
GRUNTY ORNE, TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.403
GRUNTY ORNE, TERENY ZABUDOWY MIESZKALNEJ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 10 4
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0003.336
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 11 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.322
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 11 3
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.320
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 11
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.128/2
NIERUCHOMOSĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 11 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.321
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 12 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.325
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 12 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0003.326
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 12 3
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.324
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 12 4
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.323
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 13 4
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0003.327
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 13 3
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0003.328
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 13 2
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0003.329
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 13 1
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0003.330
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 14
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0003.191

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.204

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.205
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.21

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/8
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.240

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.283

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.49

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.75
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.76

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.92

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/2  
Budynek

Krzywe Koło 15A
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.AR_1.135/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 15
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0003.135/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.221/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.256

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.89

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.97

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 16
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.199
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.202
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 17
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.126/2
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 19
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0003.AR_1.124/1
TR - TERENY RÓŻNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.124/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 21
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0003.122/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.122/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.39

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 22
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.105/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.105/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.200/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.200/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.309

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 23
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0003.AR_1.119/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.33

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 24
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0003.AR_1.193/1
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 27
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0003.AR_1.136/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 28
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0003.191

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.204

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.205
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.21

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.234/8
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.240

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.283

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.49

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.75
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.76

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.92

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 31
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.117/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.159
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.161
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.162
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.57
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.66
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.74
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 32
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0003.12

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.13

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.189

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 33
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.116/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.116/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.22

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.245

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.246

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.61

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.79

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 34
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.187/1
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.187/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.207

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.219

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.36

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 35
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.115/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.153/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.53/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.54
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.71
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 36
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0003.10
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.104/1
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.104/2
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.109
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.110
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.120
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.121
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.137
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.138
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.140
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.142
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.145
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.149
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.156
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.180
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.186
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.188/1
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.21
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.218
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.223
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.225
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.23
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.237
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.262
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.267
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.274
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.285
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.29
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.3
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.301
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.304
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.310
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.311
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.312/2
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.34
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.38
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.414/15
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.414/16
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.414/17
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.414/24
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.6
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.68
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.8
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.81/2
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.82
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.82/2
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.93
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.96
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 37
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.114/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.14
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.211
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.249
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.250
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.51
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.64
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.78
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 38A
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0003.15

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.183/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.183/5
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.183/6
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.183/7
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.183/8
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.184

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 38
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.183/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 39
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0003.AR_1.113/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 40
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0003.AR_1.182
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 41
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0003.139
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 42
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0003.181

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 43
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0003.143/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 44
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.174/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.174/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.178

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.179/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.179/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.55

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 45
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0005.AR_2.146
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0005.AR_2.151
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0005.171/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.266/9
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.297/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.307

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.320

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.343

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.376

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.377

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.390

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.395

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.396

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.397

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.397/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.398

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.4/6

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.400

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.401

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.402

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.404

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.405

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.406

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.407

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.408

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.409

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.410

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.411

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.412

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 47
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0003.147

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.152/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.152/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.286

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.84

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.87

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 48
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220407_2.0003.173

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.47

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.48

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 49
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.148
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 51
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.150
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 52
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0003.171/2
SIEDLISKO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 53
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0003.106

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.108/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.108/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.56

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 56
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.302

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.303/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.305/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.307/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.5/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0002.5/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 57
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220407_2.0003.143/1
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 58
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220407_2.0003.AR_2.303/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 3

GD1G/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 5

GD1G/xxxxxxxx/0  
Budynek

Krzywe Koło 59
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220407_2.0003.AR_1.112/10
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 60
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.342
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 63
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0003.112/7
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 101
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220407_2.0003.280/4
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 102
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220407_2.0003.17
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.295/1
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 103
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.281/5
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 104
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/7  

Działka 220407_2.0003.292
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 106
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.291

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 107
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220407_2.0003.AR_2.270
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_2.273
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 108
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220407_2.0003.AR_2.277/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Krzywe Koło 110
Krzywe Koło

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220407_2.0003.AR_1.1/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.AR_1.1/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220407_2.0003.276

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.