Księgi Wieczyste Leszkowy inne Leszkowy gmina Cedry Wielkie

Budynek

Leszkowy 1
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220402_2.0008.100
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/0  
Budynek

Leszkowy 3
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220402_2.0008.84
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.85

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.88

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 5
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220402_2.0008.137
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.206
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.215/5
GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.215/6
GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.215/8
GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.215/9
GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.286

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.292

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.300
DROGA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.302
TERENY INNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.305/1
DROGA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.49/5
GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.49/6
GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.49/7
GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.49/8
GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.87/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.89
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 7
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220402_2.0008.90/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 9
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220402_2.0008.90/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 11
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220402_2.0008.102
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.103
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.104
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.119
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.120
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.121
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.122
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.123
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.141
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.142
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.148/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.16/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.168
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.172
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.185
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.196
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.2/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.2/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.2/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.202/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.202/3
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.202/7

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.203/1
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.205
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.242
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.247/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.247/2
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.272/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.273/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.274
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.275
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.281
DROGA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.4
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.5
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.50
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.55
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.90
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.91
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.92
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.93
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.94
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.95
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 14B
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220402_2.0008.132/6
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 14A
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220402_2.0008.AR_1.132/5
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 15
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220402_2.0008.AR_1.106
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.AR_1.107
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 16
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220402_2.0008.135

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.136
PASTWISKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 17
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220402_2.0008.105

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.266

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.269

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.6

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.7

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.75

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.95

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 18
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220402_2.0008.138
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.150
ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.21
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.22

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.23

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.AR_1.35
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 19MAŁE A
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220402_2.0008.AR_1.77/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 19
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220402_2.0008.102

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.AR_1.77/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.AR_1.77/4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 20
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220402_2.0008.148/2
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.152

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.153
PASTWISKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.154

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.155/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.174

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.204

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.28

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.32
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.37

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 21
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220402_2.0008.101

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 22
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220402_2.0008.AR_1.156/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 23
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220402_2.0008.100
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 3

GD1G/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 4

GD1G/xxxxxxxx/5  
Budynek

Leszkowy 24
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220402_2.0008.AR_1.156/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 25
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220402_2.0008.72/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 26
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220402_2.0008.AR_1.156/4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.157
ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.177
ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.81
ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 27
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220402_2.0008.220

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.AR_1.71
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.AR_1.72/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.AR_1.79
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 28
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220402_2.0008.AR_1.158/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.AR_1.158/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 29
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/0  

Działka 220402_2.0008.70/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.70/2
PASTWISKO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 30
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220402_2.0008.AR_1.159/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 31
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220402_2.0008.97

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 32
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/8  

Działka 220402_2.0008.160
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 33
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220402_2.0008.67

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 35A
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220402_2.0008.203/2
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.62/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 35
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220402_2.0008.254

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.271
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.62/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 36
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220402_2.0008.164/4
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 38A
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220402_2.0008.AR_1.166
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 38B
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220406_2.0008.AR_1.165
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 40
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/1  

Działka 220402_2.0008.AR_1.233
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 42
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220402_2.0008.169

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.185

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.249

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 43
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/2  

Działka 220402_2.0008.290
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/6  
Budynek

Leszkowy 44
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/3  

Działka 220402_2.0008.170

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 46
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/5  

Działka 220402_2.0008.171

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 47
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/4  

Działka 220402_2.0008.299

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

GD1G/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 2

GD1G/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 3

GD1G/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 4

GD1G/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 5

GD1G/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 7

GD1G/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 8

GD1G/xxxxxxxx/1  
Budynek

Leszkowy 48
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220402_2.0008.102
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.103
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.104
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.119
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.120
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.121
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.122
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.123
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.141
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.142
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.148/3
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.16/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.168
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.172
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.185
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.196
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.2/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.2/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.2/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.202/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.202/3
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.202/7

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.203/1
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.205
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.242
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.247/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.247/2
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.272/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.273/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.274
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.275
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.281
DROGA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.4
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.5
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.50
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.55
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.90
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.91
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.92
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.93
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.94
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.95
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 50A
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220402_2.0008.197/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.AR_1.199/4
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 52
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/9  

Działka 220402_2.0008.195/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Leszkowy 54
Leszkowy

GD1G/xxxxxxxx/6  

Działka 220402_2.0008.17/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.232/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 220402_2.0008.92/1
PASTWISKO

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.