Staticmap?center=44 100;; gliwice ul. powstańców warszawy 23&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|44 100;; gliwice ul
Gliwice Sąd rejonowy w Gliwicach
ul. Powstańców Warszawy 23
44-100;; Gliwice

Księgi Wieczyste Kieleczka ul. Wiejska gmina Wielowieś

Budynek

ul. Wiejska 1
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/5  

Działka 240508_2.0006.103/61
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.108/78
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.109/77
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.119/31
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.143/31
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.144/31
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.145/32
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.146/32
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.36
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.37
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.38
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.42
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.43
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.44
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.95/50
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.96/51
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 2
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/8  

Działka 240508_2.0011.16
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.41

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.9/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 3
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/6  

Działka 240508_2.0006.31

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.32

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 4
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/2  

Działka 240508_2.0006.16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0011.17
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.29

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.58

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 5
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/0  

Działka 240508_2.0006.28

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 6
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/6  

Działka 240508_2.0006.21

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 7
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/8  

Działka 240508_2.0006.11/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.148/41
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.167/6
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.168/6
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.24

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.25

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.54/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 8
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/8  

Działka 240508_2.0006.11/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.148/41
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.167/6
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.168/6
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.24

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.25

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.54/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 9
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/9  

Działka 240508_2.0006.111/11
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.112/11
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.159/11
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.188/6
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 11
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/8  

Działka 240508_2.0002.AR_3.271
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0002.AR_3.280
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.AR_1.31
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 12
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/1  

Działka 240508_2.0006.33/30

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.36/27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.41/27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.53/9

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.55/9

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.56/9

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.57/9

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.83/5

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 13
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/4  

Działka 240508_2.0006.32/29
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.37/27
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.39/27
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.82/5
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 14
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/8  

Działka 240508_2.0006.34/28
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.38/27
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 15
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/0  

Działka 240508_2.0006.10
GOSPODARSTWO ROLNE Z WRAZ ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.12/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.161/11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.162/11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.170/5
GOSPODARSTWO ROLNE Z WRAZ ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.189/6
GOSPODARSTWO ROLNE Z WRAZ ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.56

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 16
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/0  

Działka 240508_2.0006.10
GOSPODARSTWO ROLNE Z WRAZ ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.12/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.161/11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.162/11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.170/5
GOSPODARSTWO ROLNE Z WRAZ ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.189/6
GOSPODARSTWO ROLNE Z WRAZ ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.56

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 17
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/3  

Działka 240508_2.0006.104/60
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.107/71
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.110/77
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.57
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.58
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.59
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.62
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.63
ZABUDOWANE GOSPODARSTWO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 18A
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/4  

Działka 240508_2.0006.AR_3.49
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 18
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/9  

Działka 240508_2.0006.101/72
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.52
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.53
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.54
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.65
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.66
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.67
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.68
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.69
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.73
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.74
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.75
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.76
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.79
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.97/55
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 19
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/5  

Działka 240508_2.0006.47

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.89/46

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.90/46

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.91/46

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 22A
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/1  

Działka 240508_2.0006.138/20

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 22
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/4  

Działka 240508_2.0006.150/1
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0006.234/1
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 24
Kieleczka

GL1G/xxxxxxxx/8  

Działka 240508_2.0006.233/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.