Staticmap?center=44 100;; gliwice ul. powstańców warszawy 23&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|44 100;; gliwice ul
Gliwice Sąd rejonowy w Gliwicach
ul. Powstańców Warszawy 23
44-100;; Gliwice

Księgi Wieczyste Zacharzowice ul. Wiejska gmina Wielowieś

Budynek

ul. Wiejska 1
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/9  

Działka 240508_2.0013.182/27
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.456/111
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.510/91
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 1A
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/9  

Działka 240508_2.0013.421/44

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 2
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/8  

Działka 240508_2.0013.209/14

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.210/44

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.249/29

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.250/29

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.266/146

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.267/146

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.281/120

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.30

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.363/71

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.422/44

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 3
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/9  

Działka 240508_2.0013.176/44

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.247/32

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.248/32

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.31

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.33

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 4
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/1  

Działka 240508_2.0013.100
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.101
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.128
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.129
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.150/9
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.194/23
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.216/11
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.226/98
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.246/37
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.282/120
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.338/9
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.34
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.35
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.350/8
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.36
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.433/44
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.????.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.79
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.99
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 5
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/9  

Działka 240508_2.0013.243/38
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.244/38
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.39
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.40
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.41
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.423/44
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 6
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/0  

Działka 240508_2.0013.430/44
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.431/53
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 7
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/4  

Działka 240508_2.0013.329/44
ZABUDOWANE TERENY MIESZKALNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 11
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/8  

Działka 240508_2.0013.425/44
TERENY ZABUDOWANE MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 13
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/5  

Działka 240508_2.0013.185/44

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.186/44

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 15
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/6  

Działka 240508_2.0013.108
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.890/102
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 16A
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/1  

Działka 240508_2.0013.327/154

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.606/97

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 17
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/6  

Działka 240508_2.0013.156
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.289/154
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.294/173
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.297/158
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.300/173
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.328/154
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.335/106
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.336/101
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.607/97
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.800/80
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 18
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/1  

Działka 240508_2.0013.102

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.105
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.133

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.287/154

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.291/173

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.292/173

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.293/173

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.301/89

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.332/101
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.333/101
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.334/106
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.388/130

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.406/132

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.816/81

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 20
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/2  

Działka 240508_2.0013.120

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.121

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.122

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.141

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.166

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.167

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.283/119

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.284/119

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.337/101

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.359/67

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.373/104

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 21
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/5  

Działka 240508_2.0013.125/16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.186/16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.187/16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.189/16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.376/16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.377/52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.631/48

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 22
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/4  

Działka 240508_2.0013.18
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 23
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/6  

Działka 240508_2.0013.161/46
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.21
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.22
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.291/33
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.474/34
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.475/46
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.476/48
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 24
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/3  

Działka 240508_2.0013.127/46
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.135/25
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.136/24
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.181/12
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.182/10
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.20
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.733/11
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.735/11
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.737/11
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.738/11
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.739/11
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.754/31
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.756/29
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 25
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/8  

Działka 240508_2.0013.151/3
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.2
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.358/1
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.4
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.6
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.709/5
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.711/5
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.713/5
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.714/5
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.716/5
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI MIESZKALNO-GOSPODARCZYMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 26
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/5  

Działka 240508_2.0013.462/34

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.481/48

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.703/54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.705/54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.706/54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.707/54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.899/51

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 27A
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/4  

Działka 240508_2.0013.791/51
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 28A
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/2  

Działka 240508_2.0013.879/58

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.880/58

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 28B
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/0  

Działka 240508_2.0013.883/58
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 29
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/3  

Działka 240508_2.0013.604/58

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 30
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/7  

Działka 240508_2.0013.408/58

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 31
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/5  

Działka 240508_2.0013.857/84
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 32
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/0  

Działka 240508_2.0013.AR_1.400/65
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.AR_1.417/84
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.AR_1.691/54
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.AR_1.693/54
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.855/84
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 33
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/6  

Działka 240508_2.0013.AR_1.924/84
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 34
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/1  

Działka 240508_2.0013.421/84
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.425/120
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.669/54
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.673/54
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.695/64
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 36
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/1  

Działka 240508_2.0013.854/85
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 37
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/3  

Działka 240508_2.0013.945/85
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 38
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/7  

Działka 240508_2.0013.385/51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.472/45

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.479/48

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.499/93

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.894/43

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.895/43

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 39
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/6  

Działka 240508_2.0013.470/45
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.484/48
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.500/93
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.697/51
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.698/51
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.893/51
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 43
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/1  

Działka 240508_2.0013.402/58
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.459/111
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.466/45
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.504/91
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 44
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/0  

Działka 240508_2.0013.AR_1.505/91
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 46
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/2  

Działka 240508_2.0013.497/91

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.633/111

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 47
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/2  

Działka 240508_2.0013.AR_1.496/98
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 48
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/3  

Działka 240508_2.0013.452/111

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.492/95

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.910/44

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.915/44

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 49
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/4  

Działka 240508_2.0013.489/48
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 50
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/0  

Działka 240508_2.0013.870/113
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.873/113
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 51
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/1  

Działka 240508_2.0013.446/113
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.554/113
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 52
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/0  

Działka 240508_2.0013.AR_1.937/113
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 53
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/6  

Działka 240508_2.0013.438/115
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.602/113
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 54
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/6  

Działka 240508_2.0013.463/41
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.924/113
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.AR_1.941/113
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 56
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/5  

Działka 240508_2.0013.178/25

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 240508_2.0013.252/29

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 2

GL1G/xxxxxxxx/9  
Budynek

ul. Wiejska 57A
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/9  

Działka 240508_2.0013.848/91
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 57
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/9  

Działka 240508_2.0013.566/91
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 59
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/5  

Działka 240508_2.0013.846/91
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 60
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/4  

Działka 240508_2.0013.841/91
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 61
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/8  

Działka 240508_2.0013.845/91
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

ul. Wiejska 62
Zacharzowice

GL1G/xxxxxxxx/7  

Działka 240508_2.0013.840/91
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.