Księgi Wieczyste Czuchów inne Czuchów gmina Czerwionka-Leszczyny

Budynek

Czuchów 1
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/8  

Działka 141004_2.0003.326
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.327
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.332
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.333
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.389
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.390
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.391
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.461
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.464
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.523
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.534
GRUNT RÓŻNEGO RODZAJU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 2
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/3  

Działka 141004_2.0003.378

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.379/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.381

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.382

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 3
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/9  

Działka 141004_2.0021.131/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.261

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.262

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.370

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.454

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.535

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.537

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.539

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.598

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.649

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.661

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.662

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 6
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/9  

Działka 141004_2.0003.356
ŁĄKA, GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.407
ŁĄKA, GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.408
ŁĄKA, GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.409
ŁĄKA, GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 7
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/2  

Działka 141004_2.0003.352
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 12
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/4  

Działka 141004_2.0003.508
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 14
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/9  

Działka 141004_2.0003.163

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.164
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.312/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.313

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.314

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.315/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.428

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.432

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.524

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.620
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.690

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.795/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.796

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.797

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 15
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/4  

Działka 141004_2.0003.159

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.160

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.448

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.578

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 16
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/7  

Działka 141004_2.0003.162

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.167

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.287

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.291

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.349

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.350

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.353

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.425

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.426

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.449

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.492/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.494/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.521

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.577

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.641

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.642

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.691

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 17
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/6  

Działka 141002_5.0005.1181

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.1484

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.236/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.276

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.353

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.443

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.444

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.475/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.476/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.481/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.482/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.483/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.484/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.487/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.488

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.547

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.548

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.549

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141002_5.0005.625

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.638

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 19
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/3  

Działka 141004_2.0003.469/1
TEREN ZABUDOWY MIESZKALNEJ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 21
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/2  

Działka 141004_2.0003.170/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.495

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.629

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.71

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 23
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/4  

Działka 141004_2.0004.1134
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.451
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.571
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.652
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.748
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0016.89
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0004.910
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 24
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/9  

Działka 141005_2.0001.10
ŁĄKA, GRUNT ORNY ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.134/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.152
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.248

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.267

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.268

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.269

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.270

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.295/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.299/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.392

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.393

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.394

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.466/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.490/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.491

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.533

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.650

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.651

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.664/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 26
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/9  

Działka 141004_2.0003.215

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.455

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0004.918/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 29A
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/6  

Działka 141004_2.0003.193/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.380

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.570

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.630

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.635

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.70

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 30
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/4  

Działka 141004_2.0003.119

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.120

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.125

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0019.2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.213

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.244

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0019.256

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.257

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.277

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.278

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0019.3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.45

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.582

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.583

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.607

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.647

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.674/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.674/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.675

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.678/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.679

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.770

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.891

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 32A
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/3  

Działka 141004_2.0003.111
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.123

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.170/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.192

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.193/2
PLAC

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.245

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.246

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.256

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.58

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.584

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.606

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.640

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.655

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.672/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.753

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 33
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/8  

Działka 141004_2.0003.191
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 34
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/9  

Działka 141004_2.0003.211/2
GRUNT ORNY, PASTWISKO, GRUNT ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 35
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/9  

Działka 141004_2.0003.189
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 36
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/1  

Działka 141004_2.0003.209
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 38
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/3  

Działka 141004_2.0003.187
GRUNT ORNY, GRUNT ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 39
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/6  

Działka 141004_2.0003.208
GRUNT ORNY, GRUNT ZABUDOWANY, ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 40
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/4  

Działka 141004_2.0003.186
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 44
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/7  

Działka 141004_2.0003.206
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 46
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/6  

Działka 141004_2.0003.1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.146

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.205

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.230

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.540

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.594

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.606

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.624

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.641/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.641/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.674

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 47
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/2  

Działka 141004_2.0003.126
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.128
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.129
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.136
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.178
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.179
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.576
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.590
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.636
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.81/1
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.81/3
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.85
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 48
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/7  

Działka 141004_2.0003.1095

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.129

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.1661

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.1662

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.1706

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.1707

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.1708/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.1864

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.1868/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.203

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.2155/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.238/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.258

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.280

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.299

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.300

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.301

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.333

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.334

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.347/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.415

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.472

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.730

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.732

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 50
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/8  

Działka 141004_2.0003.137
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.199
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.202
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.220
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.226
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.254
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.59
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.598
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.656
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.697
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.698
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.85
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 52
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/7  

Działka 141004_2.0003.113

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.175

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.219

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.593

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.623

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0004.772

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 54
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/8  

Działka 141004_2.0003.137
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.199
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.202
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.220
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.226
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.254
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.59
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.598
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.656
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.697
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.698
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.85
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 58
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/5  

Działka 141004_2.0021.168

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.252

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.308/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.315/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.315/3
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.452

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.459

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.560
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.561
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.562
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.579

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.60/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.651/1
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0021.651/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 60
Czuchów

SI2S/xxxxxxxx/9  

Działka 141004_2.0021.131/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.261

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.262

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.370

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.454

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.535

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.537

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.539

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.598

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.649

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.661

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 141004_2.0003.662

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Czuchów 78
Czuchów

GL1Y/xxxxxxxx/0  

Działka 241201_4.0002.AR_6.1217/38
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 241201_4.0002.AR_6.1218/38
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 241201_4.0002.AR_6.324/38
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.