Staticmap?center=62 500 konin ul. wojska polskiego 2&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|62 500 konin ul
Konin Sąd rejonowy w Koninie
ul. Wojska Polskiego 2
62-500 Konin

Księgi Wieczyste Ostrówek inne Ostrówek gmina Wilczyn

Ulica
OSTRÓWEK 5A
Miasto
KOSUMCE - OSTRÓWEK
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTRÓWEK 5A | Miasto: KOSUMCE - OSTRÓWEK | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0006.178
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica OSTRÓWEK 5A | Miasto: KOSUMCE - OSTRÓWEK | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0006.143
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWEK 5A | Miasto: KOSUMCE - OSTRÓWEK | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWEK 35
Miasto
OSTRÓWEK
Gmina
GAWŁUSZOWICE
Powiat
MIELECKI
Dzielnica
---
Województwo
PODKARPACKIE

Budynek
BUDYNEK OŚWIATY, NAUKI I KULTURY | Ulica OSTRÓWEK 35 | Miasto: OSTRÓWEK | Gmina: GAWŁUSZOWICE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica OSTRÓWEK 35 | Miasto: OSTRÓWEK | Gmina: GAWŁUSZOWICE

Działka 181104_2.0034.66/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWEK 35 | Miasto: OSTRÓWEK | Gmina: GAWŁUSZOWICE

Ulica
OSTRÓWKI ---
Miasto
OSTRÓWKI
Gmina
BUDZYŃ
Powiat
CHODZIESKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 300102_2.0010.19/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWKI --- | Miasto: OSTRÓWKI | Gmina: BUDZYŃ

Ulica
OSTRÓWEK, UL. KOCZOROWSKIEJ ---
Miasto
OSTRÓWEK
Gmina
KLEMBÓW
Powiat
WOŁOMIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 143407_2.0008.1139
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWEK, UL. KOCZOROWSKIEJ --- | Miasto: OSTRÓWEK | Gmina: KLEMBÓW

Ulica
OSTRÓWEK 10A ---
Miasto
OSTRÓWEK
Gmina
KARCZEW
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0153.128
NIEZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU | Ulica OSTRÓWEK 10A --- | Miasto: OSTRÓWEK | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 11
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTRÓWIEC 11 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1347
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica OSTRÓWIEC 11 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1346
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica OSTRÓWIEC 11 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1348
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIEC 11 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 18A
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTRÓWIEC 18A | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1386/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica OSTRÓWIEC 18A | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1382/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica OSTRÓWIEC 18A | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 2
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTRÓWIEC 2 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1301
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIEC 2 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 35A
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTRÓWIEC 35A | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1429
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica OSTRÓWIEC 35A | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTROWIK 53
Miasto
OSTROWIK
Gmina
CELESTYNÓW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTROWIK 53 | Miasto: OSTROWIK | Gmina: CELESTYNÓW

Działka 141703_2.0007.305/13
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTROWIK 53 | Miasto: OSTROWIK | Gmina: CELESTYNÓW

Ulica
OSTROWIK ---
Miasto
OSTROWIK
Gmina
CELESTYNÓW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica OSTROWIK --- | Miasto: OSTROWIK | Gmina: CELESTYNÓW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica OSTROWIK --- | Miasto: OSTROWIK | Gmina: CELESTYNÓW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica OSTROWIK --- | Miasto: OSTROWIK | Gmina: CELESTYNÓW

Ulica
OSTROWIK 61F
Miasto
OSTROWIK
Gmina
CELESTYNÓW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTROWIK 61F | Miasto: OSTROWIK | Gmina: CELESTYNÓW

Działka 141703_2.0007.330/14
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica OSTROWIK 61F | Miasto: OSTROWIK | Gmina: CELESTYNÓW

Ulica
OSTRÓWIEC ---
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0009.1552
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIEC --- | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 55
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.497
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1084
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.439
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.500
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1008
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.588
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1009
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1013
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1113
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.492
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.437
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1383
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1038
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1118
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 55 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 100
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTRÓWIEC 100 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1163
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica OSTRÓWIEC 100 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 89
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTRÓWIEC 89 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.590
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica OSTRÓWIEC 89 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.738
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica OSTRÓWIEC 89 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.937
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica OSTRÓWIEC 89 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1133
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIEC 89 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.545
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 89 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.895
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 89 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 63
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica OSTRÓWIEC 63 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1047
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 63 | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWKI 23 ---
Miasto
OSTRÓWKI
Gmina
DĄBROWICE
Powiat
KUTNOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka 100203_2.0007.81/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWKI 23 --- | Miasto: OSTRÓWKI | Gmina: DĄBROWICE

Ulica
OSTRÓWKI 46 ---
Miasto
OSTRÓWKI
Gmina
BUDZYŃ
Powiat
CHODZIESKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 300102_2.0010.45/12
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWKI 46 --- | Miasto: OSTRÓWKI | Gmina: BUDZYŃ

Ulica
OSTRÓWIK 16 ---
Miasto
OSTRÓWIK
Gmina
GÓRA KALWARIA
Powiat
PIASECZYŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141801_5.0032.66/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica OSTRÓWIK 16 --- | Miasto: OSTRÓWIK | Gmina: GÓRA KALWARIA

Ulica
OSTRÓWIK 4 ---
Miasto
OSTROWIK
Gmina
GÓRA KALWARIA
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141801_5.****.185
--- | Ulica OSTRÓWIK 4 --- | Miasto: OSTRÓWIK I CZERSK | Gmina: GÓRA KALWARIA

Działka 141801_5.0032.185
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIK 4 --- | Miasto: OSTROWIK | Gmina: GÓRA KALWARIA

Ulica
OSTRÓWEK, WARSZAWSKA 9 ---
Miasto
OSTRÓWEK
Gmina
KLEMBÓW
Powiat
WOŁOMIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 143407_2.0008.284/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica OSTRÓWEK, WARSZAWSKA 9 --- | Miasto: OSTRÓWEK | Gmina: KLEMBÓW

Ulica
OSTRÓWEK, UL. LEŚNA 77 ---
Miasto
OSTRÓWEK
Gmina
KLEMBÓW
Powiat
WOŁOMIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 143407_2.0008.445/5
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica OSTRÓWEK, UL. LEŚNA 77 --- | Miasto: OSTRÓWEK | Gmina: KLEMBÓW

Ulica
OSTRÓWEK, KWIATOWA 3 ---
Miasto
OSTRÓWEK
Gmina
KLEMBÓW
Powiat
WOŁOMIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 143407_2.0008.493/1
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE LUB W TRAKCIE ZABUDOWY | Ulica OSTRÓWEK, KWIATOWA 3 --- | Miasto: OSTRÓWEK | Gmina: KLEMBÓW

Ulica
OSTRÓWEK UL. LEŚNA 9B ---
Miasto
LIPKA-OSTRÓWEK
Gmina
KLEMBÓW
Powiat
WOŁOMIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 143407_2.0008.159
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica OSTRÓWEK UL. LEŚNA 9B --- | Miasto: LIPKA-OSTRÓWEK | Gmina: KLEMBÓW

Ulica
OSTRÓWEK UL. PROJEKTOWANA 7 ---
Miasto
OSTRÓWEK
Gmina
KLEMBÓW
Powiat
WOŁOMIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 143407_2.0008.163
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWEK UL. PROJEKTOWANA 7 --- | Miasto: OSTRÓWEK | Gmina: KLEMBÓW

Ulica
OSTRÓWEK, 22 LIPCA ---
Miasto
OSTRÓWEK
Gmina
KLEMBÓW
Powiat
WOŁOMIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 143407_2.0008.93/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWEK, 22 LIPCA --- | Miasto: OSTRÓWEK | Gmina: KLEMBÓW

Ulica
OSTRÓWIEC 83 ---
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCK
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0009.1112/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 83 --- | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1112/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIEC 83 --- | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1111/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 83 --- | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0009.1111/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIEC 83 --- | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 33 ---
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0009.1463/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIEC 33 --- | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 93A ---
Miasto
OSTRÓWIEC-MYJOMICE
Gmina
KĘPNO
Powiat
KĘPIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 300803_5.0014.149/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica OSTRÓWIEC 93A --- | Miasto: OSTRÓWIEC-MYJOMICE | Gmina: KĘPNO

Ulica
OSTRÓWIEC 103 ---
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0009.1545
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIEC 103 --- | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Ulica
OSTRÓWIEC 60 ---
Miasto
OSTRÓWIEC
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0009.690
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica OSTRÓWIEC 60 --- | Miasto: OSTRÓWIEC | Gmina: KARCZEW

Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.