Staticmap?center=26 900 kozienice ul. konstytucji 3 maja 22&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|26 900 kozienice ul
Kozienice Sąd rejonowy w Kozienicach
ul. Konstytucji 3 Maja 22
26-900 Kozienice

Księgi Wieczyste Sarnów inne Sarnów gmina Gniewoszów

Ulica
SARNÓW ---
Miasto
SARNÓW
Gmina
TUSZÓW NARODOWY
Powiat
MIELECKI
Dzielnica
---
Województwo
PODKARPACKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNÓW --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: TUSZÓW NARODOWY

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNÓW --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: TUSZÓW NARODOWY

Działka 181109_2.0098.174
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNÓW --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: TUSZÓW NARODOWY

Ulica
SARNÓW ---
Miasto
SARNÓW
Gmina
TOSZEK
Powiat
GLIWICKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Działka 240507_5.0013.6/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica SARNÓW --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: TOSZEK

Ulica
SARNÓW 12 ---
Miasto
SARNÓW
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 240106_2.0009.404/17
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNÓW 12 --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: ---

Ulica
SARNÓW 1 ---
Miasto
SARNÓW
Gmina
TOSZEK
Powiat
GLIWICKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Działka 240507_5.0013.207/68
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNÓW 1 --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: TOSZEK

Ulica
SARNÓW 12A ---
Miasto
SARNÓW
Gmina
BYCZYNA
Powiat
KLUCZBORSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160401_5.0054.20/12
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNÓW 12A --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: BYCZYNA

Ulica
SARNÓW 8 ---
Miasto
SARNÓW
Gmina
BYCZYNA
Powiat
KLUCZBORSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160401_5.0054.78
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNÓW 8 --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: BYCZYNA

Ulica
SARNÓW 18 ---
Miasto
SARNÓW
Gmina
BYCZYNA
Powiat
KLUCZBORSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160401_5.0054.86/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNÓW 18 --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: BYCZYNA

Ulica
SARNÓW 7 ---
Miasto
SARNÓW
Gmina
BYCZYNA
Powiat
KLUCZBORSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160401_5.0054.79/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNÓW 7 --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: BYCZYNA

Ulica
SARNÓW 40 ---
Miasto
SARNÓW
Gmina
BYCZYNA
Powiat
KLUCZBORSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160401_5.0054.45/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNÓW 40 --- | Miasto: SARNÓW | Gmina: BYCZYNA

Ulica
SARNY MAŁE 49
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 49 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 49 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 49 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.147/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNY MAŁE 49 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.147/3
R - GRUNTY ORNE | Ulica SARNY MAŁE 49 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 70
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 70 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 70 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 70 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 70 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 70 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 70 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.330
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNY MAŁE 70 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 42
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 42 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE 42 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.85
R - GRUNTY ORNE | Ulica SARNY MAŁE 42 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.140
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNY MAŁE 42 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 20
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE 20 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE 20 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE 20 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 20 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE 20 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE 20 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.288
R - GRUNTY ORNE | Ulica SARNY MAŁE 20 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.238/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica SARNY MAŁE 20 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.238/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNY MAŁE 20 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 17
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 17 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 17 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.241/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNY MAŁE 17 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 4
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 4 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | Ulica SARNY MAŁE 4 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 4 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 4 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 4 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.262/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNY MAŁE 4 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 74
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK OŚWIATY, NAUKI I KULTURY | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2/11
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.121
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.281
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.691
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1151
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1621
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1721
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2191
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3552
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3672
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3692
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.206/41
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.268/21
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.245/11
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1371
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.326
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.441
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.641
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.911
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1021
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1261
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2041
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2101
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3702
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.189/11
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.187/31
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.218/81
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.142/31
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.218/111
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2441
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.214/51
R - GRUNTY ORNE | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.128/121
R - GRUNTY ORNE | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.41
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1681
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1731
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2151
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2201
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2461
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2852
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3402
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.128/61
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.268/55
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.276/22
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.156
DR - DROGI | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.621
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2291
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1301
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2051
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3192
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.236/21
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.128/81
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.139/2
DR - DROGI | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.250/5
R - GRUNTY ORNE | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.61/11
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.731
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.901
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1591
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.296/12
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3212
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3512
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1331
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.277/22
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.332/42
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.243/51
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.216/41
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.214/41
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1161
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.1351
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2311
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2611
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.2892
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3002
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3032
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.3392
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.350/12
--- | Ulica SARNY MAŁE 74 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 35
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE | Ulica SARNY MAŁE 35 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica SARNY MAŁE 35 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.222/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNY MAŁE 35 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 77
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE 77 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 77 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | Ulica SARNY MAŁE 77 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE 77 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.323
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNY MAŁE 77 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.30
R - GRUNTY ORNE | Ulica SARNY MAŁE 77 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 18
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 18 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 18 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.240/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNY MAŁE 18 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 32
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 32 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 32 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 32 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.****.224
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNY MAŁE 32 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE ---
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
108 - BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.217
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.209/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.209/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.218/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNY MAŁE --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 60
Miasto
SARNA MAŁA
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | Ulica SARNY MAŁE 60 | Miasto: SARNA MAŁA | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 60 | Miasto: SARNA MAŁA | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.201/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNY MAŁE 60 | Miasto: SARNA MAŁA | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 5
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
102 - BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | Ulica SARNY MAŁE 5 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica SARNY MAŁE 5 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.264/1
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNY MAŁE 5 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Działka 160104_5.0130.260/3
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNY MAŁE 5 | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 51A
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica SARNY MAŁE 51A | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY MAŁE 21 ---
Miasto
SARNY MAŁE
Gmina
LEWIN BRZESKI
Powiat
BRZESKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160104_5.0130.232
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNY MAŁE 21 --- | Miasto: SARNY MAŁE | Gmina: LEWIN BRZESKI

Ulica
SARNY WIELKIE, 3 ---
Miasto
SARNY WIELKIE
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka 160907_5.0055.204/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica SARNY WIELKIE, 3 --- | Miasto: SARNY WIELKIE | Gmina: ---

Ulica
SARNY WIELKIE 49A ---
Miasto
SARNY WIELKIE
Gmina
NIEMODLIN
Powiat
OPOLSKI
Dzielnica
---
Województwo
OPOLSKIE

Działka 160907_5.0022.169/3
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica SARNY WIELKIE 49A --- | Miasto: SARNY WIELKIE | Gmina: NIEMODLIN

Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.