Staticmap?center=58 300 wałbrzych ul. słowackiego 10&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|58 300 wałbrzych ul
Walbrzych Sąd rejonowy w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 10
58-300 Wałbrzych

Księgi Wieczyste Glinno inne Glinno gmina Walim

Ulica
GLINNO 2
Miasto
GLINNO
Gmina
SKOKI
Powiat
WĄGROWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica GLINNO 2 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Działka 302805_5.0006.21/4
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 2 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLINNO 2 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Ulica
GLINNO 38
Miasto
GLINNO NR 38
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.202/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 38 | Miasto: GLINNO NR 38 | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.202/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 38 | Miasto: GLINNO NR 38 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 16
Miasto
GLINNO NR 16
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.230
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 16 | Miasto: GLINNO NR 16 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 33
Miasto
GLINNO NR 33
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.87
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 33 | Miasto: GLINNO NR 33 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 8
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.232/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 8 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 45
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.107
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 45 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 71B
Miasto
GLINNO NR 73
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.158/1
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica GLINNO 71B | Miasto: GLINNO NR 73 | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.151/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 71B | Miasto: GLINNO NR 73 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 36
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.88/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO NR 36 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 52
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.116
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 52 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 48
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.189
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 48 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 73C
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINNO 73C | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.154/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 73C | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 70
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.170/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 70 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 14
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNO 14 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.17
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 14 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_*.****.10
--- | Ulica GLINNO 14 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 18
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.229/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 18 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 39
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.200
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 39 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 54
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.115
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 54 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 72
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.168
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 72 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 60
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.125
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 60 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 78
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.351
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 78 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 59
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.182
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 59 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 68
Miasto
GLINNO 68
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.145
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 68 | Miasto: GLINNO 68 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 77
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINNO 77 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.274
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 77 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 66
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINNO 66 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.172
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 66 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 9
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.233
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 9 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 4
Miasto
GLINNO NR 7
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.7/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 4 | Miasto: GLINNO NR 7 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 71
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.149/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 71 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 1
Miasto
GLINNO NR 1
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.1/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 1 | Miasto: GLINNO NR 1 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 8
Miasto
GLINNO
Gmina
SKOKI
Powiat
WĄGROWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
--- | Ulica GLINNO 8 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Działka 302805_5.0006.21/9
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 8 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLINNO 8 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Ulica
GLINNO 24
Miasto
GLINNO 24
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.312/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 24 | Miasto: GLINNO 24 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO ---
Miasto
GLINNO 21
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNO --- | Miasto: GLINNO 21 | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0003.63/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO --- | Miasto: GLINNO 21 | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0003.63/4
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNO --- | Miasto: GLINNO 21 | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0003.63/5
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINNO --- | Miasto: GLINNO 21 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 34
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.204
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 34 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 4
Miasto
GLINNO
Gmina
SKOKI
Powiat
WĄGROWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNO 4 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Działka 302805_5.0006.21/6
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 4 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GLINNO 4 | Miasto: GLINNO | Gmina: SKOKI

Ulica
GLINNO NR 37
Miasto
GLINNO NR 38
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.97
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 37 | Miasto: GLINNO NR 38 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 71A
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.149/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 71A | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 28
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
ZABUDOWANIA MIESZKALNO-GOSPODARCZE | Ulica GLINNO 28 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_*.****.220/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 28 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
PRZY GLINNO 24
Miasto
GLINNO 24
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.312/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica PRZY GLINNO 24 | Miasto: GLINNO 24 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 57
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.184/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 57 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 56
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.188/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 56 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 10
Miasto
GLINNO NR 10
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.231
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 10 | Miasto: GLINNO NR 10 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 69
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.146
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 69 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 46
Miasto
GLINNO NR 46
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.109
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 46 | Miasto: GLINNO NR 46 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 64
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.174/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 64 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 32
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
GARAŻ | Ulica GLINNO 32 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.85/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 32 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 41
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.199/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 41 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 43
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.96/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 43 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 73
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.157/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 73 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 76C
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.350/16
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINNO 76C | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 61
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.175
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 61 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 74A
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.165/5
Ł - ŁĄKI TRWAŁE | Ulica GLINNO 74A | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 29
Miasto
GLINNO NR 29
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.84
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 29 | Miasto: GLINNO NR 29 | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 67
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.170/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 67 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 76
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.163
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 76 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 19
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNO 19 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.26/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNO 19 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 47
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNO 47 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Działka 022108_2.0002.195/1
BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE | Ulica GLINNO 47 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 11
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.12/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 11 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 3
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.6/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 3 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO 31
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.83/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 31 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNO NR 35
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.89/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO NR 35 | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINNA 20/1
Miasto
GLINNA
Gmina
STARE CZARNOWO
Powiat
GRYFIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320607_*.****.289/12
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNA 20/1 | Miasto: GLINNA | Gmina: STARE CZARNOWO

Ulica
GLINNA 10C
Miasto
GLINNA
Gmina
STARE CZARNOWO
Powiat
GRYFIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINNA 10C | Miasto: GLINNA | Gmina: STARE CZARNOWO

Działka 320607_2.0008.2/10
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNA 10C | Miasto: GLINNA | Gmina: STARE CZARNOWO

Ulica
GLINNA 20
Miasto
GLINNA
Gmina
STARE CZARNOWO
Powiat
GRYFIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320607_*.****.289/11
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINNA 20 | Miasto: GLINNA | Gmina: STARE CZARNOWO

Ulica
GLINNA 3A
Miasto
GLINNA
Gmina
STARE CZARNOWO
Powiat
GRYFIŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE

Działka 320607_2.0008.49/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNA 3A | Miasto: GLINNA | Gmina: STARE CZARNOWO

Ulica
GLINNO 68 A ---
Miasto
GLINNO
Gmina
WALIM
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022108_2.0002.144/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINNO 68 A --- | Miasto: GLINNO | Gmina: WALIM

Ulica
GLINCZ 99
Miasto
GLINCZ
Gmina
ŻUKOWO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220508_*.0012.185/8
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINCZ 99 | Miasto: GLINCZ | Gmina: ŻUKOWO

Ulica
GLINKI 112
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.402/1
S - SADY | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0005.41/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0011.650/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.104
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0005.40
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0005.42/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 112 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI ---
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
108 - BUDYNKI PRODUKCYJNE, USŁUGOWE I GOSPODARCZE DLA ROLNICTWA | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
BUDYNEK PRODUKCYJNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
BUDYNEK GOSPODARCZY DLA ROLNICTWA | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
BUDYNEK PRODUKCYJNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.1/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.880
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.348
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.879
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.2/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.4
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINKI --- | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 99A
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
109 - POZOSTAŁE BUDYNKI NIEMIESZKALNE | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.102/2
S - SADY | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.121/8
DR - DROGI | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.103/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.120/3
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.121/1
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 99A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 125
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 125 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.531/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 125 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINIK 20A
Miasto
GLINIK
Gmina
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Powiat
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
PODKARPACKIE

Budynek
--- | Ulica GLINIK 20A | Miasto: GLINIK | Gmina: WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Działka 181505_2.0003.80/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINIK 20A | Miasto: GLINIK | Gmina: WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Ulica
GLINKI 28
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.7
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.8
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.382
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.6
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.355
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.362
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 115
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 115 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.410/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 115 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.410/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 115 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 4C
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0003.395/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 4C | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 65C
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 65C | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.200/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 65C | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 77
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI 77 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Budynek
INNY BUDYNEK NIEMIESZKALNY | Ulica GLINKI 77 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKA 72
Miasto
GLINKA
Gmina
UJSOŁY
Powiat
ŻYWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Działka 241714_2.0001.9248/1
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKA 72 | Miasto: GLINKA | Gmina: UJSOŁY

Ulica
GLINKI 1
Miasto
GLINKI
Gmina
RACIĄŻEK
Powiat
ALEKSANDROWSKI
Dzielnica
---
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE

Działka 040107_2.0008.275/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 1 | Miasto: GLINKI | Gmina: RACIĄŻEK

Ulica
GLINKI 124A
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
110 - BUDYNKI MIESZKALNE | Ulica GLINKI 124A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.530/1
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 124A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 65B
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 65B | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.200/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 65B | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 128
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0003.544/2
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 128 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 97
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 97 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.127
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 97 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.126
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINKI 97 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 68
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 68 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.192/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 68 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.192/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 68 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.192/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 68 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 114
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 114 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.108
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 114 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 53
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 53 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.590
S - SADY | Ulica GLINKI 53 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.253
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 53 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.528
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINKI 53 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.539
S - SADY | Ulica GLINKI 53 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 91
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141704_5.0003.124/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 91 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.124/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 91 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINCZ 49
Miasto
GLINCZ
Gmina
ŻUKOWO
Powiat
KARTUSKI
Dzielnica
---
Województwo
POMORSKIE

Działka 220508_5.0012.130/7
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINCZ 49 | Miasto: GLINCZ | Gmina: ŻUKOWO

Ulica
GLINKA 41B
Miasto
GLINKA
Gmina
---
Powiat
ŻYWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKA 41B | Miasto: GLINKA | Gmina: ---

Działka 247701_*.****.15931/30
BUDOWLANA | Ulica GLINKA 41B | Miasto: GLINKA | Gmina: ---

Ulica
GLINKA 11
Miasto
GLINKA
Gmina
---
Powiat
ŻYWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Działka 241714_2.0001.9330/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKA 11 | Miasto: GLINKA | Gmina: ---

Ulica
GLINIK 84
Miasto
GLINIK
Gmina
DESZCZNO
Powiat
GORZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
LUBUSKIE

Działka 080103_2.0018.69/12
R - GRUNTY ORNE | Ulica GLINIK 84 | Miasto: GLINIK | Gmina: DESZCZNO

Ulica
GLINKI 65A
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 65A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.198/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 65A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.198/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 65A | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 121
Miasto
GLINKI
Gmina
KARCZEW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINKI 121 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Działka 141704_5.0003.454/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINKI 121 | Miasto: GLINKI | Gmina: KARCZEW

Ulica
GLINKI 3
Miasto
GLINKI
Gmina
NOWA SUCHA
Powiat
SOCHACZEWSKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 142805_2.0004.18
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKI 3 | Miasto: GLINKI | Gmina: NOWA SUCHA

Ulica
GLINKA 10
Miasto
GLINKA
Gmina
---
Powiat
ŻYWIECKI
Dzielnica
---
Województwo
ŚLĄSKIE

Działka 241714_2.0001.9330/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINKA 10 | Miasto: GLINKA | Gmina: ---

Ulica
GLINA 37A
Miasto
GLINA
Gmina
RZECZYCA
Powiat
TOMASZOWSKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GLINA 37A | Miasto: GLINA | Gmina: RZECZYCA

Działka 101608_2.0006.81
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GLINA 37A | Miasto: GLINA | Gmina: RZECZYCA

Działka 101608_2.0006.165
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GLINA 37A | Miasto: GLINA | Gmina: RZECZYCA

Ulica
WIEŚ GLINKI 27
Miasto
GLINKI
Gmina
KOLNO
Powiat
KOLNEŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
PODLASKIE

Budynek
BUDYNEK WIELOMIESZKANIOWY | Ulica WIEŚ GLINKI 27 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Działka 200603_*.****.83/24
DZIAŁKA GRUNTU | Ulica WIEŚ GLINKI 27 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 27 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 27 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Ulica
WIEŚ GLINKI 28
Miasto
GLINKI
Gmina
KOLNO
Powiat
KOLNEŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
PODLASKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 28 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Ulica
WIEŚ GLINKI 26
Miasto
GLINKI
Gmina
KOLNO
Powiat
KOLNEŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
PODLASKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Działka 200603_*.0011.83/61
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica WIEŚ GLINKI 26 | Miasto: GLINKI | Gmina: KOLNO

Ulica
GLINKA SZLACHECKA 10
Miasto
GLINKA DUCHOWNA
Gmina
KOSTRZYN
Powiat
POZNAŃSKI
Dzielnica
---
Województwo
WIELKOPOLSKIE

Działka 302108_5.0005.42/3
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE | Ulica GLINKA SZLACHECKA 10 | Miasto: GLINKA DUCHOWNA | Gmina: KOSTRZYN

Ulica
OS. GLINKA ---
Miasto
KONIN-GLINKA
Gmina
---
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Działka ******_*.****.363/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica OS. GLINKA --- | Miasto: KONIN-GLINKA | Gmina: ---

Ulica
GLINA OTWOCKA ---
Miasto
WIEŚ GLINA
Gmina
CELESTYNÓW
Powiat
OTWOCKI
Dzielnica
---
Województwo
MAZOWIECKIE

Działka 141703_2.0004.64
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GLINA OTWOCKA --- | Miasto: WIEŚ GLINA | Gmina: CELESTYNÓW

Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.