Staticmap?center=58 300 wałbrzych ul. słowackiego 10&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|58 300 wałbrzych ul
Walbrzych Sąd rejonowy w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 10
58-300 Wałbrzych

Księgi Wieczyste Golińsk inne Golińsk gmina Mieroszów

Ulica
GOLIŃSK 25
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.311/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica GOLIŃSK 25 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 28
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.307/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 28 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 90A
Miasto
GOLIŃSK 90
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.58/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA | Ulica GOLIŃSK 90A | Miasto: GOLIŃSK 90 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 5
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.118/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 5 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 109
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 109 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_5.0001.206/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GOLIŃSK 109 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 109 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 109 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 109 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 109A
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 109A | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 109A | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 109A | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 21
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.312/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GOLIŃSK 21 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 68
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.83/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 68 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 7
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.113/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 7 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 108
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 108 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_5.0001.206/2
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GOLIŃSK 108 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 108 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 92B
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 92B | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_5.0001.139
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GOLIŃSK 92B | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Lokal numer 3
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 92B | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Lokal numer 5
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 92B | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 76
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.40/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 76 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 1
Miasto
GOLIŃSK NR 1
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK | Ulica GOLIŃSK 1 | Miasto: GOLIŃSK NR 1 | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_5.0001.148/3
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GOLIŃSK 1 | Miasto: GOLIŃSK NR 1 | Gmina: MIEROSZÓW

Lokal numer 1
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 1 | Miasto: GOLIŃSK NR 1 | Gmina: MIEROSZÓW

Lokal numer 2
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 1 | Miasto: GOLIŃSK NR 1 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 103
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.190
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 103 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK NR 15
Miasto
GOLIŃSK NR 15
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_*.****.105/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM I GOSPODARCZYM | Ulica GOLIŃSK NR 15 | Miasto: GOLIŃSK NR 15 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 57
Miasto
GOLIŃSK 57
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | Ulica GOLIŃSK 57 | Miasto: GOLIŃSK 57 | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_5.0001.91/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GOLIŃSK 57 | Miasto: GOLIŃSK 57 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 37
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.295/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 37 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 63A
Miasto
GOLIŃSK NR 63
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.88/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 63A | Miasto: GOLIŃSK NR 63 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 73
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.79/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 73 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 58
Miasto
GOLIŃSK NR 58
Gmina
GOLIŃSK
Powiat
WAŁBRZYCH
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.90/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 58 | Miasto: GOLIŃSK NR 58 | Gmina: GOLIŃSK

Ulica
GOLIŃSK 50
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.100/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 50 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 92
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
--- | Ulica GOLIŃSK 92 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_*.****.141/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica GOLIŃSK 92 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 69
Miasto
GOLIŃSK NR 69
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.82/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 69 | Miasto: GOLIŃSK NR 69 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 89
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
---
Dzielnica
---
Województwo
---

Budynek
BUDYNEK TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI | Ulica GOLIŃSK 89 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_*.****.41
--- | Ulica GOLIŃSK 89 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_*.****.60/3
--- | Ulica GOLIŃSK 89 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_5.0001.71/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GOLIŃSK 89 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_*.****.45/1
NIERUCHOMOŚĆ BEZ ZABUDOWAŃ | Ulica GOLIŃSK 89 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_5.0001.46/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 89 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_5.0001.71/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE | Ulica GOLIŃSK 89 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 65
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.85/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 65 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 77
Miasto
GOLIŃSK NR 77
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.72
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 77 | Miasto: GOLIŃSK NR 77 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 84
Miasto
GOLIŃSK NR 84
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.50
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 84 | Miasto: GOLIŃSK NR 84 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 85
Miasto
GOLIŃSK NR 85
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.49
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GOLIŃSK 85 | Miasto: GOLIŃSK NR 85 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 79
Miasto
GOLIŃSK 79
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.73
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 79 | Miasto: GOLIŃSK 79 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 78
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.75/1
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GOLIŃSK 78 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 20B
Miasto
GOLIŃSK NR 20 A
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.313
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 20B | Miasto: GOLIŃSK NR 20 A | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 99
Miasto
GOLIŃSK NR 99
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.187
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA | Ulica GOLIŃSK 99 | Miasto: GOLIŃSK NR 99 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 8B
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.152/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 8B | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 70A
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.172/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA ROLNA | Ulica GOLIŃSK 70A | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 14
Miasto
GOLIŃSK 14
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.109/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 14 | Miasto: GOLIŃSK 14 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 97
Miasto
GOLIŃSK NR 97
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.185
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 97 | Miasto: GOLIŃSK NR 97 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 29
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.306/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 29 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 20
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.103
B - TERENY MIESZKANIOWE | Ulica GOLIŃSK 20 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 83
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Lokal numer 4
LOKAL MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 83 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 75
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.76/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 75 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 38
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.294
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 38 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 70
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.81/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 70 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 98
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.186/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 98 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 44
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Budynek
BUDYNEK MIESZKALNY | Ulica GOLIŃSK 44 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Działka 022106_*.0001.289/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 44 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 87
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.47
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 87 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 81
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.74/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 81 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 111
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.217/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 111 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 9
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.184/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 9 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 74
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.77/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 74 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 12
Miasto
GOLIŃSK NR 12
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.110/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 12 | Miasto: GOLIŃSK NR 12 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 48
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.16
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 48 | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 100
Miasto
GOLIŃSK NR 100
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.188/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 100 | Miasto: GOLIŃSK NR 100 | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLIŃSK 91 B ---
Miasto
GOLIŃSK
Gmina
MIEROSZÓW
Powiat
WAŁBRZYSKI
Dzielnica
---
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Działka 022106_5.0001.140/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLIŃSK 91 B --- | Miasto: GOLIŃSK | Gmina: MIEROSZÓW

Ulica
GOLEŃSKO ---
Miasto
GOLEŃSKO
Gmina
CHĄŚNO
Powiat
ŁOWICKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka 100503_2.0003.374
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLEŃSKO --- | Miasto: GOLEŃSKO | Gmina: CHĄŚNO

Ulica
GOLEŃSKO 16A
Miasto
GOLEŃSKO
Gmina
CHĄŚNO
Powiat
ŁOWICKI
Dzielnica
---
Województwo
ŁÓDZKIE

Działka 100503_2.0003.375
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE | Ulica GOLEŃSKO 16A | Miasto: GOLEŃSKO | Gmina: CHĄŚNO

Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Matters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.