Staticmap?center=58 300 wałbrzych ul. słowackiego 10&zoom=17&size=400x300&markers=color:purple|58 300 wałbrzych ul
Walbrzych Sąd rejonowy w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 10
58-300 Wałbrzych

Księgi Wieczyste Różana inne Różana gmina Mieroszów

Budynek

Różana 1
Różana

LE1J/xxxxxxxx/0  

Działka 021805_2.0014.175/1
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 2
Różana

LE1J/xxxxxxxx/0  

Działka 021805_2.0014.174
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 3
Różana

LE1J/xxxxxxxx/7  

Działka 021805_2.0014.103

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.161

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.164

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.173

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.178

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.250/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.250/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.250/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.251/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 4
Różana

LE1J/xxxxxxxx/9  

Działka 021805_2.0014.168
SAD, PASTWISKA TRWAŁE, UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 5
Różana

LE1J/xxxxxxxx/2  

Działka 021805_2.0014.389

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.423

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 6
Różana

LE1J/xxxxxxxx/6  

Działka 021805_2.0014.388
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 7
Różana

LE1J/xxxxxxxx/6  

Działka 021805_2.0014.150/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.151

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.152

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.238/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.239/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.284/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.284/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.390

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.421

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 8
Różana

LE1J/xxxxxxxx/3  

Działka 021805_2.0014.55
NIERUCHOMOŚĆ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 9A
Różana

LE1J/xxxxxxxx/5  

Działka 021805_2.0014.418
PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 9
Różana

LE1J/xxxxxxxx/8  

Działka 021805_2.0014.392
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 10
Różana

LE1J/xxxxxxxx/7  

Działka 021805_2.0014.133/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.232/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.233/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.331/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.331/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.332

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.393

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.417

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.490

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 11
Różana

LE1J/xxxxxxxx/8  

Działka 021805_2.0014.394
DZIAŁKA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 11
Różana

SW1W/xxxxxxxx/7  

Działka 022106_5.0005.5
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.6/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.6/3
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.98
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.99
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 12
Różana

LE1J/xxxxxxxx/8  

Działka 021805_2.0014.395
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 13
Różana

SW1W/xxxxxxxx/1  

Działka 022106_5.0005.10
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 15
Różana

LE1J/xxxxxxxx/9  

Działka 021805_2.0014.398
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 16
Różana

LE1J/xxxxxxxx/2  

Działka 021805_2.0014.399/2
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.400
ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 18
Różana

SW1W/xxxxxxxx/5  

Działka 022106_4.????.102/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 18
Różana

LE1J/xxxxxxxx/5  

Działka 021805_2.0014.401
TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 3

SW1W/xxxxxxxx/7  
Budynek

Różana 19
Różana

LE1J/xxxxxxxx/9  

Działka 021805_2.0014.260

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.261

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.28

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.315

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.319

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.403

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.430

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.446

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.491

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.85

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 20
Różana

SW1W/xxxxxxxx/9  

Działka 022106_5.0005.101
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.102/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.103
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.15
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.16/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.17
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.18/3
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.3/4
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 20
Różana

LE1J/xxxxxxxx/7  

Działka 021805_2.0014.402
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 21
Różana

LE1J/xxxxxxxx/2  

Działka 021805_2.0014.409/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.409/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.409/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.431

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.82

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 22
Różana

LE1J/xxxxxxxx/0  

Działka 021805_2.0014.218/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.220/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.221/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.404

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.406

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.432

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.434
DZIAŁKA GRUNTU BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.440

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.470
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.82

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 23
Różana

LE1J/xxxxxxxx/3  

Działka 021805_2.0014.123
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.124
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.125
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.321
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.322
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.439
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.500
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.74/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 24
Różana

LE1J/xxxxxxxx/6  

Działka 021805_2.0014.441/2
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 25
Różana

SW1W/xxxxxxxx/2  

Działka 022106_4.0005.22/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 2

SW1W/xxxxxxxx/7  
Budynek

Różana 27
Różana

LE1J/xxxxxxxx/2  

Działka 021805_2.0014.451
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 28
Różana

SW1W/xxxxxxxx/9  

Działka 022106_5.0005.24
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 30
Różana

SW1W/xxxxxxxx/7  

Działka 022106_5.0005.27

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.43/7

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.44

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.49

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.54/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.55/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.57

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.58

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.61/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.75/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022106_5.0005.75/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 30
Różana

LE1J/xxxxxxxx/9  

Działka 021805_2.0014.371
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 31
Różana

LE1J/xxxxxxxx/2  

Działka 021805_2.0014.15
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ BUDYNKÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.2
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ BUDYNKÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.275
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ BUDYNKÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.328/1
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ BUDYNKÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.330/1
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ BUDYNKÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.337/1
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ BUDYNKÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.372
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ BUDYNKÓW

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.58
GOSPODARSTWO ROLNE BEZ BUDYNKÓW

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 32
Różana

LE1J/xxxxxxxx/3  

Działka 021805_2.0014.13

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.130

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.14

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.277

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.350

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.373

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.64

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.71

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 33
Różana

LE1J/xxxxxxxx/9  

Działka 021805_2.0014.375

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 34
Różana

LE1J/xxxxxxxx/9  

Działka 021805_2.0014.177
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.205/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.206/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.337
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.338
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.376
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.454
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 35
Różana

LE1J/xxxxxxxx/7  

Działka 021805_2.0014.377

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 36
Różana

LE1J/xxxxxxxx/2  

Działka 021805_2.0014.380
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.381
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 37
Różana

LE1J/xxxxxxxx/7  

Działka 021805_2.0014.382
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 38
Różana

LE1J/xxxxxxxx/5  

Działka 021805_2.0014.202/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.203/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.300
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.301
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.384
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 39
Różana

LE1J/xxxxxxxx/7  

Działka 021805_2.0014.385
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 41
Różana

LE1J/xxxxxxxx/4  

Działka 021805_2.0014.386
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 42
Różana

LE1J/xxxxxxxx/0  

Działka 021805_2.0014.171
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.179
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 44
Różana

LE1J/xxxxxxxx/7  

Działka 021805_2.0014.169/1
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.387
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 45
Różana

LE1J/xxxxxxxx/8  

Działka 021805_2.0014.267
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 46
Różana

LE1J/xxxxxxxx/6  

Działka 021805_2.0014.336/2
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 47
Różana

LE1J/xxxxxxxx/8  

Działka 021805_2.0014.345
DZIAŁKA SIEDLISKOWA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 48
Różana

LE1J/xxxxxxxx/6  

Działka 021805_2.0014.19

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.25

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.258

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.259

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.346

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.350

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.367

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.460

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.498

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.86

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 021805_2.0014.96/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 49
Różana

LE1J/xxxxxxxx/7  

Działka 021805_2.0014.351
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 50
Różana

LE1J/xxxxxxxx/4  

Działka 021805_2.0014.352
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 54
Różana

LE1J/xxxxxxxx/8  

Działka 021805_2.0014.354
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Różana 55
Różana

LE1J/xxxxxxxx/9  

Działka 021805_2.0014.355
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.