Księgi Wieczyste Jarosławice inne Jarosławice gmina Żórawina

Budynek

Jarosławice 1
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/2  

Działka 260107_2.0007.1193/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.747/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.748/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 1A
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/2  

Działka 260107_2.0007.611
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.612
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.614/1
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.616/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.622/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.623
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.624
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.626/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.628/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.749/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 1A
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/6  

Działka 022309_2.0006.1/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 1
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/6  

Działka 142512_2.0006.127

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.186

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.187

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.AR_1.256/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 1A
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/9  

Działka 142512_2.0006.AR_1.256/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 1B
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/2  

Działka 142512_2.0006.AR_1.256/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 1
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/7  

Działka 022309_2.0006.1/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.103

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.41/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.41/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 2
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/0  

Działka 142512_2.0006.135

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.185

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.246

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.415

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.426

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 2
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/2  

Działka 022309_2.0006.36/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 2A
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/0  

Działka 022309_2.0006.36/1
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 2
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.743/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.745/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 3
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/0  

Działka 022309_2.0006.2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.44/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 3
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/7  

Działka 260107_2.0007.1190
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1191
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.735/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.737/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.739
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.741/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.799
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.800
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 3
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/0  

Działka 142512_2.0006.134
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 4
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/7  

Działka 260107_2.0007.731/1
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.733
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 4
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/5  

Działka 022309_2.0006.34
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 5
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/8  

Działka 260107_2.0007.1195
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.604
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.605
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.607/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.728/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.730
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.780/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.807
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.808
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.989
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.990
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 5
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/2  

Działka 142512_2.0006.121

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.164

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.174

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.175

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0033.211/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.222

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 6
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.1197
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1259
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0006.295

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0006.297

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0006.303/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.553

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.554

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.717
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.718/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.720
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.784/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.811
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.812
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 6
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/8  

Działka 022309_2.0006.33
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 6
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/2  

Działka 142512_2.0006.132
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 7
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/0  

Działka 260107_2.0007.711/3
NIEZABUDOWANE DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.711/4
NIEZABUDOWANE DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.713/2
NIEZABUDOWANE DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.713/3
NIEZABUDOWANE DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 7
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/8  

Działka 022309_2.0006.4/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.4/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 8
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/5  

Działka 260107_2.0007.1199
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1200
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.707
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.710
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.770
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 8
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/5  

Działka 142512_2.0006.105

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.162

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.173

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.230

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 8
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/4  

Działka 022309_2.0006.32/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 8A
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/1  

Działka 022309_2.0006.32/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 9
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/7  

Działka 260107_2.0007.1198

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1201/6

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1202

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1203

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.699

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.700

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.701

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.702

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.704

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.714

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.715

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.716

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.782/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.819

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.820

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 9
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/1  

Działka 022309_2.0006.5/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.5/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.6

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 10
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/4  

Działka 260107_2.0007.697/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.764
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 10
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/7  

Działka 022309_2.0006.31

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 10
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/7  

Działka 142512_2.0006.160
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 11
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.695

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.698

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 12
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/1  

Działka 022309_2.0006.30/1
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 12
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/3  

Działka 260107_2.0007.1080

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1081

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1082

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1170

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1204

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.522

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.523

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.524

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.526/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.527/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.528/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.689

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.690

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.694

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.772/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.773/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.775/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.821

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.822

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 12
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/8  

Działka 142512_2.0006.129

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.225

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.242

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 13A
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/3  

Działka 142512_2.0006.158/2
DZIAŁKA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 13
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/3  

Działka 142512_2.0006.AR_1.107
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 13
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/5  

Działka 022309_2.0006.47/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.9/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.9/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 13
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/7  

Działka 260107_2.0007.1205

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.683

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.684

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.686/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.688/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 14
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/9  

Działka 142512_2.0006.156

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.410

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.421

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 14
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/6  

Działka 022309_2.0006.29

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.83/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 14
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0015.331

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.572

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.682
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 15
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/2  

Działka 022309_2.0006.10

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 15
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/7  

Działka 260107_2.0007.1206

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1349
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1350

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.222
DZIAŁKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.272
DZIAŁKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.671

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.672

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.674/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.676

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.721
DZIAŁKI ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.825

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.826

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.834/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 15
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/1  

Działka 142512_2.0006.155
DZIAŁKA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 16
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/0  

Działka 022309_2.0006.27
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 16
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.1208
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1407/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1407/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0006.319
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0006.371
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.659
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.660
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.662/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.665
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.666
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.668/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.829
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.830
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 17
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/4  

Działka 260107_2.0007.1181
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1209
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1209/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.653
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.654
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.656/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.658/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 17
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/1  

Działka 022309_2.0006.12/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.12/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 17D
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/7  

Działka 022309_2.0006.11/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 19
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/0  

Działka 142512_2.0006.112

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.114

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.115

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.154

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.201

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.247

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.354

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0013.486

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0013.565

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0013.597

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0013.779

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0013.790

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.89

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0013.990

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0013.997

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 19
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/8  

Działka 260107_2.0007.1185
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.638/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.640
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.644/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.646
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 19
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/9  

Działka 022309_2.0006.11/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.13/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.13/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 20
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/4  

Działka 260107_2.0007.1212

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.222/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.223/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.629

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.630

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.632/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.634/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.839

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.840

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 20
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/9  

Działka 022309_2.0006.25

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.26/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.49

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.55/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.55/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.57

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.78/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.80

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 21
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/8  

Działka 260107_2.0007.616/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.622/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.628/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 21B
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/6  

Działka 022309_2.0006.14/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.14/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 21A
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/1  

Działka 022309_2.0006.14/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 21
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/6  

Działka 022309_2.0006.14/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.14/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 21
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/7  

Działka 142512_2.0006.152

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.183

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.184

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.87

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 22
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/6  

Działka 142512_2.0006.AR_1.104
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.AR_1.14
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.AR_1.151
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.AR_1.36
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 22
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/2  

Działka 022309_2.0006.23
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 23
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/2  

Działka 260107_2.0007.611
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.612
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.614/1
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.616/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.622/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.623
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.624
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.626/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.628/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.749/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 24
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/5  

Działka 022309_2.0006.22/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.22/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.78/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 24
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/5  

Działka 260107_2.0007.1213

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.607/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.609

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 25
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/3  

Działka 022309_2.0006.16/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 25
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/5  

Działka 142512_2.0006.100

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.143

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.85

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 25
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.760
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 26
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/1  

Działka 260107_2.0007.761
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 26
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/6  

Działka 142512_2.0006.149
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 26
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/8  

Działka 022309_2.0006.21/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 27
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/1  

Działka 022309_2.0006.145/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.145/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.145/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 27
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/5  

Działka 260107_2.0007.759
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.789
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.790
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.791
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.792
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 28A
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.529
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.530
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.530/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.634/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 28
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/7  

Działka 260107_2.0007.1187
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.555
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.556
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.589/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.601/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.602/3
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.757
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.797
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.798
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 28
Jarosławice

WR1K/xxxxxxxx/5  

Działka 022309_2.0006.19

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.20

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.67

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.73

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0006.76

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 28B
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.658/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 29
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/9  

Działka 142512_2.0006.111

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.113

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.12

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.193

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.37

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.71

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.83

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 30
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/8  

Działka 260107_2.0007.296/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.305/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.610/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.610/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 30
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/9  

Działka 142512_2.0006.153
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.28
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 31
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/4  

Działka 260107_2.0007.755
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 32A
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/8  

Działka 260107_2.0007.599/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.600/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 32
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/3  

Działka 142512_2.0006.146
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 32
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/1  

Działka 260107_2.0007.601/1
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.602/1
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 33
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/5  

Działka 142512_2.0006.11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.145

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.31

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 33
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/1  

Działka 260107_2.0007.595/6
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.598/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 35
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/9  

Działka 142512_2.0006.144/1
DZIAŁKA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.144/2
DZIAŁKA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 36
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/1  

Działka 142512_2.0006.142

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.192/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.39

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.44

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.45/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.6/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 38
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/1  

Działka 260107_2.0007.597
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 39
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/5  

Działka 260107_2.0007.1172/1
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1172/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.536/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.536/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.537/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.537/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.539/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.539/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.541/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.542/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 40
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/8  

Działka 260107_2.0007.595/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 41
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/3  

Działka 142512_2.0006.1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.337/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.53

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.59

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.880

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.883

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 41
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/5  

Działka 260107_2.0014.1/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.105

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.109

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0012.118

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.119/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.122

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.124

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.125

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.132

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.136

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0012.136/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.141

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.143

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.147

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.160

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.172/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0012.175/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0013.188/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0005.192/2
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0005.193/2
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.196

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.214/2
LASY I GRUNTY LEŚNE, ROLA, ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.215

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0001.217

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.225

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0002.229/1
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.233

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.248
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.250/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.250/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.250/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.261/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.263/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.273

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.280/11
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.280/14
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.280/15
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.280/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.280/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.280/8
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.282/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.283
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.283/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.283/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.283/6
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.287
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.288/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.288/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.289/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.289/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0012.295/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0002.30/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0012.325/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0011.345/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0006.347/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.351
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0005.366/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0005.367/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.372/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.375

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0012.409/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0012.410/1
ROLA, ZABUDOWANIA NA ROLI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0001.418/1
N - NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.423

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0005.436/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0001.467

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0005.497/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0005.498/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.506

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.513

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0005.514/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.555

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.556

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.557

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.558

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.559

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.58

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.594
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.595/2
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.595/8
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0012.62

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0008.65/2
BI - INNE TERENY ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.652/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.655

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.656

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.657

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.658

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.662

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.663

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.664

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.665

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.666

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0005.681
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.717

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.718

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0005.733

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.80
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.85/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0014.86
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0003.9

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0015.959
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0010.996

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 42
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/2  

Działka 142512_2.0006.61
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 42
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/0  

Działka 260107_2.0007.1087/2
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1088/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.540/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.541/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.542/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 44
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/3  

Działka 142512_2.0006.1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.337/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.51

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.53

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.59

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.880

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0001.883

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 45
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.1071
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1072
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1073
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1074
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1075
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1076
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1167
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1168
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1175
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1176
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1177
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.491/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.495
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.496
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.497
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.499/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.502
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.503
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.504
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.505
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.506
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.508/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.511
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.512
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.762/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 46
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/5  

Działka 142512_2.0006.138/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 46
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/4  

Działka 260107_2.0007.1164

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1165

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1334

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.467

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.468

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.469

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.471/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.474

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.475

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.476

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.477

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.478

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.480/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.483

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.484

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.492

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.763

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 47
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/8  

Działka 260107_2.0007.453/3
ROLA, ROWY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.456

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.465

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 48
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/2  

Działka 260107_2.0007.1056

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1057

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1058

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1161

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1207

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1270

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1367

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1368

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1369

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.435/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.440

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.441

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.442

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.444/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.448

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.677

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.678

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.680/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.766

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.778/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.827

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.828

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.831

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.832

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 49
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/7  

Działka 260107_2.0007.438
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.447
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 51
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/0  

Działka 260107_2.0007.1047
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1048
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1049
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1050
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1051
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1052
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1158
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1159
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1302
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.413
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.414
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.415
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.417/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.420
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.421
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.423
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.424
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.426
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.429
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.430
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.768
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.769
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 52
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/0  

Działka 260107_2.0007.1041
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1042
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1043
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1156
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1184
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1214
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.395
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.396
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.397
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.399/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.402
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.403
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.50
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.587/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.599/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.600/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.771
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.846
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.847
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.848
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.873
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.874
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.875
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 53
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.1035

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1036

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1037

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1038

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1039

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1040

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1154

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1155

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.368
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.369

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.370

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.372/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.375

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.376

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.377

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.378

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.379

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.381/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.384

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.385

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.386

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.387

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.388

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.390/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.393

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.394

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 53A
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.1035

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1036

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1037

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1038

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1039

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1040

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1154

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1155

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.368
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.369

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.370

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.372/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.375

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.376

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.377

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.378

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.379

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.381/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.384

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.385

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.386

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.387

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.388

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.390/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.393

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.394

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 54
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/3  

Działka 142512_2.0006.140

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.15

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.65

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.76

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 54
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/5  

Działka 260107_2.0007.1029
ROLA, SAD NA ROLI, PASTWISKO, ZAB. NA ROLI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1030
ROLA, SAD NA ROLI, PASTWISKO, ZAB. NA ROLI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1031
ROLA, SAD NA ROLI, PASTWISKO, ZAB. NA ROLI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1032
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1033
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1034
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.349
ROLA, SAD NA ROLI, PASTWISKO, ZAB. NA ROLI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.350
ROLA, SAD NA ROLI, PASTWISKO, ZAB. NA ROLI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.351
ROLA, SAD NA ROLI, PASTWISKO, ZAB. NA ROLI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.354/1
ROLA, SAD NA ROLI, PASTWISKO, ZAB. NA ROLI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.357
ROLA, SAD NA ROLI, PASTWISKO, ZAB. NA ROLI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.358
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.359
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.360
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.363/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.367
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 55
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.366/1
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.366/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 56
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/8  

Działka 260107_2.0007.1023
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1024
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1025
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1151
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.340
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.341
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.342
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.345/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.347/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.348
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 57
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/5  

Działka 260107_2.0007.347/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.356
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.545
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.546
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 59
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/7  

Działka 260107_2.0007.284/2
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 60
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.282/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.283/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.283/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 61
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.1143
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.270
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.271
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.272
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.274/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.275
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.276
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.752/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.996
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.997
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.998
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 63
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.1140
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1303
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.249
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.250
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.251
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.253/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.254/1
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.255
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.987
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.988
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.989
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 68
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/5  

Działka 260107_2.0007.225/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.225/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 69
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.1134

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1135

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1136/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.210

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.211

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.213/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.214

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.215

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.216

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.217

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.219/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.220

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.221

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.226/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.227/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.966

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.967

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.968

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.969

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.970

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.971

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 70
Jarosławice

RA1P/xxxxxxxx/2  

Działka 142512_2.0006.16
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 142512_2.0006.38
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 71
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/4  

Działka 260107_2.0007.1131
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.192
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.193
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.195/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.196
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.197
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.202
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.203
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260203_2.0010.56
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.957
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.958
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.959
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 72
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/3  

Działka 260107_2.0007.189/1
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 73
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.1347
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.171
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.172
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.173
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.174
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.175
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.176
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.177
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.178
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.179
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.180
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.181
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.182
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.183
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.184
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.185
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.225/6
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.226/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.227/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.948
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.949
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.950
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.951
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.952
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.953
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 73A
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/0  

Działka 260107_2.0007.1130
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.186
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.187
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.190
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.191
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 74
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/0  

Działka 260107_2.0007.1126
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1127
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1128
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1129
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.1172/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.166
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.167
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.168
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.169
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.170
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.172/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.294/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.945
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.946
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.947
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 75
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.1110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1111/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1111/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1123

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.158/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.163/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.83

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.84

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.85/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.87/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.87/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.88/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.88/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.89/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.894

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.895

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.896

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.897/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.897/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.898/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.898/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.899/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.899/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 76
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.1124

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1125

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.156

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.157

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.158/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.159

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.160

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.161

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.162

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.163/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.164

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.165

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.936

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.937

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.942

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.943

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 79
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/0  

Działka 260107_2.0007.1118
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1119
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1120
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.128
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.129
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.130
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.132
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.133
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.134
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.135
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.136/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.137
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 80
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/1  

Działka 260107_2.0007.1306

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.138

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.139

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.140

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.141

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.142

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.143

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.144

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.145

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 81
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/3  

Działka 260107_2.0007.108/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.110
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.111
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1116
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.112/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.113
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.114
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1323
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1324
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1325
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1326
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1342
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.289
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.290
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0006.303/6
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.912
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.913
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.914
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 83
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/0  

Działka 260107_2.0007.102/1
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.97/1
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 84
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/0  

Działka 260107_2.0007.93
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 85
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/2  

Działka 260107_2.0007.1333
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 261203_2.0012.137
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 261203_2.0012.68
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.85/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.89/3
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.938
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.944
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 86
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.77

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.81

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 87
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.73/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 90
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.61/1
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 91
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/2  

Działka 260107_2.0009.4/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.55
NIERUCHOMOĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.58
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.62
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 92
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/8  

Działka 260107_2.0007.52

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.53

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.876

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.877

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.878

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 93
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/7  

Działka 260107_2.0007.1089
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1099
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1100
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1186
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1266
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1364
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0006.287
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.43
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.44
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.45
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.46
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.47
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.48
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.49
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.870
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.871
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.872
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 95A
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/6  

Działka 260107_2.0007.1264

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.41

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.869

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 95
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/3  

Działka 260107_2.0007.1098
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.1207/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1287
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1288
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1371
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.173
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.274/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.29
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.29/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.29/5
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.33/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.34/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.39
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.40
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.42
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 261203_2.0010.57
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 261203_2.0010.58
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.867
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.868
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 97
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/1  

Działka 260107_2.0007.14
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 99
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/2  

Działka 260107_2.0007.1087/1
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1088/2
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.772/3
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Jarosławice 100
Jarosławice

KI1B/xxxxxxxx/9  

Działka 260107_2.0007.1062
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1063
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1064/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1065
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1068
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1069
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1070
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1117
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1121
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0007.1278
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.304
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.305
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.306
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260107_2.0009.307
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.