Księgi Wieczyste Marcinkowice inne Marcinkowice gmina Żórawina

Budynek

Marcinkowice 1
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/5  

Działka 120801_2.0006.211
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.340
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.471/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.472/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.6
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.666/1
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.666/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.667/1
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.667/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.7
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.849/4
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 1
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0018.197/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.200/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.200/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.200/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.213/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 1
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/3  

Działka 260303_5.0025.200
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.206
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.237/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.237/3
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.239
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 1B
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.161/4
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA BUDYNKIEM Z DWOMA KONDYGNACJAMI NADZIEMNYMI I PODDASZEM UŻYTKOWYM

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

NS1S/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 3

NS1S/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 4

NS1S/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 5

NS1S/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 6

NS1S/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 7

NS1S/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 8

NS1S/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 9

NS1S/xxxxxxxx/5  
Budynek

Marcinkowice 1D
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.161/5
DZIAŁKA ZABUDOWANA BUDYNKIEM WIELOMIESZKANIOWYM

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1/I

NS1S/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2/I

NS1S/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 3/I

NS1S/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 4/I

NS1S/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 6/I

NS1S/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 7/II

NS1S/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 10/II

NS1S/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 12

NS1S/xxxxxxxx/5  
Budynek

Marcinkowice 2
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.138

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.140/14

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.140/16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.140/6

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 2
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/6  

Działka 321704_5.0046.471
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 3
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.321/2
DZIAŁKA BUDOWLANA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.321/4
DZIAŁKA BUDOWLANA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.322/4
DZIAŁKA BUDOWLANA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 3
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.120
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.196
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.210
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.288
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.289
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.341
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.469
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.470
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.664
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.665
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.676
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.909
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 4
Marcinkowice

TR1T/xxxxxxxx/4  

Działka 121605_5.0004.1317
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121605_5.0004.1394
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 4
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/5  

Działka 260604_5.0016.284/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.290

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.300

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 4
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/7  

Działka 321704_5.0046.650
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.651
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 4
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.317/14
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 4/1
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/7  

Działka 321704_5.0046.650
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.651
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 5
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/5  

Działka 321704_5.0046.478
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 5
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/2  

Działka 120801_2.0006.467/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.467/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.468
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.661
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.683
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.827
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.902
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 6
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/5  

Działka 321704_5.0046.480
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.604
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 6
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0018.146/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 6
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/6  

Działka 260303_5.0025.195
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.196

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.94

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 6
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/8  

Działka 120801_2.0006.653
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.654
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.655
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 7
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/5  

Działka 260303_5.0025.198

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.90

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 7
Marcinkowice

WR1K/xxxxxxxx/7  

Działka 022309_2.0003.4/8
DZIAŁKA ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 7
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.346
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.347
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.462
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.463
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.59
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.60
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.650
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.651
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.652
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 7
Marcinkowice

TR1T/xxxxxxxx/1  

Działka 121605_5.0004.1030
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121605_5.0004.1224
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121605_5.0004.1259
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121605_5.0004.1284
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121605_5.0004.1331
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121605_5.0004.1401
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 7
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.55/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

WR1K/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2

WR1K/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 3

WR1K/xxxxxxxx/5  
Budynek

Marcinkowice 8
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/6  

Działka 321704_5.0046.483
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.493
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 8
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.????.405/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 8
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/2  

Działka 260303_5.0023.271
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0023.272
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0023.286
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.72
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 8
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/0  

Działka 260604_5.0016.282
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

WR1K/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2

WR1K/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/1  
Budynek

Marcinkowice 9
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0018.104/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.104/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.166
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.18
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.31
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.5/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.5/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.63/1
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.63/3
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.63/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.9
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 9
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/0  

Działka 260303_5.0025.67
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 10
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.????.2
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 10
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/4  

Działka 120801_2.0006.105
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.106
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.177
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.325
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.452
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.455
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.529
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.617
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.619
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.620
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.682
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 10
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/4  

Działka 260303_5.0025.190
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.66
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 11
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/5  

Działka 260604_5.0016.279

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 11
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/1  

Działka 321704_5.0046.511
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 11
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/4  

Działka 260303_5.0025.65/5
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 12
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/4  

Działka 321704_5.0046.457
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.512
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 12
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/1  

Działka 120801_2.0006.542
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.601
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.602
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.603
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.694/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.87
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.88
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 12
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.69/4
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 12
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/7  

Działka 260604_5.0016.278
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.312
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_4.0001.993
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 13
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/2  

Działka 321704_5.0046.458
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.462
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.463
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.464
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.465
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.502
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.505
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.506
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.513
GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0049.514
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.515
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.530
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.566
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.607
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 13
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.298

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.299

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.364

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.598

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.599

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.600

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.768

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.790

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 14
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/2  

Działka 260604_5.0016.276
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 14
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/2  

Działka 321704_5.0046.517
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 14
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.119/4
DZIAŁKA ROLNA BUDOWLANA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 15
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/9  

Działka 260604_5.0016.275
GRUNT ORNY Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 15
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/9  

Działka 260303_5.0025.64
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 15
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/9  

Działka 120801_2.0006.444
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.504
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.589
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.772
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 16
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/4  

Działka 321704_5.0046.518

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 18
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/4  

Działka 260604_5.0016.197
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 18
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/5  

Działka 321704_5.0046.524
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.589
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 18
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/7  

Działka 260303_5.0025.74
TEREN BUDOWLANY, PASTWISKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 18
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.106
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.94
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 19
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/4  

Działka 260604_5.0016.319/3
ROLA, DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 19A
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/9  

Działka 260604_5.0016.193
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 19
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.55/2
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 19
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/3  

Działka 321704_5.0046.525
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 19
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/5  

Działka 120801_2.0006.353
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.497
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.71/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.72/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.728
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.780
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.882
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 20
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/0  

Działka 260303_5.0025.236
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.61
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.62
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 20
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/3  

Działka 321704_5.0046.528
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.567
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 20
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/8  

Działka 260604_5.0016.271/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.319/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 21
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/1  

Działka 260303_5.0025.60

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 21
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/9  

Działka 260604_5.0016.271/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.319/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 21
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/3  

Działka 321704_5.0046.523
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 21
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.173
DZIAŁKA ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 22
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/6  

Działka 260604_5.0016.270
GRUNT ORNY, LAS, GRUNT ROLNY ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 22
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.740
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.845
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.99
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 22
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.527
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 22
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/1  

Działka 260303_5.0025.51/2
ZABUDOWANIA, SAD

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 22
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/7  

Działka 321704_5.0046.533
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 23
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.179/3
ROLA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 23
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/0  

Działka 260604_5.0016.268

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.321

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 23
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/2  

Działka 120801_2.0006.300
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.301
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.738
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 24
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/3  

Działka 260303_5.0025.17

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.191

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.48

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.50

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 24
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.239/1
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 24
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/7  

Działka 321704_5.0046.531
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 25
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/3  

Działka 260303_5.0025.193

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.41/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 25
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/3  

Działka 321704_5.0046.608
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 26
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/6  

Działka 260303_5.0025.40
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 27
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.235
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 27
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/9  

Działka 260604_5.0016.182
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.189
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.234
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.252
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.64
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 28
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0018.153/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.153/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 28
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/9  

Działka 120801_2.0006.41

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.42

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.43

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.441

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.465

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.466

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.471/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.472/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.484

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.485

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.53

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.54

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.55

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.714

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.730

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.741

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.794

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.850/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 28
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/8  

Działka 260604_5.0016.233
GRUNT ORNY I DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 28
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/6  

Działka 321704_5.0046.51
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 28
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/8  

Działka 260303_5.0025.13
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0007.157/1
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.32
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0023.49
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 29
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/2  

Działka 321704_5.0046.552
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 29
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/3  

Działka 260604_5.0016.232/1
GRUNT ORNY, ŁĄKA I DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 29
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/1  

Działka 120801_2.0006.731/2
ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 29
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/5  

Działka 260303_5.0025.121

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.22

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.76

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 30
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/3  

Działka 321704_5.0046.550
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 30A
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/1  

Działka 260303_5.0025.101/1
GR. ORNY, ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.102/2
GR. ORNY, ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 30
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0018.38
ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.41
ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 30
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/4  

Działka 260303_5.0025.21/2
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 31
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/3  

Działka 260303_5.0025.104
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.105
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 31
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.236/7
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 31
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/7  

Działka 260604_5.0016.143

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.144

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 32
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/2  

Działka 120801_2.0006.145
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.146
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.789
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.809
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.810
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 32
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/7  

Działka 260303_5.0025.46
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.47
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 32
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0018.52/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.60
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.78/2
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.83
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 33
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/4  

Działka 120801_2.0006.791
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 33 A
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/9  

Działka 260604_5.0016.229
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 33
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/9  

Działka 260604_5.0016.230
ROLA, PLAC ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 33
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.100/6
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 33
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/8  

Działka 321704_5.0046.546
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 34
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/7  

Działka 260604_5.0016.136/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.136/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.137/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.137/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 34
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/7  

Działka 120801_2.0006.107
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.108
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.556
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.557
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.792
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 34/1
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/6  

Działka 321704_5.0046.648
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.668
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 34
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/7  

Działka 260303_5.0025.124
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.125
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.126
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.177
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.178
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.208
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.227
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.243
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.265
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 35
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/8  

Działka 120801_2.0006.423/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.423/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 35
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/6  

Działka 260303_5.0025.128
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.131
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.53
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 36
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0018.109/8
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 36
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/2  

Działka 321704_5.0046.540
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.570
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 36
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/1  

Działka 120801_2.0006.222

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.332

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.424/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.535

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.853/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.9

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 36
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/4  

Działka 260303_5.0025.135
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.168
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.215
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.252
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.73
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.79
GOSPODARSTWO ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 37
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.47
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 37
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/2  

Działka 120801_2.0006.427/2
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 37
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/3  

Działka 321704_5.0046.647
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.661
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 37/1
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/3  

Działka 321704_5.0046.647
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.661
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/1  
Budynek

Marcinkowice 37
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/6  

Działka 260303_5.0025.136
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/1  
Budynek

Marcinkowice 38
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/8  

Działka 120801_2.0006.38
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.39
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.40
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.428
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.429
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.430
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 38
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/6  

Działka 260604_5.0016.131

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.134

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.228

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 38
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/3  

Działka 260303_5.0025.152
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.174
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.176
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.233
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.277
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.278
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.80
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 38
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.319/3
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 38
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/4  

Działka 321704_5.0046.662
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 39 A
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/1  

Działka 260604_5.0016.130
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.132
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 39
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/1  

Działka 120801_2.0006.167
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.26/1
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.26/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.27
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.276
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.277
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.28
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.310
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.333
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.412
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.416
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.433
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.737/1
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.737/3
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.823/1
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 39/1
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/8  

Działka 321704_5.0046.663
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 39
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/8  

Działka 321704_5.0046.663
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 39
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/6  

Działka 260604_5.0016.133
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.227
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 39
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/9  

Działka 260303_5.0025.82
PASTWISKO, SAD, ZABUDOWANIA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 40
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/4  

Działka 120801_2.0006.436
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.581
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.582
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 40
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/8  

Działka 260604_5.0016.128
GRUNT ORNY, DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 40
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.342/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 40
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/2  

Działka 260303_5.0025.139
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.171
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.209
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.211
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.241
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.244
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.248
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.83
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 40
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/9  

Działka 321704_5.0046.664
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 40
Marcinkowice

TR1T/xxxxxxxx/1  

Działka 121605_5.0004.1236
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/3  
Budynek

Marcinkowice 41
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/6  

Działka 120801_2.0006.437/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 41
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/8  

Działka 260303_5.0025.109
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.114
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.119
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.120
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.123
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.144
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.86
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 41
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.465
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.469/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 41A
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/9  

Działka 120801_2.0006.166/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.166/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.243
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.244
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.258/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.29
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.30
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.31
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.313
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.336
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.367
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.399
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.439/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.440/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.515
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.516
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.586
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.587
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.588
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.688
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.734
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.735
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.798
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.823/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.867
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 41
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/1  

Działka 321704_5.0046.573
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/6  
Budynek

Marcinkowice 42
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/6  

Działka 321704_5.0046.539
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 42
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/2  

Działka 260303_5.0025.143
GR. ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.145

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.163

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.203

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.87

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 42
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/0  

Działka 260604_5.0016.218
GRUNT ORNY Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 43
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/5  

Działka 260303_5.0025.146
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.180
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.181
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.182
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.216
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.228
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.253
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.266
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.88
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 43
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/8  

Działka 321704_5.0046.660
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/6  
Budynek

Marcinkowice 44
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/7  

Działka 120801_2.0006.449
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 44
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.43/4
DROGA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 44
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/6  

Działka 321704_5.0046.659
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 44
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/1  

Działka 260604_5.0016.207
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.214
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/5  
Budynek

Marcinkowice 45
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/2  

Działka 321704_5.0046.542
ZABUDOWANA DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 45
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/3  

Działka 260604_5.0016.217/3
GRUNT ORNY I DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 46
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.519
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.523/11
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 46
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/8  

Działka 260303_5.0025.127

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.148

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.164

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.204

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.207

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.242

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 46
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/0  

Działka 260604_5.0009.276
GRUNT ORNY, DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 46
Marcinkowice

TR1T/xxxxxxxx/3  

Działka 121605_5.0004.1100
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121605_5.0004.1251
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 46
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/5  

Działka 321704_5.0046.543
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 46
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.453
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/4  
Budynek

Marcinkowice 47
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/5  

Działka 260604_5.0016.118
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.160
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 47
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/7  

Działka 321704_5.0046.640
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 47
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/8  

Działka 260303_5.0025.149
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.165
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.205
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 47
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/7  

Działka 120801_2.0006.457/2
GRUNTY ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.564
GRUNTY ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.567
GRUNTY ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.631
GRUNTY ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.632
GRUNTY ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.774/2
GRUNTY ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.891
GRUNTY ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.892
GRUNTY ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/6  
Budynek

Marcinkowice 48
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.10
GRUNT ROLNY ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 48
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/4  

Działka 120801_2.0006.459
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.633
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.634
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.635
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 49
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/2  

Działka 120801_2.0006.179
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.461
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.553
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.638
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.639
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.640
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.8
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 49
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/1  

Działka 321704_5.0046.672
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 49
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/5  

Działka 260604_5.0016.119/2
GRUNT ORNY, SAD, DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 49
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0018.109/10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.109/11

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.1492/5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.170/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.184

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.212

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.216

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 49
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/0  

Działka 260303_5.0025.160
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.161
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.214
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.219
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.251
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.257
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 50
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/2  

Działka 321704_5.0046.621
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 50
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/2  

Działka 260303_5.0007.153/1
ŁĄKA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.159
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 50
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.514
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 50
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.26/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.289
DZIAŁKI ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.302
DZIAŁKI ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 50
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/2  

Działka 260604_5.0016.99/2
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/8  
Budynek

Marcinkowice 51
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/7  

Działka 260604_5.0016.98/2
GRUNT ORNY I DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 51
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/7  

Działka 260303_5.0025.158
GOSP. ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 51
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/9  

Działka 321704_5.0046.364
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 5

KO1W/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 6

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 7

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 8

KO1W/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 9

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 10

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 11

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 12

KO1W/xxxxxxxx/3  
Budynek

Marcinkowice 52
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/9  

Działka 321704_5.0046.365
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 52
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0018.76/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.76/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.76/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 52
Marcinkowice

KI1I/xxxxxxxx/2  

Działka 260303_5.0025.142
GOSP. ROL.

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.157
GOSP. ROL.

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.179
GOSP. ROL.

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260303_5.0025.202
GOSP. ROL.

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 52
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/7  

Działka 260604_5.0016.106/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.106/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.112
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.74
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.82
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 5

KO1W/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 6

KO1W/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 7

KO1W/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 8

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 9

KO1W/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 10

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 11

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 12

KO1W/xxxxxxxx/3  
Budynek

Marcinkowice 53
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/5  

Działka 321704_5.0046.367
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 53
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.419
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.468/4
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.468/9
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.96
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 5

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 6

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 7

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 8

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 9

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 10

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 11

KO1W/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 12

KO1W/xxxxxxxx/2  
Budynek

Marcinkowice 54
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/3  

Działka 260604_5.0016.102

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.104

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.105

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.111

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.95

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 54
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.474/3
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 54
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/2  

Działka 321704_5.0046.366
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 54
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/6  

Działka 120801_2.0006.231
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.232
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.307
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.522
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 5

KO1W/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 6

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 7

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 8

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 9

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 10

KO1W/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 11

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 12

KO1W/xxxxxxxx/9  
Budynek

Marcinkowice 55
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/1  

Działka 321704_5.0046.290
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 55
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.158/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.158/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.158/3
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 55
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/9  

Działka 120801_2.0006.524
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 56
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/3  

Działka 260604_5.0016.109/2
ROLA, PLAC ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 56/2
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/6  

Działka 321704_5.0046.285
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.286
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 56
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/6  

Działka 321704_5.0046.285
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.286
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 56
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0018.37
DZIAŁKA ROLNO BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 56/1
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/7  

Działka 321704_5.0046.283
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.284
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 57
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/1  

Działka 120801_2.0006.225
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.532
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 57
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/2  

Działka 321704_5.0046.275
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 57
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/9  

Działka 260604_5.0016.108

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.109/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0025.162

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0025.163

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0009.251

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0009.355

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.83

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.90

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.91/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.93

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/4  
Budynek

Marcinkowice 58
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/6  

Działka 321704_5.0046.265
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 58
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.121
DZIAŁKA ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 58
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/0  

Działka 260604_5.0016.91/1
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 58
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/8  

Działka 120801_2.0006.184
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.194
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.223
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.259/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.534
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/1  
Budynek

Marcinkowice 59
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/3  

Działka 260604_5.0016.89/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.89/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 59
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/5  

Działka 120801_2.0006.10/2
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.103
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.104
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.178
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.221
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.326
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.392
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.425
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.499
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.536/2
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.537/2
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.806
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.851/3
ROLA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 59
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/1  

Działka 321704_5.0046.233
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/2  
Budynek

Marcinkowice 60
Marcinkowice

TR1T/xxxxxxxx/1  

Działka 121605_5.0004.1014
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121605_5.0004.1157
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 60/2
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/0  

Działka 321704_5.0046.253
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/0  
Budynek

Marcinkowice 60
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/5  

Działka 120801_2.0006.158
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.208
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.212
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.220
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.255/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.502
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.538
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.539
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 60
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/0  

Działka 321704_5.0046.253
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/4  
Budynek

Marcinkowice 61
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/7  

Działka 120801_2.0006.203

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.541

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.775

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.776

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 61
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/7  

Działka 321704_5.0046.245
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 61
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/6  

Działka 260604_5.0016.87
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/5  
Budynek

Marcinkowice 62
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.440/6
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 62
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/6  

Działka 120801_2.0006.543/2
ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 62
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/8  

Działka 321704_5.0046.232
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 1

NS1S/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 2

NS1S/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/0  
Budynek

Marcinkowice 63
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/6  

Działka 120801_2.0006.358
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.417
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.450
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.501
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.545
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.700
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.815
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.83
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 63
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/6  

Działka 260604_5.0016.67
GRUNT ORNY, DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 63
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/5  

Działka 321704_5.0046.231
DZIAŁKA GRUNTU POZOSTAJE ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 63
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0018.126/16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.126/17

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/8  
Budynek

Marcinkowice 64
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/8  

Działka 260604_5.????.311/1
GRUNT ORNY, SAD I DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 64
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/4  

Działka 321704_5.0046.240
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 64
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.323/51
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.323/52
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.363/13
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 64
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/0  

Działka 120801_2.0006.356
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.450
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.501
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.503
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.547
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.548
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.700
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.815
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.821
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.91
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.92
N - NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/9  
Budynek

Marcinkowice 65 A
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/5  

Działka 260604_5.0016.309/1
GRUNT ORNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 65
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/8  

Działka 120801_2.0006.217
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.354
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.381
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.549
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.705
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.706
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.71/1
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.719
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.72/1
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.720
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.758
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.779
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.808
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.872
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.883
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 65
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/7  

Działka 321704_5.0046.255/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.257
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 65/2
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/7  

Działka 321704_5.0046.255/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.257
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 65
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.275
DZIAŁKA ROLNA, ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 66
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/8  

Działka 120801_2.0006.216
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.550
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 66
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/4  

Działka 321704_5.0046.433
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 66
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.263/3
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.263/4
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/4  
Budynek

Marcinkowice 67
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/1  

Działka 120801_2.0006.180
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.215
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.460
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.552
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.63
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.636
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.637
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.64
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.784
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.870
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.89
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.90
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 67
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/8  

Działka 260604_5.0016.306/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 68
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0018.45/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 68
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/6  

Działka 120801_2.0006.214
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.366
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.554
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.555
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.57
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.58
GRUNTY ORNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 68 B
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/6  

Działka 260604_5.0016.250/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 68
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/6  

Działka 260604_5.0016.257/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.258/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 69
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/1  

Działka 120801_2.0006.126/1
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.137
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.152
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.153
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.191/2
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.205
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.377/2
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.477
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 69
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/8  

Działka 260604_5.0016.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.242/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 70
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/6  

Działka 120801_2.0006.149/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 70
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/5  

Działka 260604_5.0016.239/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 71
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/4  

Działka 321704_5.0046.79
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 71
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/6  

Działka 260604_5.0016.237/1
UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE I GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 72
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0018.32/5
TEREN MIESZKANIOWY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 72A
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/6  

Działka 260604_5.0016.222/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 72
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.127
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.128
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.138
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.154
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.155
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.192
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.206
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.257/2
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.378
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.474
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.5
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 72
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/9  

Działka 260604_5.0016.220/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 73
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.129/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.129/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.130

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.200/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.376

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.476

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 73
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.????.517/1
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.520/2
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.66
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 73
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/6  

Działka 321704_5.0046.76
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 73
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/5  

Działka 260604_5.0016.206

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.220/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/5  
Budynek

Marcinkowice 74
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/5  

Działka 260604_5.0016.204

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.210/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0009.247

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0009.264

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0009.265

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0009.274

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0009.294

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0009.348/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 74
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/1  

Działka 120801_2.0006.132
GRUNTY ORNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.133
GRUNTY ORNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.139
GRUNTY ORNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.193
GRUNTY ORNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.202
GRUNTY ORNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.207
GRUNTY ORNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.254/2
GRUNTY ORNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.256/3
GRUNTY ORNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.257/1
GRUNTY ORNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 74
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/4  

Działka 321704_5.0046.79
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 74
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0018.157/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 75/75
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/9  

Działka 260604_5.0016.170

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.209/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.209/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 75
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.15
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.344
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.394
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.612
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.613
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.614
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.658
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.659
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.699
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.751
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.753/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.770
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.804
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.805/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 75
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.292/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.347
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 75
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/3  

Działka 321704_5.0046.75
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 76
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.434/1
DZIAŁKA ROLNA ZBAUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 76
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/7  

Działka 321704_5.0046.68
TEREN ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.94
TEREN ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 76
Marcinkowice

TR1T/xxxxxxxx/6  

Działka 121605_5.0004.1291
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 77
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/6  

Działka 260604_5.0016.36

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.43

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.49

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.50

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 78
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/8  

Działka 120801_2.0006.22/2
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.23
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.237
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.238
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.413
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.577
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.578
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.865
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 78/1
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/0  

Działka 321704_5.0046.59
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.67
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 78
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.43/6
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

NS1S/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 2

NS1S/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 3

NS1S/xxxxxxxx/1  
Budynek

Marcinkowice 79
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/8  

Działka 120801_2.0006.241

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.242

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.312

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.799

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 79
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.323/3
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer L.UŻYTK.5

KO1W/xxxxxxxx/1  
Budynek

Marcinkowice 79/2
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/9  

Działka 321704_5.0046.62
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.69
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.93
DZIAŁKA GRUNTU Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 79
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/2  

Działka 321704_5.0046.92/1
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 321704_5.0046.92/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 5

KO1W/xxxxxxxx/1  
Budynek

Marcinkowice 80
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/8  

Działka 120801_2.0006.247
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.248
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.315
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 80
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/4  

Działka 260604_5.0016.195
GRUNT ORNY, SAD I DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 80
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.13
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.131
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.176/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.177/79
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.177/80
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.178
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.205/4
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.208/2
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.215/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.219/3
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.219/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.25/63
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.285/1
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.300/5
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.317/12
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.317/9
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.320
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.360/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.361
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.367
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.374
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.495
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.515
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.530/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.533/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.544/9
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.564/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.566/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.74
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.91
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 81
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/1  

Działka 321704_5.0046.430
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 81
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0018.46/14
DZIAŁKA BUDOWLANA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.46/17
DZIAŁKA BUDOWLANA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.46/7
DZIAŁKA BUDOWLANA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 81
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/0  

Działka 260604_5.0016.12

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 81
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/2  

Działka 120801_2.0006.249
ROLA Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 5

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 6

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 7

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 8

KO1W/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 9

KO1W/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 10

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 11

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 12

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 13

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 14

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 15

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 16

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 17

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 18

KO1W/xxxxxxxx/1  
Budynek

Marcinkowice 82
Marcinkowice

KO1W/xxxxxxxx/4  

Działka 321704_5.0046.429
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 82
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.1/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.140
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.2/2
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.3
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.318
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.668
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 82
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.144/2
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 82
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/3  

Działka 260604_5.0016.150
GRUNTY ORNE I UŻYTKI ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 2

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 3

KO1W/xxxxxxxx/7  

Lokal numer 4

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 5

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 6

KO1W/xxxxxxxx/0  

Lokal numer 7

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 8

KO1W/xxxxxxxx/8  

Lokal numer 9

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 10

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 11

KO1W/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 12

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 13

KO1W/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 14

KO1W/xxxxxxxx/2  

Lokal numer 15

KO1W/xxxxxxxx/9  

Lokal numer 16

KO1W/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 17

KO1W/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 18

KO1W/xxxxxxxx/3  
Budynek

Marcinkowice 84
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/8  

Działka 260604_5.0016.296
GRUNT ORNY , DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 84
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/3  

Działka 120801_2.0006.368

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 84
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0018.203/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

NS1S/xxxxxxxx/5  

Lokal numer 2

NS1S/xxxxxxxx/2  
Budynek

Marcinkowice 85
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/2  

Działka 260604_5.0016.20/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.20/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 85
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.72
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.73
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 86
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/2  

Działka 120801_2.0006.360

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 86
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/1  

Działka 260604_5.0016.19/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.19/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.19/6
DZIAŁKA GRUNTU WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260604_5.0016.314
DZIAŁKA GRUNTU WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 86
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.129/2
GRUNT ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 87
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.208/7
GRUNT ROLNY ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 87
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/7  

Działka 260604_5.0016.86
GRUNT ORNY Z BUDYNKAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 87
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/4  

Działka 120801_2.0006.382
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

NS1S/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 2

NS1S/xxxxxxxx/3  
Budynek

Marcinkowice 88
Marcinkowice

TR1T/xxxxxxxx/9  

Działka 121605_5.0004.1227
BR - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 88
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.293
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 88
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/9  

Działka 120801_2.0006.294
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.295
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.387/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 88
Marcinkowice

KI1T/xxxxxxxx/2  

Działka 260604_5.0016.8
GRUNT ORNY,ŁĄKA,SAD I DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 89
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/7  

Działka 120801_2.0006.373
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 90
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/7  

Działka 120801_2.0006.369
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.69
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.70
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.73
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.74
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 91
Marcinkowice

KR1M/xxxxxxxx/1  

Działka 120801_2.0006.162/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.397
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.426/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.427/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.511
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.914
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 120801_2.0006.915
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 91
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.????.153
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 93
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.283/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 94
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.????.363/1
BUDOWLANA, ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 95
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.????.107
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 98
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.291/1
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.291/3
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.294/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.294/6
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 99
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.555
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 101
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.166/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 102
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.270
GRUNT ROLNY WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.301
GRUNT ROLNY WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 103
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.????.357
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 105
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.534
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 106
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.201
DZIAŁKA ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 108
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.122/3
DZIAŁKA ROLNA WRAZ Z BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

NS1S/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 2

NS1S/xxxxxxxx/0  
Budynek

Marcinkowice 111
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.540/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 112
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.192/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 115
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.315/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.316

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 117
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.126/2
TK - TERENY KOLEJOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 120
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.126/2
TK - TERENY KOLEJOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 121
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0018.14
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.96/1
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.96/2
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 122
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.126/2
TK - TERENY KOLEJOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 123
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0018.116/2
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.209
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.221
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 125
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.108
GRUNT ROLNY WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 126
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0018.143/12
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.143/16
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0018.143/9
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 127
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.246/1
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.246/3
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.246/4
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.246/7
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.246/8
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 128
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.48
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.81
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.83/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.83/4
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 129
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.199
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.211/11
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 130
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.276/5
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 131
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.439/7
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 132
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.158/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.158/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.158/3
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 134
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.39
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 137
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.53
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 139
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.113/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.129/108
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 140
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.368
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.503
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 142
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.450/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.450/7
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.450/8
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 143
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.????.146/16
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 148
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.????.526/6
LAS

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.549/2
LAS

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.551
LAS

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 149
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.????.144
BUDOWLANA WRAZ Z BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

NS1S/xxxxxxxx/6  

Lokal numer 2

NS1S/xxxxxxxx/3  

Lokal numer 3

NS1S/xxxxxxxx/0  
Budynek

Marcinkowice 150
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.116/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 152
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.392
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.397
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 153
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.54
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 154
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.11
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.14
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 156
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.143/3
DZIAŁKA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 158
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.60
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 159
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.195/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA, ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 162
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.553/1
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 165
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.221/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.221/2
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 166
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.277/5
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 167
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.197/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.213

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 169
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.265/4
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 170
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.282

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.286/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 171
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.348/7
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 172
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.24/10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.295

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 173
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.280/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 174
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.20
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 176
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.13
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.131
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.176/1
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.177/79
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.177/80
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.178
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.205/4
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.208/2
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.215/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.219/3
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.219/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.25/63
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.285/1
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.300/5
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.317/12
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.317/9
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.320
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.360/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.361
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.367
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.374
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.495
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.515
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.530/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.533/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.544/9
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.564/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.566/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.74
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.91
DR - DROGI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 177
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.90/1
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 179
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.148
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.45
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.46/6
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.7
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.9
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 180
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.????.211/13
DZIAŁKA GRUNTOWA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.220/2
DZIAŁKA GRUNTOWA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 181
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.????.371
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 183
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.458/8
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.459
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.460/1
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 185
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.391/3
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.582/36
GOSPODARSTWO ROLNE WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.71
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 186
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.385/14
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 187
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.378
ROLNA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.380/3
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 191
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.????.237
GOSPODARSTWO ROLNE Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 197A
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.443/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.443/4
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 198
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.120
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 202
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.547/7
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.548
DZIAŁKA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 203
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.456
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.457
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 204
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.????.114/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 205
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.170
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 206
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.449/2
DZIAŁKA ROLNO-BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.449/5
DZIAŁKA ROLNO-BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 207
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.290
GRUNT ROLNY ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.30/12
GRUNT ROLNY ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 209
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.281/2
DZIAŁKA ROLNA, BUDOWLANA-ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 210
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.257/5
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 212
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.110/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.129/266

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 214
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.283
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.284
N - NIEUŻYTKI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.286
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.288/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.86/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 215
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.425
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 217
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.154
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 218
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.412/2
GRUNTY ORNE, TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 219
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.236/8
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.238/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 225
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.267
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.369
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 228
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.245
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 229
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.156
DZIAŁKA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 231
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.104/3
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 232
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.198/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.212

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 236
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.329/113
GRUNT ROLNY ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.387
GRUNT ROLNY ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 237
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.9
GRUNT ROLNY ZABUDOWANY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 241
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.375
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 242
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.????.444/2
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 243
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.448/4

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 248
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.????.317/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.317/10
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 249
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.364
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 250
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.446/6
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 253
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.????.236/1
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 256
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.276/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 260
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.366/4
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 262
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.????.181
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.487/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.488
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.489
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.490/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.491/1
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 264
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.432/3
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

NS1S/xxxxxxxx/1  

Lokal numer 2

NS1S/xxxxxxxx/8  
Budynek

Marcinkowice 266
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.262/1
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 267
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.????.403/3
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 272
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.????.135
ROLA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 273
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.136
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.168/4
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA WRAZ Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 274
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.487
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.501
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 275
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.363/9
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 278
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.1202/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.1202/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.473/2
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.473/5
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.479
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.484/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.491
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.500
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 279
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.473/3
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.473/4
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 280
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.116/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 281
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.????.403/2
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 282
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.319/4
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 283
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.????.210/1
DZ. BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 285
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.????.343/1
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 287
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.568/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.568/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 289
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.257/2
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 290
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.467/5
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 291
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.467/4
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 292
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.205/2
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 294
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.406/1
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.407/1
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.414/1
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 295
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.196/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 296
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.536/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 297
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.252/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 298
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.65
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 300
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.547/1
DZ. BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 302
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.352/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 303
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.563/12
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.563/15
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 304
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.278/1
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 305
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.325/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.327/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 308
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.246/5
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.246/6
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 309
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.352/5
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 310
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.????.354
GOSPODARSTWO ROLNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 311
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.311/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.312/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.312/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.312/3

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 312
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.273/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 314
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.444/1
BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Lokal numer 1

NS1S/xxxxxxxx/4  

Lokal numer 2

NS1S/xxxxxxxx/7  
Budynek

Marcinkowice 315
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.563/6
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 316
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.218/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.218/8
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 317
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.458/6
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.458/7
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 319
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.291/2
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 320
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.214/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 321
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.287/6
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 323
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.179/1
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 324
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.323/5
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 325
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.143/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 326
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.265/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 327
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.362/5
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKLANYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 328
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.362/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 329
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.362/2
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 330
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.363/12
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 331
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.408/1
DZIAŁKA BUDOWLANA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 332
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.102/7
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 333
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.441/5
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 334
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.45
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 335
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.546/9
DROGA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 336
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.179/2
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 338
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.????.466
ROLA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 339
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.523/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 341
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.192/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 342
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.242/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 346
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.110/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 348
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.565/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 349
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.523/20
PS - PASTWISKA TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.523/8
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 350
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/9  

Działka 121002_2.0014.514/1
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 352
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.446/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 358
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.273/4
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.273/5
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 361
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.341/6
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.343/4
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 362
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.341/7
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.343/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 364
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.529
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 365
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.????.379/4

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.379/5

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 369
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/2  

Działka 121002_2.0014.118/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.118/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.118/6

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 373
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.321/2
DZIAŁKA BUDOWLANA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.321/4
DZIAŁKA BUDOWLANA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.322/4
DZIAŁKA BUDOWLANA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 376
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.341/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 379
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.526/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 383
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.514/11
Ł - ŁĄKI TRWAŁE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 385
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.142/1
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.142/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.142/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 386
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.76
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 389
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/6  

Działka 121002_2.0014.169/3
DZIAŁKA ROLNA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 395
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/8  

Działka 121002_2.0014.441/7
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 396
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/7  

Działka 121002_2.0014.219/6
S - SADY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 404
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.????.379/2
TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.????.379/6
GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 405
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.144/7
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 406
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/3  

Działka 121002_2.0014.277/1
BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 412
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/4  

Działka 121002_2.0014.318/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.318/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.318/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 425
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.363/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 428
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/1  

Działka 121002_2.0014.208/2
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.208/3
B - TERENY MIESZKANIOWE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.208/4
GRUNT ROLNY

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 439
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/0  

Działka 121002_2.0014.565/12
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.565/13
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 121002_2.0014.565/14
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Marcinkowice 448
Marcinkowice

NS1S/xxxxxxxx/5  

Działka 121002_2.0014.406/3
DZIAŁKA BUDOWLANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.