Księgi Wieczyste Milejowice inne Milejowice gmina Żórawina

Budynek

Milejowice 1
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/1  

Działka 260706_2.0011.4/2
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 1
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/9  

Działka 022309_2.0010.20/4
DZIAŁKA ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 2
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/1  

Działka 022309_2.0010.21/3
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.21/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.5

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.79/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.86/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 3
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/8  

Działka 260706_2.0011.76/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.78

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 3
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/0  

Działka 022309_2.0010.47

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.55/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.55/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.55/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.55/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.55/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.55/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.66

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.91

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 4
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/9  

Działka 260706_2.0011.10

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.23/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.8

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.82/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 4
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/8  

Działka 022309_2.0010.24
BA - TERENY PRZEMYSŁOWE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 5
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/7  

Działka 022309_2.0010.103

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.46

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.90

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 5
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/5  

Działka 260706_2.0011.12/3
DZIAŁKA GRUNTU ROLNEGO

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.12/4
DZIAŁKA GRUNTU ROLNEGO

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 6
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/7  

Działka 022309_2.0010.43/2
NIERUCHOMOŚĆ BEZ ZABUDOWAŃ

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 6A
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/1  

Działka 260706_2.0011.136
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.204
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.208
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.94
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 6
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/4  

Działka 260706_2.0011.14

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.15

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.16

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.17

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.18

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.99

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 7
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/4  

Działka 260706_2.0011.22/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.30/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 8
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/1  

Działka 260706_2.0011.81/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 9
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/7  

Działka 022309_2.0010.42

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.43/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 10
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/0  

Działka 022309_2.0010.41
NIERUCHOMOŚĆ ROLNA ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 11
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/0  

Działka 260706_2.0011.11/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.148/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.36
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.43/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0018.529/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.83/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.83/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.84
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0010.95
LZ - GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0010.96
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 12
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/4  

Działka 260706_2.0011.35/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.37

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.85

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 12
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/1  

Działka 022309_2.0010.40

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.61/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.61/6
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 13
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/6  

Działka 260706_2.0011.86/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA DOMEM MIESZKALNYM

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 13
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/7  

Działka 022309_2.0010.26/2
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 14
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/1  

Działka 260706_2.0011.215

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 15
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/5  

Działka 022309_2.0010.38
DZIAŁKA SIEDLISKOWA Z ZABUDOWANIAMI

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 15
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/5  

Działka 260706_2.0011.38

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.87

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 17
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/1  

Działka 260706_2.0011.209
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 17
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/6  

Działka 022309_2.0010.14/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.14/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.30

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 022309_2.0010.67

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 18
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/4  

Działka 260706_2.0011.70/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 19
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/1  

Działka 022309_2.0010.63/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 20
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/9  

Działka 260706_2.0011.211

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.63

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.64

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.65

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.66

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.67

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.68

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 21
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/5  

Działka 260706_2.0011.61
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.62
DZIAŁKI GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 22
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/1  

Działka 260706_2.0011.56

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.73/2

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 23
Milejowice

WR1K/xxxxxxxx/4  

Działka 022309_2.0010.53/4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 24
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/6  

Działka 260706_2.0011.49/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.52/1

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.55

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 25
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/8  

Działka 260706_2.0011.47/2
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 27
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/0  

Działka 260706_2.0011.96
DZIAŁKA GRUNTU ZABUDOWANA

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 28
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/4  

Działka 260706_2.0011.129
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.130
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.138/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.172/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.172/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.173/2
DZIAŁKA GRUNTU

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.182
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.97/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 29
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/2  

Działka 260706_2.0011.100/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.141/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.193

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.207

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 30
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/0  

Działka 260706_2.0011.101

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.123

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.142

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.166/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.166/3

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.187

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.200/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 31
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/3  

Działka 260706_2.0011.102

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.109
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.124

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.131
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.143

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.149
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.174/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.174/3
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.178
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.180
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.186

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.199

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 33
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/1  

Działka 260706_2.0011.145
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 34
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/9  

Działka 260706_2.0011.108/2

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.148/1

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 35
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/3  

Działka 260706_2.0011.102

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.109
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.124

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.131
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.143

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.149
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.174/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.174/3
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.178
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.180
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.186

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.199

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 36
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/6  

Działka 260706_2.0011.110

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.132

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.150

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.175

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.177

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.179

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 37
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/4  

Działka 260706_2.0011.111
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.121
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.151
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.163/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.163/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.189
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.202
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0010.75
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0010.76
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Budynek

Milejowice 38
Milejowice

KI1O/xxxxxxxx/1  

Działka 260706_2.0007.11
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.112
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.114/1
B - GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.122
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.127/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.152
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.154/1
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.164/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.164/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.165/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.165/3
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.170//4
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.170/5
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.185/1
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.188
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0011.201
LS - LASY

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0007.44
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  

Działka 260706_2.0007.90/2
R - GRUNTY ORNE

xxxx/xxxxxxx/x  
Nota

Wyszukiwarka działa przy współpracy z Data Masters Limited. Przed skorzystanem z usługi warto zapoznać się z Regulaminem

Pliki Cookies

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.