Trwa pobieranie księgi wieczystej

Znajdź Elektroniczną Księgę Wieczystą w Kraśniku


/
/

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Kraśniku

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiLU1K / 00000071 / 8
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W KRAŚNIKU
B: siedziba sąduKRAŚNIK
C: kod wydziałuLU1K
D: numer wydziałuV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ PROWADZONA BYŁA KSIĘGA WIECZYSTA DAWNA
2.Chwila zapisania księgi---2009-01-12-15.17.26.316994
3.Chwila ujawnienia księgi---2009-01-14-11.03.39.613284
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1950-05-23
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1948-03-09 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00000640 / 48 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1950-05-23 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Kraśnik , odpis z KW Kraśnik, wypis z KW Kraśnik, odpis księgi wieczystej Kraśnik, wypis księgi wieczystej Kraśnik, księga wieczysta Kraśnik, księgi wieczyste online Kraśnik, KW w PDF Kraśnik, wydruk kw Kraśnik