Trwa pobieranie księgi wieczystej

Znajdź Elektroniczną Księgę Wieczystą dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi


/
/

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ
Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiLD1M / 00003495 / 1
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
B: siedziba sąduŁÓDŹ
C: kod wydziałuLD1M
D: numer wydziałuXVI
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI DOSTOSOWANO DO PRZEPISÓW § 6 ROZ. MIN. SPRAWIEDL. Z DNIA 26.IX.1946 R. O URZĄDZENIU KSIĄG WIECZYSTYCH I ROZP. MIN. SPRAWIEDL. 28.VI.1947 R. O CZASOWYM ZAWIESZENIU NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW O OZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI.
2.Chwila zapisania księgi---2008-05-20-13.41.57.864129
3.Chwila ujawnienia księgi---2008-05-29-09.39.34.105591
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1952-10-20
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi12011-11-24-12.36.34.639582
2.Podstawa zamknięcia księgi1KSIĘGĘ ZAMKNIĘTO WOBEC PRZENIESIENIA NIERUCHOMOŚCI DO KSIĘGI LD1M/00000342/3.
Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
-
NrNumer i nazwa polaIndeksTreść pola
Wpisu---
6.Dane o wniosku---DZ. KW. / LD1M / 00032500 / 11 / 002
1. Podstawa zmiany---KSIĘGĘ ZAMKNIĘTO WOBEC PRZENIESIENIA NIERUCHOMOŚCI DO KSIĘGI LD1M/00000342/3.
WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu
NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
6.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu--- 2011-09-05 10:16:48
2. Rodzaj dziennika  DZ. KW.
3. Numer dziennika  LD1M / 00032500 / 11 / 002ZAMKW
4. Czy z urzędu  TAK
Położenie wniosku5. Numer karty akt  68-71
6. Numer księgi  LD1M / 00000342 / 3
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu--- 2011-11-24-12.36.34.639582
WpisującyImię  ANETA
Nazwisko  CZEKAJŁO
Stanowisko  REF

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Łódź , odpis z KW Łódź, wypis z KW Łódź, odpis księgi wieczystej Łódź, wypis księgi wieczystej Łódź, księga wieczysta Łódź, księgi wieczyste online Łódź, KW w PDF Łódź, wydruk kw Łódź