Trwa pobieranie księgi wieczystej

Znajdź Elektroniczną Księgę Wieczystą w Olsztynie


/
/

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Olsztynie

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiOL1O / 00015696 / 6
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE
B: siedziba sąduOLSZTYN
C: kod wydziałuOL1O
D: numer wydziałuVI
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi1NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR 12612
2.Chwila zapisania księgi---2005-02-03-09.57.57.174131
3.Chwila ujawnienia księgi---2005-02-09-13.57.45.576968
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1972-06-08
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
-
NrNumer i nazwa polaIndeksTreść pola
Wpisu---
5.Dane o wniosku---DZ. KW. / OL1O / 00000874 / 05 / 001
1. Podstawa zmiany---DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI MG.V.72247-172/00/04

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
5.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---2005-01-14 12:57:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika OL1O / 00000874 / 05 / 001PPUNL
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt 52-53
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---2005-04-20-08.55.51.579425
WpisującyImię EWA
Nazwisko ROMANOWSKA
Stanowisko REF

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Olsztyn , odpis z KW Olsztyn, wypis z KW Olsztyn, odpis księgi wieczystej Olsztyn, wypis księgi wieczystej Olsztyn, księga wieczysta Olsztyn, księgi wieczyste online Olsztyn, KW w PDF Olsztyn, wydruk kw Olsztyn