Trwa pobieranie księgi wieczystej

Znajdź Elektroniczną Księgę Wieczystą w Opolu


/
/

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Opolu

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiOP1O / 00095524 / 6
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W OPOLU
B: siedziba sąduOPOLE
C: kod wydziałuOP1O
D: numer wydziałuVI
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi1SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO, DLA KTÓREGO NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2.Chwila zapisania księgi---2004-12-22-12.39.56.392725
3.Chwila ujawnienia księgi---2005-01-05-09.19.38.859410
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1999-06-30
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
-
NrNumer i nazwa polaIndeksTreść pola
Wpisu---
12.Dane o wniosku---DZ. KW. / OP1O / 00002085 / 16 / 002
1. Podstawa zmiany---TYP KSIĘGI ZMIENIONO Z URZĘDU

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
12.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---2016-02-19 13:40:06
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika OP1O / 00002085 / 16 / 002WPOGN
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---2016-04-01-11.29.08.000637
WpisującyImię URSZULA
Nazwisko MIKZIŃSKA
Stanowisko REF

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Opole , odpis z KW Opole, wypis z KW Opole, odpis księgi wieczystej Opole, wypis księgi wieczystej Opole, księga wieczysta Opole, księgi wieczyste online Opole, KW w PDF Opole, wydruk kw Opole