Trwa pobieranie księgi wieczystej

Znajdź Elektroniczną Księgę Wieczystą w Pile


/
/

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Pile

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiPO1I / 00018932 / 8
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W PILE
B: siedziba sąduPIŁA
C: kod wydziałuPO1I
D: numer wydziałuVI
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU WYODRĘBNIENIA LOKALU - KW 2470
2.Chwila zapisania księgi---2008-10-20-12.31.00.091771
3.Chwila ujawnienia księgi---2008-10-23-10.57.02.104175
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---2003-12-30
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---2003-12-12 12:40:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00004356 / 03 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---2003-12-30 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---
-
2.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---2003-11-28 08:20:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00004019 / 03 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---2003-12-30 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Piła , odpis z KW Piła, wypis z KW Piła, odpis księgi wieczystej Piła, wypis księgi wieczystej Piła, księga wieczysta Piła, księgi wieczyste online Piła, KW w PDF Piła, wydruk kw Piła