Trwa pobieranie księgi wieczystej

Znajdź Elektroniczną Księgę Wieczystą w Poznaniu dla części miasta Poznania


/
/

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Poznaniu dla części miasta Poznania

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiPO1P / 00153715 / 6
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU
B: siedziba sąduPOZNAŃ
C: kod wydziałuPO1P
D: numer wydziałuV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi1NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
2.Chwila zapisania księgi---2006-04-19-14.55.52.967458
3.Chwila ujawnienia księgi---2006-04-25-09.10.34.817810
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---2000-09-06
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
-
NrNumer i nazwa polaIndeksTreść pola
Wpisu---
8.Dane o wniosku---DZ. KW. / PO1P / 00008151 / 13 / 001
1. Podstawa zmiany---DECYZJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
8.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---2013-03-19 11:38:10
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika PO1P / 00008151 / 13 / 001PPUNL
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---2013-04-09-11.25.10.368122
WpisującyImię PAWEŁ
Nazwisko JAGODZIŃSKI
Stanowisko REF

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Poznań , odpis z KW Poznań, wypis z KW Poznań, odpis księgi wieczystej Poznań, wypis księgi wieczystej Poznań, księga wieczysta Poznań, księgi wieczyste online Poznań, KW w PDF Poznań, wydruk kw Poznań