Trwa pobieranie księgi wieczystej

Znajdź Elektroniczną Księgę Wieczystą w Radomiu


/
/

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Radomiu

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiRA1R / 00000954 / 6
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W RADOMIU
B: siedziba sąduRADOM
C: kod wydziałuRA1R
D: numer wydziałuVI
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---PRZY PRZEPISANIU CZĘŚCI KSIĘGI "RADOM N 860" (ZWANEJ WERONÓW)
2.Chwila zapisania księgi---2006-03-20-11.26.22.081752
3.Chwila ujawnienia księgi---2006-03-22-08.32.03.724837
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1950-10-05
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1993-05-06 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00003088 / 93 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1993-10-15 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---
-
2.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu------
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00000344 / 68 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1968-02-29 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Radom , odpis z KW Radom, wypis z KW Radom, odpis księgi wieczystej Radom, wypis księgi wieczystej Radom, księga wieczysta Radom, księgi wieczyste online Radom, KW w PDF Radom, wydruk kw Radom