Trwa pobieranie księgi wieczystej

Znajdź Elektroniczną Księgę Wieczystą w Rzeszowie


/
/

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Rzeszowie

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiRZ1Z / 00052356 / 5
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE
B: siedziba sąduRZESZÓW
C: kod wydziałuRZ1Z
D: numer wydziałuVII
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
2.Chwila zapisania księgi---2010-07-13-14.46.46.573915
3.Chwila ujawnienia księgi---2010-07-19-10.46.10.011778
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1986-11-28
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1990-10-31 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00010205 / 90 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1991-03-29 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---
-
2.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1998-03-25 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00002714 / 98 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1998-04-21 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Rzeszów , odpis z KW Rzeszów, wypis z KW Rzeszów, odpis księgi wieczystej Rzeszów, wypis księgi wieczystej Rzeszów, księga wieczysta Rzeszów, księgi wieczyste online Rzeszów, KW w PDF Rzeszów, wydruk kw Rzeszów