Trwa pobieranie księgi wieczystej

Znajdź Elektroniczną Księgę Wieczystą w Zielonej Górze


/
/

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Zielonej Górze

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiZG1E / 00000564 / 7
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE
B: siedziba sąduZIELONA GÓRA
C: kod wydziałuZG1E
D: numer wydziałuVI
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA NIERUCHOMOŚCI, DLA KTÓREJ NIE BYŁA PROWADZONA KSIĘGA WIECZYSTA
2.Chwila zapisania księgi---2005-11-03-14.50.00.687776
3.Chwila ujawnienia księgi---2005-11-08-12.09.38.244520
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1952-02-08
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu------
2. Rodzaj dziennika ---
3. Numer dziennika ------
4. Czy z urzędu ---
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1970-03-31 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---
-
2.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu------
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00000827 / 70 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1970-03-31 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Zielona Góra , odpis z KW Zielona Góra, wypis z KW Zielona Góra, odpis księgi wieczystej Zielona Góra, wypis księgi wieczystej Zielona Góra, księga wieczysta Zielona Góra, księgi wieczyste online Zielona Góra, KW w PDF Zielona Góra, wydruk kw Zielona Góra