Trwa pobieranie księgi wieczystej

Znajdź Elektroniczną Księgę Wieczystą w Żorach


/
/

Przykładowe oznaczenie księgi wieczystej dla Sądu rejonowego w Żorach

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

Rubryka 0.1 - Informacje podstawowe
-
Numer i nazwa polaTreść pola
1.Numer księgiGL1X / 00004034 / 5
-
2.Oznaczenie wydziału---
A: nazwa sąduSĄD REJONOWY W ŻORACH
B: siedziba sąduŻORY
C: kod wydziałuGL1X
D: numer wydziałuV
E: nazwa wydziałuWYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
3.Typ księgi---NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA
Rubryka 0.2 - Dane o założeniu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Stan w czasie założenia---ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ W WYNIKU ODŁĄCZENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Z INNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ
2.Chwila zapisania księgi---2006-12-06-09.51.25.789994
3.Chwila ujawnienia księgi---2006-12-11-08.30.09.578668
4.Data założenia dotychczasowej księgi wieczystej---1975-09-26
Rubryka 0.3 - Dane o zamknięciu księgi wieczystej
-
Numer i nazwa polaIndeks zmianyTreść pola
1.Chwila zamknięcia księgi------
2.Podstawa zamknięcia księgi------

Rubryka 0.4 - Podstawa zmiany
Brak wpisu

WNIOSKI I PODSTAWY WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
NrZestawienie rubryk - podstaw wpisów
Brak wpisu

NrZestawienie rubryk - danych o wnioskach i chwil wpisów
-
1.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1999-09-21 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001243 / 99 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1999-11-03 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---
-
2.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---2003-10-09 10:40:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00001776 / 03 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---2003-10-13 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---
-
3.Podrubryka - Dane o wniosku
Numer i nazwa polaWpisuTreść polaKod żąd.
1. Chwila wpływu---1975-08-18 00:00:00
2. Rodzaj dziennika DZ. KW.
3. Numer dziennika / 00006105 / 75 /---
4. Czy z urzędu NIE
Położenie wniosku5. Numer karty akt ---
6. Numer księgi / /
Podrubryka - Chwila wpisu
1. Chwila wpisu---1975-09-26 00:00:00
WpisującyImię ---
Nazwisko ---
Stanowisko ---

Najczęściej szukane na naszej stronie

księgi wieczyste przez internet Żory , odpis z KW Żory, wypis z KW Żory, odpis księgi wieczystej Żory, wypis księgi wieczystej Żory, księga wieczysta Żory, księgi wieczyste online Żory, KW w PDF Żory, wydruk kw Żory